Vad är fonologisk medvetenhet hos barn?

Underskatta aldrig värdet av att läsa för barn eller spela roliga ordspel med dem. I den här artikeln kommer vi att beskriva barns utveckling av fonologisk medvetenhet och hur du som förälder kan uppmuntra denna utveckling.
Vad är fonologisk medvetenhet hos barn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 januari, 2021

Fonologisk medvetenhet är i grunden förmågan att förstå att ord består av stavelser och fonem. Detta är en uppsättning bokstäver och deras respektive uttal.

Vikten av fonologisk medvetenhet

Att förstå att ord är uppdelade i stavelser och bokstäver med olika ljud är oerhört viktigt för barn som ska lära sig läsa.

Förmågan att läsa öppnar upp otroliga möjligheter under hela livet, som studier, arbete, olika former av underhållning som t.ex. litteratur samt att läsa manualer, osv.

Naturligtvis är fonologisk medvetenhet också viktigt för att lära sig att skriva.

Fonologisk medvetenhet är en central del av att lära sig producera och förstå både skriftliga texter och muntligt tal.

Fonologisk medvetenhet: barn läser i bok

Hur fonologisk medvetenhet utvecklas

Som med många andra mänskliga färdigheter utvecklas fonologisk medvetenhet i flera steg. I början är målet att producera bokstäver och dela upp ord i stavelser genom att sjunga och leka.

Sedan går aktiviteterna från att lyssna och upprepa till att själv kunna göra dessa separationer. Det är nu man börjar bli medveten om bokstäverna, deras ljud och kombinationer. Under det här steget, efter en period av anpassning, börjar det fonologiska medvetandet ta form.

Aktiviteter som kan hjälpa till att utveckla barns fonologiska medvetenhet

Som med många andra saker är det bästa sättet för barn att förvärva denna färdighet från sin omgivning.

Om du erbjuder dem en miljö där de får ta del av mycket kommunikation och läsning kommer de gradvis att förvärva denna medvetenhet.

Här är några enkla aktiviteter som kan hjälpa:

  • Spela ordspel och lek ordlekar: Att helt enkelt säga ett ord och be barnet att upprepa det eller be barnet att hitta rim kan vara fördelaktigt.
  • Sånger som skiljer stavelser och ljud och som hjälper barn att rikta sin uppmärksamhet mot dessa fenomen.
  • På en mer avancerad nivå kan du skapa lekar där man måste lägga till eller ta bort ljud för att skapa nya ord.
  • Läs för dina barn: Barn som är vana att komma i kontakt med ord från en ung ålder snappar upp nya ljud mer naturligt.
  • Så här i moderna tider kan vi inte ignorera de tekniska resurser som finns tillgängliga. Det finns mobilappar, internetvideor och dataspel som erbjuder aktiviteter och utmaningar för att främja fonologisk medvetenhet.
Fonologisk medvetenhet: barn skriver


Hur vet jag om mitt barn har svårt med denna färdighet?

Föräldrar måste vara mycket engagerade i sina barns utbildningsprocess för att kunna identifiera möjliga luckor i deras mognad och korrigera dem.

Fonologisk medvetenhet kan vara ett av de områden där vissa barn har svårigheter. För att identifiera dessa brister måste man vara medveten om följande beteenden:

  • Svårigheter att lära sig rim och ramsor eller att inte tycka att det är kul att lyssna på dem, eftersom de inte förstår.
  • Problem med att identifiera stavelser och räkna dem.
  • Barnet skiljer inte mellan ljudrepetitioner i ord.
  • Oförmåga att kombinera ljud för att bilda ord.
  • Svårigheter att lära sig nya ord.

Om ett barn har dessa problem uppstår senare svårigheter att läsa och skriva. Därför måste detta tas upp från början för att undvika större komplikationer i framtiden. Dessutom kan dessa problem ha negativa effekter på ett barns självkänsla.

Även om det ofta är en underskattad färdighet är fonologisk medvetenhet mycket viktig. I själva verket kan bristen på denna medvetenhet leda till problem, inte bara inom utbildningen utan också emotionellt och socialt. Ägna några minuter om dagen åt att stärka dina barns förmågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.