Aktiviteter för att lära ditt barn att skriva sitt namn

Om du vill lära ditt barn att skriva sitt namn, då kan dessa aktiviteter tillsammans med tid och tålamod vara en hjälp på traven.
Aktiviteter för att lära ditt barn att skriva sitt namn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ett barns namn är vanligtvis det första ordet det lär sig när det börjar resan mot läs- och skrivkunnighet. Många gånger älskar små barn att upptäcka att de kan kommunicera något så viktigt som sin egen identitet via magiska tecken. Och naturligtvis är föräldrarna också mycket glada över att uppleva denna milstolpe tillsammans med sina barn. Men detta lärande går långt utöver skrivandet, eftersom det innebär en konsolidering av självkänsla och självkännedom. Av denna anledning måste barn först visa intresse för att lära sig skriva, och det kan endast ske när de är utvecklingsmässigt redo att göra det. Med allt detta i åtanke kommer vi idag att berätta för dig hur du genom olika aktiviteter kan hjälpa ditt barn att lära sig skriva sitt namn.

Är ditt barn redo att skriva sitt namn?

Ett litet barn klottrar på papper medan en vuxen pekar på bokstaven L.

Innan du börjar måste du först stanna upp för att reflektera över om det är dags att fördjupa dig i den här undervisningen eller inte. Detta är viktigt för att du ska kunna undvika helt onödiga stunder av frustration.

Dessutom kan du väcka negativa känslor hos ditt barn om du tvingar det att lära sig att skriva sitt eget namn innan det egentligen är dags. Du kan allvarligt påverka barnets självkänsla samt skapa motvilja eller ångest när du skyndar på en process som barnet ännu inte är moget för.

För att veta om ditt barn är redo eller inte bör du lita till din instinkt som förälder, du känner barnet bäst och det finns ingen generell regel som gäller för alla barn. Det finns de som lär sig senare än andra, och det behöver inte vara en dålig sak.

I allmänhet är det från tre års ålder som barn börjar uppvisa en del grundläggande finmotoriska färdigheter, vilket gör att de kan fatta en penna och dra några streck med den. Dessutom har de då en bättre utvecklad rumslig orientering, samt hand-öga-koordination, än under tidigare stadier. Allt detta tillsammans hjälper dem att framgångsrikt kunna skriva sitt namn.

Men om du märker att ditt barn är över 3 år och inte är redo ännu, tvinga då inte fram någonting utan ha tålamod istället. Vänta tills barnet verkligen har den fysiska förmågan att skriva, och framför allt att det visar intresse för det. Under tiden kan du bedöma om det kan hålla i en penna eller rita former, och uppmuntra det att spendera mer tid med papper och färger.

Aktiviteter för att lära barn att skriva sitt eget namn

Aktiviteterna du kan utföra tillsammans med dina barn ska först och främst vara korta, så att de inte tröttnar, och samtidigt roliga, så att ni kan ha en trevlig stund tillsammans.

Kom ihåg att anpassa idéerna som vi kommer att ge dig här till barnets verkliga kapacitet.

1. Fingermålning

En aktivitet som många av de små älskar och som är väldigt effektiv är fingermålning. Du kan använda olika tekniker, så välj den som du tror att ditt barn kommer att vara mest intresserad av.

Prova fingerfärg, sand, mjöl, salt eller liknande material. Tanken är att den lilla ska imitera dig, så smutsa ner händerna ordentligt!

2. Bokstäver i modellera

Hjälp dna barn att skapa bokstäver med modellera, och bilda deras namn. På så sätt kan de bättre komma i underfund med bokstävernas former. Du kan hjälpa dem med ett papper som har deras namn skrivet med stora bokstäver, genom att rulla leran kan de sedan följa konturerna på pappret.

När de är klara kan de dra fingrarna över varje bokstav och namnge dem högt. Till sist, reciterar du hela deras namn så att de associerar alla begrepp.

Alfabetbokstäver gjorda av lera.

3. Kopiera deras namn

Kopiering är den äldsta tekniken för att lära sig skriva bokstäver, och om du gör det roligt kommer det inte att leda till lathet.

Det är viktigt att du skriver namnet på ett papper med stora tydliga bokstäver, be sedan barnen kopiera bokstäverna under var och en. Till en början kan du rita en ruta med en pil för dem, så att de vet vilken bokstav de ska kopiera inuti varje ruta.

När du ser att de börjar få fason på tecknen, skriv då deras namn igen utan att peka ut något och säg åt dem att kopiera det. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt de lär sig att skriva med denna uråldriga och effektiva teknik!

Vikten av att respektera barns tajming när det kommer till att skriva sitt eget namn

När du utför en aktivitet med dina barn är det viktigt att du kommer ihåg att du aldrig ska tvinga dem att göra något de inte är redo att göra. Du måste respektera deras inlärningstakt och hålla fast vid den, oavsett om de är snabbast i sin klass, eller långsammast. Tvinga dem inte att arbeta fortare än de verkligen är kapabla till, för allt du då gör är att väcka deras ångest.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Díaz Oyarce, Carmen., Price Herrera, María Francisca. (2012) How do children perceive the process of writing in the initial stage? Revista mexicana de investigación educativa Anthrozoös, vol.38 no.1. Recuperado el 3 de septiembre de 2021 de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052012000100013

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.