Effekterna akne har på självkänslan

Effekterna som akne har på självkänslan under tonåren är omfattande. Den känslomässiga påverkan kan bli betydande.
Effekterna akne har på självkänslan

Senaste uppdateringen: 01 februari, 2023

Akne passerar inte genom livet hos en tonåring utan att lämna ett visst mått av obehag. Sanningen är att hudsjukdomar, som finnar och pormaskar, inte kommer som en överraskning när puberteten väl börjar. Akne drabbar de flesta ungdomar mellan 12 och 18 år, om än med varierande intensitet. Fortsätt läsa för att lära dig mer om effekterna som akne ofta får på självkänslan.

Du kommer kanske ihåg den ångest och det obehag du kände som tonåring när du vaknade, tittade i spegeln och såg en, två eller vad som kändes som trettio finnar som hade vuxit fram medan du sov. Mer än en gång kan du ha stressat upp dig själv när du undrat över möjliga strategier för att dölja dem. Å andra sidan, om du är en av de lyckliga få som inte led av akne under din ungdom, då har du nog ändå märkt hur det påverkade de flesta av dina vänner.

Den känslomässiga påverkan av hudutslag på ungdomars ansikte anses vara betydande. Medan effekterna av akne varierar beroende på personlighetsdrag och kvaliteten på stödnätverket så påverkar dessa brister och oönskade egenskaper självförtroendet i större eller mindre utsträckning.

En kropp som känns främmande

En tonårsflicka med akne som applicerar kräm i ansiktet.
Mellan puberteten och tonåren erbjuder spegelbilden en mer komplex och generellt sett mindre harmonisk bild, vilket ofta påverkar de ungas självkänsla.

Vi vet att ungdomar söker, utforskar och bekräftar sin identitet i sällskap med sina kamrater. Klädstil, fysiska egenskaper och till och med kroppsrörelse representerar relevanta element i mellanfasen mellan barndom och vuxen ålder.

Detta stadium för med sig omfattande hormonella förändringar som resulterar i ökända kroppsförändringar. Således uppträder ansikts- och kroppsbehåring, brösten växer och rösten förändras. Kroppen bryter ut på ett sådant sätt att känslan av trygghet och självförtroende tydligt avbryts och allt verkar som om det faller isär. Att känna igen sig själv i en kropp som dittills kändes främmande innebär en mödosam träning i symboliskt tänkande.

I detta avseende presenterar självbilden viktiga förändringar, för även om personligheten förblir lika över tid kan vi inte säga detsamma om kroppen.

De psykosociala effekterna av akne

Akne är en inflammatorisk sjukdom i talgkörtlarna. Utslagen uppstår oftast på platser där talgkörtlar finns i riklig mängd, såsom ansikte, rygg och bröst. Som vi har sagt är det inte ett ovanligt tillstånd, utan tvärtom. Det drabbar 91 % av pojkar och 79 % av flickor i tonåren. Även om barn och vuxna inte är undantagna från denna hudsjukdom är andelen förekomster mycket lägre.

Ibland åtföljs även den obekväma tillväxtspurten av den fruktade aknen. Hudsjukdomar orsakar ofta rejäl skada på självkänslan. I samklang med andra faktorer kan det till och med leda till allvarligare skador som social ångest eller depression.

Generellt sett påverkar uppkomsten av finnar eller pormaskar de drabbades känslomässiga stabilitet och lämnar psykologiska efterverkningar förknippade med kroppsuppfattning och självkänsla. Det senare förstås som den utvärderande uppfattningen av sig själv som helhet. När vi talar om låg självkänsla hänvisar vi till den personliga oförmågan att värdera sig själv positivt.

Profilen av en person med akne.
Många inom vården föreslår att behandlingen av akne inte bör begränsas till den dermatologiska eller medicinska aspekten, utan bör behandlas på ett multidisciplinärt sätt för att även beakta de psykologiska aspekterna.

Förhållandet mellan akne och självkänsla

Finnar, ärr eller permanenta fläckar orsakade av akne är bara några av de manifestationer som kan oroa ungdomar. Även de psykologiska och känslomässiga konsekvenserna kan nå en hög nivå. Enligt en studie utförd av Universidad del Norte i Colombia kan akne få följande psykologiska effekter:

  • Manifestationer som social isolering
  • Tankar på handikapp eller negativ självuppfattning
  • Minskad självuppfattning eller självbild
  • Dåligt självförtroende

I sin tur är känslan av underlägsenhet, ångest eller rädsla för att bli avvisad även de känslomässiga manifestationer som återkommer hos unga som lider av det. Många av dem skäms över att ses med ett ansikte fullt av finnar, de tenderar att isolera sig från sin yttre sociala miljö. Detta har en negativ inverkan på personens psykosociala utveckling eftersom det vanligtvis hindrar konstruktionen av nära band med deras kamrater, såväl som med sin första romantiska partner.

I en studie som genomfördes 2018 utvärderades psykiatrisk samsjuklighet och nivåer av självskadebeteende samt sannolikheten för självmord, tillfredsställelse med livet, självkänsla och ensamhet hos unga människor med akne. Där drog de slutsatsen att ungdomar med akne har lägre självkänsla, högre nivåer av missnöje med livet samt en ökad risk för social isolering.

Följ med den unge och sök professionell hjälp

Som vi har sett är akne ett mycket vanligt hudtillstånd under puberteten och tonåren. Även om det inte finns några medicinska risker kan det vara mycket skadligt för unga människors självkänsla. I dessa kan det bli nödvändigt att utföra en behandling för att eliminera aknen, samt att tillhandahålla ett tillräckligt stöd från familjen och professionell hjälp för att hjälpa barnet psykologiskt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Adell, CJ. (2018). Impacto psicológico y social del acné en adolescentes y
    adultos jóvenes. Trabajo fin de grado. Grado en Enfermería. Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Soria. Disponible en TFG-O-1393.pdf (uva.es)
  • Gulfo Gutiérrez, AJ., Muñoz Parody, JC. (2019) Prevalencia de baja autoestima en adolescentes con acné: revisión sistemática. Programa de Medicina. Departamento de Salud Pública. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. Disponible en 139724.pdf (uninorte.edu.co)
  • Özyay E. F., Aktepe E, E. (2018). La evaluación de la comorbilidad psiquiátrica, el comportamiento autolesivo, la probabilidad de suicidio y otros factores psiquiátricos asociados (soledad, autoestima, satisfacción con la vida) en adolescentes con acné: un estudio piloto clínico. J Cosmet Dermatol. 2019 Junio;18(3):916-921.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.