Så kan man korrigera rotacism och lära barn att säga R

Missa inte dessa övningar för barn som har svårt att säga "R"!
Så kan man korrigera rotacism och lära barn att säga R
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många ljud som vi uttalar är visuella, vilket är väldigt hjälpsamt för barn som går i skolan och lär sig språket. En av anledningarna till att just fonemet /r/ är så svårt att lära sig är för att barnen inte ser hur man placerar tungan när man uttalar bokstaven. Detta är även något som kan skilja sig åt från person till person. Det finns dock metoder för att hjälpa barn att korrigera rotacism.

I denna artikel fokuserar vi på /r/ som det uttalas i norra och mellersta Sverige, vilket är det vanligaste svenska uttalet. I exempelvis den skånska dialekten uttalar man /r/ längre bak i munnen, men vi tar inte upp några övningar för dessa här.

Rotacism kallas denna talstörning där talaren har svårt att uttala fonemet /r/Detta fonem är ett av de svåraste uttalen att korrigera. Nedan ska du få lära dig hur man kan hjälpa barn som har svårt att uttala bokstaven R att förbättra sitt uttal.

Hur ljudet “R” formas

Innan vi går in på övningarna för hur man korrigerar talstörningen rotacism ska vi först förklara hur man formar detta fonem. På så vis blir det lättare för dig att hjälpa barn använda de rätta övningarna för att träna upp uttalet.

talstörningen rotacism är svår att korrigera

Första steget är att förstå hur man formar tungan när man ska uttala fonemet /r/ på svenska. Detta gör man genom att “flexa in” tungan i munnen. Dvs. tungspetsen ska peka lite uppåt och vara bakom framtänderna.

Tungan kan också vara “ihopdragen”, vilket innebär att halva tungan är indragen mot mitten av munnen. Tungans sidor ska pressas upp mot baksidan på den övre tandraden i båda dessa två tungpositioner.

Fonemet /r/ är faktiskt än mer komplicerat eftersom uttalet beror på var ljudet ligger i ett ord. Ljudet /r/ kan komma före en vokal, mellan två vokaler eller efter en vokal.

Övningar för att korrigera rotacism hos barn

Innan du börjar övningarna är det viktigt att du tänker på var tungan bör placeras i munnen vid uttalet av fonemet /r/. Lär barnet att vi uttalar det genom att placera tungan i området strax ovanför tänderna. Därtill kräver det att vi vibrerar tungan, särskilt när det gäller rullande /r/ i ord som barra eller roligt.

Jobba med andningen

För att framkalla ljudet bör man vibrera tungan och andas samtidigt. Så det första du bör göra är att låta barnet jobba med andningen med några enkla blåsövningar. Till exempel blåsa ut ljus, blåsa upp ballonger, blåsa på små papperskulor för att få dem att röra sig, blåsa på en vindsnurra och liknande.

Träna tungan för att korrigera rotacism

Dessa är några andra övningar där man tränar tungan. De hjälper till att skapa bättre ton och kontroll med hjälp av tungan. Detta är viktigt för att förbättra tungans styrka och så att man kan hålla den på samma plats i munnen tillräckligt länge för att producera ljudet.

Barnet gör dessa övningar framför en spegel. Genom att titta på sig själv kan du be honom eller henne till exempel att borsta tänderna och klämma ihop borsten med tungan. En annan övning är att försöka placera tungan upp och ner på utsidan av munnen, placera den på sidorna av munnen (både på insidan och utsidan), dra den längs tänderna och runt läpparna, först i en riktning och sedan i motsatt riktning.

Många gånger saknar barn styrka i tungan eller kan inte hålla tungan på ett ställe tillräckligt länge. Detta kan leda till att tungan “smiter iväg” och gör att de inte kan skapa ljudet korrekt.

Klicka med tungan för att korrigera rotacism

En annan viktig övning för att korrigera rotacism är att lära sig att klicka med tungan. För att göra detta måste man ha styrkan att trycka upp tungan mot gommen och hålla den så. Detta kan vara lite svårt i början, men med lite träning lär man det sig så småningom.

Klicka med tungan för att korrigera rotacism

Upprepa ord

När vi har kommit så här långt kan vi gå vidare till lite andra övningar. Till exempel kan du be barnet försöka börja uttala ord som är lätta och avancera till ord som blir svårare. Kräv inte för mycket i detta läge, och förvänta dig perfekt uttal med en gång. Kom ihåg att det är en träning som måste få ta tid.

Observera hur barnet uttalar ljud och ord för att korrigera rotacismen steg för steg. Hjälp barnet att tillämpa de riktlinjer vi tipsat om ovan för att jobba för att kunna uttala /r/ så småningom. Detta kan barnen göra genom muntlig repetition, genom att läsa upp ord osv.

Rotacism hos vuxna

När det gäller rotacism hos vuxna är metoderna för att förvärva uttalet av detta fonem praktiskt taget detsamma. Dock anpassar man materialet i viss mån till deras nivå, kunskap och förmåga.

Vuxna kan ha lättare i början med att snabbt lära sig repetition. Dock har en vuxen person med rotacism ett sedan länge inlärt sätt att uttala sitt språk och sina /r/, så här får man vara lite uppmärksam.

Om uttalet i detta så kallade spontana språk innebär en utmaning i korrigeringen av rotacismen, får man gradvis korrigera uttalet så att man lär sig av med de felaktiga uttalet och steg för steg lär tungan att skapa de nya fonemen. Till slut kommer dessa nya uttal att bli en vana som ersätter den gamla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.