6 konsekvenser av sömnbrist hos ungdomar

Sömnbrist hos ungdomar har negativa konsekvenser för deras fysiska, psykologiska, sociala och känslomässiga hälsa. Läs vidare för att ta reda på vad det handlar om.
6 konsekvenser av sömnbrist hos ungdomar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att sova ett tillräckligt antal timmar är en grundläggande aspekt av människors hälsa. Ofta ger vi inte sömnen den betydelse det förtjänar, men vi måste uppmärksamma att sömnbrist hos ungdomar kan få negativa konsekvenser för deras utveckling. Det är därför vi bör ändra vår syn och skapa goda sömnvanor från det att våra barn är små.

Vi människor tillbringar en stor del av våra liv med att sova, och även om det för unga individer kan verka som ett slöseri med tid så är det allt annat än just det. Under sömnen utför kroppen viktiga uppgifter för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Dessutom reparerar den det som skadats eller slitits och förbereder oss för en ny dag.

Vill du veta i detalj vad som händer när vår nattsömn är otillräcklig i kvalitet och kvantitet? Vi berättar mer om det nedan.

Några orsaker till sömnbrist hos ungdomar

I många fall beror sömnbrist på en otillräcklig mängd vilotimmar.

Detta kan hända eftersom vi inte betraktar en lång sömn som en hälsosam livsstilsvana, så som vi gör med nyttig mat och ivrigt sportande. Därmed beror många av de vilorutiner som barn och ungdomar upprätthåller mer på miljön än på deras biologiska tillstånd.

En annan möjlig orsak till sömnbrist hos ungdomar kan bero på de psykologiska, fysiska, sociala och känslomässiga förändringarna som barn upplever under detta skede av livet, vilket har en inverkan på vilomönstret. Därför är det vanligt att de går och lägger sig senare än när de var barn även om de fortfarande behöver ett visst antal timmars sömn för att de ska kunna utvecklas korrekt.

Användningen av elektroniska enheter som mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller tv-apparater i deras sovrum hindrar också sömn av god kvalitet, eftersom det blå ljuset “får hjärnan att tro” att det är dagtid .

En tonåring tittar på sin telefon mitt i natten.
Tendensen att vara uppe sent under tonåren förstärks av felaktig användning av skärmar. Därför är det viktigt att du ingriper till förmån för goda hygien- och hälsovanor.

Konsekvenserna av sömnbrist hos ungdomar

Sömnbrist hos ungdomar kan få negativa konsekvenser för deras psykologiska, kognitiva, fysiska, sociala och emotionella hälsa. Därmed kan det påverka deras nuvarande och framtida liv. Här är några av de problem som beror på dålig sömn.

1. Det begränsar deras kognitiva kapacitet

Brist på sömn hos ungdomar kan förändra deras förmåga att lära, orsaka minnesproblem och minska deras uppmärksamhet under dagen. I det långa loppet orsakar det troligen problem med deras akademiska prestationer.

2. Ökar risken för psykisk ohälsa

Dålig kvalitet eller kvantitet av sömn kan leda till olika psykiska, fysiska och beteendemässiga problem. När ett barns mentala hälsa påverkas, inleds en ond cirkel: Psykiska problem stör sömnen och i sin tur förvärrar sömnbristen fysiska och känslomässiga obehag. Några av de störningar som är förknippade med denna sömnbrist är följande:

3. Minskar fysisk prestation

Medan vi sover sätter kroppen igång olika processer för att reparera och regenerera hjärnvävnader och resten av kroppen. Dessutom återvinner vi den energi som förbrukats för att fungera effektivt nästa dag. Därför är sömn en viktig aspekt för vårt fysiska och psykiska välbefinnande och det är viktigt att sova den tid som krävs för att prestera tillräckligt under dagen.

4. Predisponerar tonåringar för dålig kost

Sömnbrist hos ungdomar gör att de äter mer ohälsosam mat.

Dessutom ökar nattsömnbrist risken för att utveckla fetma och diabetes, eftersom det ökar aptiten och insulinresistensen. Därför är det viktigt att få en god natts sömn för korrekt metabolisk reglering.

5. Främjar nedstämdhet

När en tonåring inte får tillräckligt med sömn kan dess humör förändras och få den att känna sig känslomässigt instabil.

Sömnbrist kan orsaka förändringar i attityder hos unga, vilket gör dem mer irriterade och oförmögna att hantera vardagsproblem på ett hälsosamt och effektivt sätt.

En tonåring på ett kafé ser trött ut.
Dålig sömn ökar risken för depression, ångest och beteendestörningar, och i sin tur påverkar alla dessa problem sömnen negativt.

6. Ökar risken för att utveckla missbruk

Emotionella problem som härrör från sömnbrist gör unga människor mer sårbara för att utveckla olika former av beroenden, eftersom dessa beteenden hjälper dem att “lindra” obehagen omedelbart. Men i längden ökar det problemen och försämrar livskvaliteten inom alla aspekter.

Några sista överväganden angående sömnbrist hos ungdomar

I slutändan har sömnbrist hos ungdomar en negativ inverkan på hälsan, både i nutid och i framtid. Det är viktigt att förstå att sömn, liksom träning och kost, är en viktig aspekt för att upprätthålla god hälsa.

Som föräldrar är det i våra händer att utbilda våra barn att införliva goda sömnvanor, samt få dem att förstå vikten av att sova bra, både vad gäller kvalitet och kvantitet. På så sätt kommer de att uppnå en fullgod mental och fysisk utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.