Sepsis hos nyfödda: Orsaker och effekter

Sepsis hos nyfödda är ett livshotande och dödligt tillstånd. Det är viktigt att diagnostisera och behandla det så snabbt som möjligt.
Sepsis hos nyfödda: Orsaker och effekter

Senaste uppdateringen: 09 juli, 2021

Sepsis hos nyfödda är ett tillstånd som uppstår när mikroorganismer invaderar ett nyfött barns blod. Dessa mikroorganismer är vanligtvis olika typer av bakterier. Även om detta tillstånd kan drabba vem som helst, finns det två särskilt utsatta befolkningsgrupper: nyfödda barn och äldre.

Sepsis hos nyfödda ger mycket ospecifika och varierande symptom, särskilt hos riktigt små spädbarn. Dessutom är det svårt att upptäcka det eftersom barnet inte förstår vad som händer eller kan berätta att det mår dåligt. Tillståndet är mycket allvarligt och kan snabbt leda till organsvikt och död. Var därför uppmärksam på alla varningstecken som ditt barn uppvisar. Läs vidare för att lära dig mer om sepsis hos nyfödda.

Vad är sepsis?

Som vi nämner ovan är sepsis en infektion av mikroorganismer av en persons blod. När vi pratar om sepsis hos nyfödda handlar det om att denna infektion drabbar nyfödda, specifikt barn som är yngre än tre månader gamla.

Spädbarn i denna ålder är en särskilt utsatt grupp, eftersom deras immunsystem ännu inte är moget. På grund av detta kan de inte försvara sig mot infektioner som en frisk vuxen kan.

mamma med nyfödd

Vissa klassificeringar delar upp sepsis hos nyfödda i två typer: För det första finns det tidig neonatal sepsis, som man kan se hos ett nyfött barn som är mindre än en vecka gammalt. För det andra sidan finns det sen neonatal sepsis hos barn från en vecka till tre månaders ålder.

Vad orsakar sepsis hos nyfödda?

Sättet på vilket infektionen förvärvas och de involverade mikroorganismerna skiljer sig åt mellan de två typerna av neonatal sepsis.

När det gäller tidig neonatal sepsis är det vanligast att den nyfödda blir smittad under förlossningen. Detta beror i dessa fall på att mamman är infekterad av en mikroorganism, som hon överför till barnet under förlossningen när mamman och barnet kommer i kontakt.

I dessa fall är de vanligaste involverade bakterierna E. coli och grupp B-streptokocker (GBS). Den senare är numer mindre vanlig, eftersom man övervakar kvinnor under graviditeten för att förhindra att de föder medan de är smittade och kan överföra infektionen till barnet. Det finns även många fler mikroorganismer som kan vara inblandade i tidig neonatal sepsis.

Å andra sidan, när det gäller sen neonatal sepsis, är de mikroorganismer som normalt är närvarande stafylokocker och, precis som vid tidig sepsis, E. coli.

Dessa typer av infektioner, till skillnad från tidiga, förvärvar barnet under sina första veckor i livet. Detta förekommer vanligtvis hos för tidigt födda barn som är födda med extremt låg vikt eller hos barn som av någon anledning måste få dropp eller ha katetrar ett tag.

Den här artikeln kan kanske intressera dig: Urinvägsinfektioner under graviditeten

Vilka är symptomen på sepsis hos nyfödda?

Spädbarn, särskilt nyfödda som bara är några dagar eller veckor gamla, har ofta mycket ospecifika symptom när de har en sjukdom. Sepsis hos nyfödda är inget undantag. Några av de vanligaste symptomen är:

 • Barnets allmäntillstånd förvärras. Detta kan man se genom att barnet gör färre rörelser och även att barnets sugförmåga minskar vid amning. Barnet kan vara mer trött.
 • Motvilja att äta och brist på aptit.
 • Irritabilitet och gråt.
 • Hjärtrytmstörning. Hjärtrytmen kan vara snabbare eller ha pauser.
 • Andnöd.
 • Förändringar i kroppstemperatur. Vissa barn får feber, medan andra kan få hypotermi.

Diagnos

Diagnosen baserar läkarna på misstankar och barnets tillstånd tillsammans med några kompletterande tester. De mest användbara kompletterande testerna när man studerar sepsis är:

 • Blodprov. Man studerar olika blodparametrar som förändras när kroppen smittas. Det här är ett snabbare, men mindre specifikt test.
 • Blodkultur. Detta är en kultur man gör på ett blodprov från barnet. Vid en blodanalys kan man se om det finns mikroorganismer närvarande. Man kan också analysera det antibiotikum som fungerar bäst.
 • Spinalpunktion. Även här analyserar man provet på samma sätt som vid en blodkultur, men i det här fallet tas provet från cerebrospinalvätskan.
 • Urinkultur.
nyfödd hos sin mamma

Du kanske också tycker den här artikeln är intressant: Luftvägsinfektioner hos barn: Vad du behöver veta

Behandling och prognos för sepsis hos nyfödda

Sepsis hos nyfödda är ett mycket allvarligt tillstånd. Om man inte kan få kontroll över infektionen inom några timmar kan det leda till vital organsvikt och därmed barnets död. Därför är det ytterst viktigt att veta hur man identifierar och diagnostiserar detta tillstånd så snart som möjligt så att man kan behandla det.

Behandlingen består av antibiotika. Det är nödvändigt att veta vilken bakterie som är ansvarig för infektionen för att ta fram den mest lämpliga och specifika behandlingen. I vissa fall, om infektionen är svår och fortskrider snabbt, kan man behandla den med ett antibiotikum med brett spektrum, som täcker de flesta mikroorganismer. Det gör man tills resultaten av kulturen är analyserade och man kan behandla med en mer specifik typ.

Prognosen för sepsis är inte god. Eftersom det är olika mikroorganismer som orsakar tillståndet kommer vissa fall att vara snabbare och aggressiva och andra mer godartade. Därför varierar dödligheten på grund av neonatal sepsis mellan 3% och 40%.

Om barnet övervinner infektionen kan infektionen helt läka ut och barnet kan återhämta sig helt. I vissa fall ger infektionen bestående men. Bland de vanligaste är kognitiva försämringar hos barnet som påverkar hans eller hennes utveckling, eller en dysfunktion av något av de organ som har påverkats.

Det viktigaste är att känna igen eventuella varningstecken tidigt hos barnet och att omedelbart åka in till akuten. Sepsis är ett potentiellt allvarligt tillstånd som kan utvecklas mycket snabbt och få allvarliga konsekvenser för barnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Coto, G. D., & Fernández, A. I. (2006). Protocolos de Neonatología Protocolo diagnóstico-terapéutico de la sepsis neonatal (Vol. 46, Issue 1).
 • Morbilidad y mortalidad por sepsis neonatal precoz. (n.d.). Retrieved July 23, 2020, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312010000200003
 • Angel González, M., Antonio Caraballo, M., & Alberto Guerrero Saúl Omar Montenegro, S. (2006). SEPSIS NEONATAL Y PREMATUREZ. www.reverso.com
 • Coronell, W., Pérez, C., Guerrero, C., & Bustamante, H. (2009). Sepsis neonatal. In Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría: Vol. 22.23 (Issue 90). www.medigraphic.org.mx

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.