Den första bebisen som fötts med coronavirus

I början av februari bekräftade Kina födelsen av den första bebisen som diagnostiserats med coronavirus. Sedan dess har det förekommit andra fall, och vi kommer att titta närmare på detta i dagens artikel.
Den första bebisen som fötts med coronavirus

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2020

I början av februari bekräftade Kina det första fallet där ett barn fötts med coronavirus. Detta virus, som nu är en global pandemi, kan ge upphov till allt från en mild förkylning till lunginflammation med andningssvikt.

Därför kommer vi i den här artikeln att presentera några fakta om viruset och de senaste nyheterna om fallet med den infekterade bebisen.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusfamilj med okänt ursprung. Det finns olika typer av coronavirus och de kan orsaka allt från förkylning till lunginflammation eller, i dess allvarligaste form, andningssvikt.

I december 2019 upptäcktes de första fallen av en ny typ av coronavirus i den kinesiska staden Wuhan. Sedan dess har spridningen varit snabb och skoningslös.

Även om antalet bekräftade fall med coronavirus är mycket högt är dödligheten för närvarande låg.

coronavirus: kvinna med illustrerade lungor utanpå

Vilka symptom ger det?

Coronavirusinfektionen, eller Covid-19, ger vanligtvis symptom som liknar de vid en vanlig influensaliknande sjukdom, som:

  • Rinnande näsa
  • Allmänt obehag
  • Trötthet
  • Värk i muskler och leder
  • Hosta
  • Illamående
  • Feber och frossa
  • Halsont och huvudvärk

Infektionen kan även vara asymptomatisk, dvs. har man inga symptom men agerar som smittbärare. I allvarliga fall kan infektionen leda till komplikationer såsom lunginflammation eller andningssvikt.

Dessa mer allvarliga fall förekommer vanligtvis bland de mest utsatta riskgrupperna: äldre, nyfödda barn eller personer med ett försvagat immunsystem.

Behandling och hur man kan förhindra smitta

Det finns för närvarande ingen effektiv behandling för Covid-19. Behandlingen består av att man lindrar och avhjälper symptomen: kontrollerar feber, smärta och försöker hålla patienten i ett gott allmänt skick.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på uppkomsten av potentiella komplikationer, särskilt bland de mest utsatta patienterna.

Det är därför viktigt att försöka undvika att sprida smittan från person till person. För att göra det är det av yttersta vikt att hålla god hygien, med särskild uppmärksamhet på handhygien.

Du bör inte ha kontakt med personer som redan är smittade, men om detta inte går att undvika måste du täcka för ögon, näsa och mun ordentligt.

Den första bebisen som fötts med coronavirus

Läkare bekräftade nyligen det första fallet där en nyfödd bebis smittats av coronavirus. Barnet testade positivt för viruset när hon bara var 30 timmar gammal.

Skydda dig från coronavirus

Barnets mamma hade redan testat positivt för coronavirus före födelsen. Läkarna menar att detta kan vara det första fallet där en mamma överfört viruset till sitt barn i livmodern.

Barnet föddes i gott allmänt skick och hade en bra vikt. Hon hade ingen feber, hosta, slem eller andra allmänna symptom. Men hon började uppvisa andningsbesvär och hade mindre skador på hjärtat.

17 dagar efter att ha blivit diagnostiserad med sjukdomen fick vi nyheten att den lilla flickan, tack och lov, kunde bli friskförklarad och att hon var virusfri utan att ens ha behövt få behandling för viruset.

Sammanfattningsvis

Covid-19 är för närvarande en epidemi på grund av den snabba spridningen. Det har en relativt låg dödlighet, men viruset har negativt påverkat hela världen och sprider fortfarande panik.

Som vi har sett kan en infekterad mamma sprida viruset till sitt foster under graviditeten, så om du är gravid måste du ta extra försiktighetsåtgärder och se till att du stannar hemma för att undvika infektion. Detsamma gäller om du nyligen har fött barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.