Om ditt barn lär sig långsamt, ha tålamod och gå varsamt fram

Många mödrar är oroliga när de märker att ett av deras barn lär sig långsamt. Idag berättar vi hur det är lämpligt att reagera på situationen.
Om ditt barn lär sig långsamt, ha tålamod och gå varsamt fram

Senaste uppdateringen: 25 oktober, 2021

Även om många mödrar och yrkesverksamma inom utbildningssystemet fortfarande inte agerar utefter det, så lär sig varje barn och mognar i sin egen takt. Var därför inte orolig om ditt barn lär sig långsamt. Det är helt normalt och indikerar inte nödvändigtvis någon typ av kognitiv försämring.

Logiskt kommer vissa barn att utveckla färdigheter och kunskaper snabbare än andra. Så här behöver du inte vinna någon kapplöpning och tvinga ditt barn att nå mål så snart som möjligt. Det spelar ingen roll hur långsamt barnet lär sig, så länge de gör framsteg.

Det som verkligen är viktigt i denna process är att inte sluta stödja barnet så att det kan fortsätta att lära sig. Lär sig ditt barn långsammare än andra, bara sakta ner och gå tålmodigt bredvid dem i en långsammare takt.

En mamma kramar sitt barn i en soffa.

Om ditt barn lär sig långsamt, ta korta men fasta steg

Om din lilla lär sig långsamt, var lugn och visa tålamod. Var inte frustrerad, upprörd eller arg under några omständigheter. Ditt barn har redan tillräckligt med tyngd på sina axlar på grund av inlärningstakten. Det sista det behöver är bördan eller trycket av att försöka göra dig nöjd eller att känna sig underlägsen eller avskydd.

Här är det viktigt att vara försiktig med orden du använder för att motivera och hjälpa dem. Det handlar inte om att tvinga eller påskynda kunskapsinhämtningen med mer material och fler krav. I många fall tar det helt enkelt tid.

Av denna anledning, om du har att göra med ett barn som lär sig långsamt, minska hastigheten och intensiteten i undervisningen. Börja ta långsamma men stadiga steg under denna vandring. Hur som helst är det viktiga att gå denna komplexa väg tillsammans, hand i hand.

Attityder som ska undvikas om du är ett barn som lär sig långsamt

En av de gyllene reglerna om du befinner dig i en situation där ett barns inlärning och utveckling försenas lite mer än vad som anses normalt är att inte skrika, straffa eller slå dem för att besegra någon av dessa svårigheter.

På samma sätt är det absolut förbjudet att göra absurda eller sårande jämförelser. Respektera alltid att den lille har sin egen rytm och skapa inte en tävling som får dem att känna att de är mindre värda än andra.

Det är dock viktigt att klargöra att hemligheten i dessa fall inte alls består i att bara förneka detta mindre hinder. Du måste snarare övervinna det tillsammans med barnet genom att tillämpa de högsta nivåerna av uthållighet, tålamod, hängivenhet och mycket kärlek.

Hur man agerar om ens barn lär sig långsamt

Först och främst måste du lära dig att hjälpa dem. Detta betyder inte på något sätt att du ska göra saker för dem. Om du gör det kommer du att skicka meddelandet till dem att det är mamma eller pappa som vet hur man gör saker och att ditt barn inte kan uppnå saker utan den vuxnas ingripande.

En illustration av en mamma som läser för sitt barn.

Här är det också mycket viktigt att vara försiktig med de fraser du använder för att uppnå målet. Detta kommer att hindra ditt barn från att känna sig underlägset, oförmöget eller till och med förnedrat. Nyckeln är att motivera och stimulera men utan att skada ditt barn eller skada deras självkänsla.

Det är särskilt viktigt att se över de uppsatta målen och de föreslagna metoderna, eftersom dessa måste anpassas till barnets ålder. Kom också ihåg att undervisningen måste vara konstant och att du måste undvika alla typer av distraktion under hela detta avgörande ögonblick.

Det är också relevant att fokusera på undervisning i grundläggande färdigheter för deras vuxna liv, såsom läsning, skrivning och grundläggande matematiska beräkningar. Men se alltid till att innehållet är lämpligt för barnets ålder.

Slutligen, glöm inte att berömma alla typer av inlärningsframsteg. Hur små de än kan vara bör du positivt stärka deras intresse för studier. Kom ihåg att i utbildningen av barn med dessa svårigheter representerar varje liten prestation ett stort framsteg.

Detta kanske intresserar dig

Upptäck om ditt barn har en särskild inlärningssvårighet
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Upptäck om ditt barn har en särskild inlärningssvårighet

Det är mycket viktigt att tidigt upptäcka och diagnosticera ett barn som har en särskild inlärningssvårighet. I denna artikel får du lära dig varfö...