Sjukdom hos bebisar

Vi oroar oss alla över våra bebisars hälsa. Vi skulle älska om de alltid var friska, starka och glada. Men kolik uppkommer, liksom förkylningar och öroninfektioner etc. Eftersom förebyggande är bättre än bot vill vi här ge dig viktig information om sjukdomar som bebisar får ibland. Lär dig hur man förebygger dem och behandlar dem, givetvis alltid efter undersökning och ordination av en barnläkare.

Gastroesofagal refluxsjukdom hos spädbarn

Det är normalt att spädbarn småkräks lite då och då. Problem uppstår när det åtföljs av andra symptom eller om barnet kräks ofta och i stora mängder. I den här artikeln tittar vi lite närmare på gastroesofagal refluxsjukdom hos spädbarn.…

Rotavirus: Vad det är, symptom och behandling

Vad är egentligen rotavirus? Denna mycket smittsamma sjukdom är förknippad med en infektion som kallas gastroenterit, eller mag- och tarmkatarr, och kommer med symptom som diarré, uttorkning, kräkningar och feber. Rotavirus är mycket vanligt förekommande, och i allmänhet har det inga…

9 sjukdomar hos bebisar under ett år

Det är viktigt att känna till de vanliga sjukdomar som kan drabba bebisar under ett års ålder. Faktum är att flera av dem är mycket vanliga och svåra att undvika. Dessutom kräver många av dem omedelbar uppmärksamhet från vården. De…

Vad är lägesbetingad plagiocefali?

En tiondel av alla bebisar lider av lägesbetingad plagiocefali. Vad innebär den här sjukliga förändringen? Det ska vi besvara i den här artikeln. De goda nyheterna är att den kan förhindras med goda vanor och är även behandlingsbar. Lägesbetingad plagiocefali…

Biverkningar av vacciner hos barn

Biverkningar av vacciner hos spädbarn har alltid gett upphov till diskussioner. Även om de flesta specialister starkt rekommenderar att man använder vacciner, finns det några som avvisar dem. Att känna till vilka biverkningar av vacciner som kan uppstå är viktigt…

Hur man undviker öroninfektion hos bebisar

Öroninfektion är väldigt vanligt under barndomen. I denna artikel kommer vi titta på några grundläggande förebyggande åtgärder för att förhindra öroninfektion hos bebisar. Öronvärk är antagligen något av det mest smärtsamma som en människa kan känna. Det är också ett…