Hur man testar för hörselnedsättning hos nyfödda

Hur man testar för hörselnedsättning hos nyfödda
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Man utsätter nyfödda för flera olika tester, varav ett testar för hörselnedsättning. Testet görs innan barnet blir hemskickat från BB eller i samband med återbesök under den första månaden efter förlossningen.

Hörseln är viktig för språkutvecklingen eftersom språk bygger på att härma ljud. Studier har visat att barn som inte hör bra har svårigheter att tala och kommunicera. Därför är det väldigt viktigt att upptäcka en hörselnedsättning hos nyfödda tidigt.

Hörselnedsättningar går att övervinna

Varje år föds ungefär 200 barn i Sverige med en hörselskada som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera.

Cirka 80% av de som föds med en grav hörselnedsättning upptäcks genom testet som utförs strax efter födseln.

95% av döva barn föds i familjer utan tidigare hörselnedsättningar.

Genom att testa för hörselnedsättningar tidigt kan dövhet också diagnostiseras tidigt.

Det gör att man kan påbörja behandling och stimulering från en tidig ålder, vilket i sin tur underlättar barnets tillgång till ett muntligt språk.

Diagnostisering av hörselnedsättning hos nyfödda

nyfödd på mammas mage

Enligt barnläkare är perioden som sträcker sig från födelsen till det fjärde levnadsåret kritisk, då det är då som språkförvärvet är som mest optimalt. 

Därför är det så viktigt att göra ett hörseltest på nyfödda. De flesta hörsjukdomar diagnostiseras innan barnet är 2 månader.

Hur upptäcker man dövhet?

Alla nyfödda i Sverige genomgår ett hörseltest som kallas otoakustiska emissioner (OAE). Det är ett snabbt och enkelt test som är skonsamt för barnet.

Man sätter helt enkelt in en liten propp (med en ljudsändare och en mikrofon) i hörselgången. Ett klickljud får örats hårceller att röra sig, och dessa rörelser blir ett svagt ljud som fångas upp av mikrofonen.

“Det bästa arvet en far kan ge sina barn är lite av sin tid varje dag.”

-Leon Battista Alberti, arkitekt-

Riskfaktorer för hörselproblem

nyfödd baby skriker

Vissa barn är mer benägna att drabbas av hörselproblem än andra. Det beror på att de kan ha genetisk ärftlighet eller andra hälsoproblem som kan påverka hörseln.

Hörselnedsättningar kan också bero på infektioner eller mediciner som mamman tagit under graviditeten.

Det finns även andra riskfaktorer för dövhet, såsom för tidig födsel eller låg födelsevikt.

Om du tror att ditt barn har något hörselproblem är det bäst att konsultera en specialist på en klinik för öron-, näs- och halssjukdomar. Det är också viktigt att övervaka ditt barns hörsel under hela barndomen.

Enligt barnläkare hör de flesta barn utan svårighet vid födseln, men ibland kan de börja uppvisa hörselproblem när de växer sig större.

Föräldrar kan ofta identifiera hörselnedsättningar när de märker att deras barn inte svarar på ljud.

De flesta hörselproblem har en positiv utveckling, särskilt om de upptäcks tidigt.

Tidig behandling kan förhindra språkutvecklingsstörningar. Det kan också öka barnets och familjens livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • G. Trinidad Ramos y cols. Detección precoz de hipoacusia en recién nacidos mediante otoemisiones acústicas evocadas transitorias. An Esp Pediatr 1999; 50: 166-171.
  • Tipos de pruebas de audición. Stanford Children’s Health. [En línea].
  • La prueba de audición de su bebé. Publicación de NIH núm. 11-4968 S. Julio 2017.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.