Kan amning skydda ditt barn mot astma?

Mammor som har astma letar naturligtvis efter sätt att skydda sina barn från samma lidande. Nedan tar vi upp fördelarna med amning som ett sätt att förebygga astma.
Kan amning skydda ditt barn mot astma?

Senaste uppdateringen: 25 april, 2020

Nu för tiden lider många barn av astma, särskilt när de är mycket unga. Problemet har delvis en genetisk grund.

Med andra ord, om mamman eller pappan har astma kan barnet också få det. Läkare rekommenderar därför att mammor ammar sina barn för att skydda dem mot astma.

Bröstmjölk ger alla näringsämnen en bebis behöver. Den skyddar dessutom ditt barn från många sjukdomar.

Det betyder att det är mycket fördelaktigt att en mamma ammar sitt barn under de första sex månaderna. Många föräldrar frågar sig emellertid: ”Vad är astma? Vilka är symptomen? Hur förhindrar bröstmjölk att ett barn drabbas av det?

Vad är astma?

Astma är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som ger andnöd, ibland ihop med ett pipande eller väsande ljud i bröstet, hosta och slem. Det är ett vanligt förekommande problem för spädbarn där andningsvägarna delvis eller helt blockeras.

Symptom på astma hos spädbarn

Symptom på astma hos spädbarn kan inkludera: torrhosta, riklig slemproduktion, lätt flämtande (som om barnet har svårt att andas), ljud eller visslingar i bröstet och att det låter tjockt och tilltäppt när barnet gråter.

Vilka är orsakerna till astma?

Den exakta orsaken till astma hos spädbarn är okänd. Det kan dock bero på genetiska problem eller miljöfaktorer som cigarett- eller cigarrök, ämnen som orsakar allergiska reaktioner, luftföroreningar eller stark lukt, som bensin och parfymer.

barn tar inhalator mot astma


5 fördelar med amning för att skydda ditt barn mot astma

Det är känt att bröstmjölk kan skydda ditt barn mot astma eftersom det ger immunologiska komponenter som inte finns i modersmjölksersättning. Fördelarna inkluderar följande:

1. Bekämpar infektioner och sjukdomar

Om en mamma ammar sitt barn minskar barnets risk för infektioner. Några av de sjukdomar som bröstmjölk bekämpar inkluderar: diabetes, diarré och luftvägsinfektioner, bland andra.

2. Sänker risken för astmasymptom

För barn som är genetiskt disponerade för astma minskar bröstmjölken risken för att deras luftvägar ska bli irriterade.

3. Ger näringsämnen

Modersmjölken ger de näringsämnen som krävs för en sund tillväxt och utveckling och ger dessutom antikroppar som barnet behöver för att skydda sig mot många sjukdomar, till exempel astma.

4. Stärker lungorna

Bröstmjölk stärker barns lungor. Det överför också immunoglobulin, som skyddar mot allergier och inflammationer i luftvägarna.

5. Stärker immunsystemet

På grund av dess laktoferrin, bifidofaktorn och lipidinnehållet hjälper bröstmjölk till att bygga upp ett starkt immunförsvar. Följaktligen har barn som ammas ett starkare immunsystem.

baby ammar


Andra fördelar med bröstmjölk

Förutom de fördelar som anges ovan som hjälper till att skydda mot astma har amning andra fördelar:

 • Bröstmjölk är lätt för ditt barn att smälta även när han eller hon är sjuk.
 • Förbättrar anknytningen mellan mor och barn och leder till känslomässig stabilitet.
 • Tröstar ditt barn när han eller hon är sjuk eller trött.
 • Hjälper mamman att slappna av.
 • Minskar risken för blödningar efter förlossningen.
 • Har en lägre risk för kontaminering eftersom den kommer direkt från mammas bröst.
 • Hjälper barnets intellektuella utveckling.
 • Motverkar stress.
 • Stärker immunförsvaret.
 • Minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.

“Mjölk innehåller alla näringsämnen en bebis behöver.”

Vilka näringsämnen innehåller bröstmjölk?

Bröstmjölk innehåller levande celler som främjar ditt barns tillväxt och utveckling. Dessutom innehåller mjölken kolhydrater, proteiner, mineraler, vitaminer och har anti-bakteriella och antivirala egenskaper.

Mjölken är också en källa till fettsyror och aminosyror. Alla dessa näringsämnen är viktiga för ditt barns utveckling. Det är viktigt att amma om du kan för att se till att ditt barn får det han eller hon behöver.

Sammanfattningsvis är det viktigt att skydda sina barn mot astma och det är något som man kan göra genom att amma.

Man rekommenderar att man ammar under minst de första sex månaderna av ett barns liv. Amning hjälper ditt barn att växa sig frisk och stark.

Som en extra fördel stärker hudkontakten bandet mellan mor och barn och förbättrar den emotionella utvecklingen. Det är ett unikt, magiskt ögonblick som främjar barnets utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Huo X, Chu S, Hua L, et al. The effect of breastfeeding on the risk of asthma in high-risk children: a case-control study in Shanghai, China. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):341. doi:10.1186/s12884-018-1936-5
 • NHS UK. Breastfeeding ‘cuts childhood asthma risk’. [Avaiable online].
 • Oddy W, H: Breastfeeding, Childhood Asthma, and Allergic Disease. Ann Nutr Metab 2017; 70 (2): 26-36. doi: 10.1159/000457920

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.