Dyslexi hos ungdomar: symtom, orsaker och behandling

Dyslexi hos ungdomar kan komplicera inlärningsprocessen och leda till dålig motivation, låg självkänsla och osäkerhet. Ta reda på hur du upptäcker problemet i den här artikeln.
Dyslexi hos ungdomar: symtom, orsaker och behandling
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Dyslexi har hos ungdomar unika egenskaper som skiljer den från barndomsdyslexi vad gäller diagnos och behandling. Detta gäller framförallt om det inte har upptäckts under de första levnadsåren.

Detta tillstånd är en inlärningsstörning och definieras som upplevda svårigheter med att läsa, lära sig alfabetet och ordens betydelser i textform. Trots att de drabbade uppvisar en normal IQ möter dessa ungdomar stora hinder när det gäller att skaffa sig akademiska färdigheter, och detta påverkar drastiskt deras utbildning.

I den här artikeln kommer vi att se på orsaker, symtom och behandlingar som syftar till att förbättra dyslexi hos ungdomar.

Orsakerna till dyslexi hos ungdomar

Den exakta orsaken till dyslexi hos ungdomar är ännu inte känd, men flera möjliga tillstånd övervägs:

 1. Hjärnans anatomi under ungdomen: Denna störning kan bero på strukturella skillnader i hjärnan, särskilt i vänster hjärnhalva.
 2. Genetisk faktorer: Enligt forskning uppstår det, då föräldrarna har dyslexi, en ökad risk med 50 % att deras barn också blir lidande av det.
 3. Användning av Brocas område: Hjärnområdena relaterade till skriftspråk och fonetik visar mycket liten aktivitet vid denna störning. Av denna anledning letar hjärnan efter neurologiska alternativ för läsning och det är där Brocas område kommer in i bilden, ett område som är relaterat till språk- och talbearbetning.
En tjej som försöker hjälpa sin väninna med hennes läxor.

Symtom på dyslexi hos tonåringar

När dyslexi diagnostiseras under tonåren är det troligt att tillståndet gick obemärkt förbi under grundskolan på grund av barnets förmåga att kompensera för sina svårigheter. Men när de intellektuella kraven ökar, som de gör i gymnasiet, är det svårare att hantera detta problem och symptomen blir då uppenbara.

Några tecken på dyslexi hos ungdomar inkluderar följande:

 • Svårigheter att hantera och komma ihåg uppgifter och deadlines. I allmänhet tenderar dessa ungdomar att tillskriva denna brist på organisation till dåligt minne, eller så rättfärdigar de sig själva med att läraren inte berättade det för dem.
 • Behov av att läsa texter flera gånger för att förstå dem. Detta är då något som händer ofta och är inte relaterat till informationens komplexitet.
 • Problem med att förstå vissa mer komplexa matematiska ämnen, som algebra.
 • Motstånd mot att lära sig ett nytt språk, eftersom det är en mycket svår uppgift för dem.
 • Omfattande skillnader mellan deras skolprestation och deras prestationer på skriftliga prov.

Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan det ha dyslexi. Det är hur som helst viktigt att inte bli orolig, utan att istället försöka analysera alla variabler. Till exempel om den inlärningsmetod det får är den mest lämpliga för det, eller om detta är relaterat till ett aktuellt socialt eller emotionellt problem.

I detta avseende är det bäst att konsultera en specialist för att utvärdera tonåringen och hjälpa er att upptäcka orsaken till problemet.

Behandling av dyslexi hos ungdomar

När du står inför en dyslexidiagnos är det viktigt att omsätta följande tips i praktiken för att hjälpa ditt barn:

 • Professionell hjälp: Både för att bekräfta diagnosen och för att ta fram behandlingsplanen kan logopeder och pedagogiska psykologer vara till stor hjälp.
 • Personlig handledning: Ungdomar med dyslexi bör ha tillgång till en specialiserad fackman som arbetar med dem individuellt för att förbättra deras förmågor och övervinna dessa svårigheter. Övningarna som tas fram måste omfatta följande områden: Matematik, koncentration, minne, fonologisk medvetenhet, muntligt och skriftligt språk samt lärande.
 • Multisensoriskt tillvägagångssätt för att stärka färdighetsförvärv: Detta hjälper till att förbättra tonåringens sensoriska uppfattning vad gäller att lyssna, läsa, tala och se.
 • Klangbaserade läsprogram: Dessa hjälper eleven att bättre förstå förhållandet mellan skrivna och talade ljud.
 • Pedagogiska ljud och videor: Dessa främjar inlärnings- och läsförmågan. Om ungdomen dessutom har svårigheter med att tillägna sig ett nytt språk är användandet av audiovisuellt didaktiskt innehåll ett bra sätt att förbättra lärandet.
 • Positiv förstärkning: Oavsett hur små deras framsteg än är, behöver unga människor uppmuntran för att ta sig an nya utmaningar. Undvik kritik för att inte skada deras självkänsla.
 • Motivation från verkliga intressen: Om det finns ett ämne som ditt barn gillar bäst, leta då efter böcker om ämnet för att uppmuntra läsning.
En lärare som hjälper en tonårsstudent med läxorna.

Slutsatser angående dyslexi hos ungdomar

Vid det här laget vet du lite mer om dyslexi och hur du kan hjälpa ditt barn om du tror att det har drabbats. Det är viktigt att upptäcka det så snart som möjligt för att det inte ska påverka andra studieområden och barnets prestation i allmänhet.

Ett nära samarbete med lärarna är nyckeln till att diagnostisera och behandla dessa typer av inlärningssvårigheter.

Vid misstanke är det viktigast att rådgöra med en specialist för att bekräfta detta tillstånd och hjälpa din tonåring att övervinna sina svårigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Baillieux, H., Vandervliet, E. J. M., Manto, M., Parizel, P- M., De Deyn, P. P. & Mariën, P. (2009). Developmental dyslexia and widespread activation across the cerebellar hemispheres. Brain and Language, 108, 122-132.
 • Dansilio, Sergio. (2009). CEREBRO Y DISLEXIA: UNA REVISIÓN. Ciencias Psicológicas3(2), 225-240. Recuperado en 03 de noviembre de 2021, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000200011&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.