En aktivitet för att främja läsning hos barn: 12 månader, 12 karaktärer

Upptäck ett bra sätt att främja läsning hos barn. Denna aktivitet, som sträcker sig över ett helt år, är både lärorik och rolig!
En aktivitet för att främja läsning hos barn: 12 månader, 12 karaktärer

Senaste uppdateringen: 12 november, 2020

Med ankomsten av ny teknik är barn och ungdomar nu ofta mer intresserade av annat än litteratur och böcker. Det är därför som föräldrar, lärare och bibliotekspersonal idag måste hitta nya sätt att främja läsning hos barn med kreativa och uppfinningsrika aktiviteter som lockar till sig barnens uppmärksamhet.

Eftersom det finns så många bra barnböcker att välja mellan finns det också flera aktiviteter för att främja läsning hos barn. Allt du behöver är lite fantasi och kreativitet.

Nedan hittar du en idé som du kan utveckla både hemma och i klassrummet för att främja läsning hos barn under ett helt år.

12 månader, 12 karaktärer: Aktivitet för att främja läsning hos barn

Även om du kan skapa många aktiviteter kring barnböcker, och mer specifikt för att främja läsning, kommer de inte att tilltala alla barn. Kan du då föreställa dig att kunna lösa problemet för ett helt år? Med aktiviteten vi föreslår nedan är det möjligt!

Första steget: Välj karaktärer

Det första steget, och det som kommer att sätta tonen för aktiviteten för resten av året, är att välja karaktärer från olika böcker. Välj med andra ord vilka böcker ni kommer att arbeta med under de närmaste månaderna.

främja läsning hos barn: pappor läser högt för sina barn

Beroende på barnens ålder och deras läskunnighet och förståelse bör du prioritera vissa böcker framför andra. Tänk också på att det inte är samma sak att välja böcker för ett enda barn som att välja böcker för en hel klass. I det senare fallet måste du välja böcker på en nivå där alla kan delta i aktiviteten.

Till exempel, för barn mellan tre och fem år kan ni arbeta med följande böcker:

  • Emmas hemlis av David McKee.
  • Färgmonstret av Anna Llenas.
  • Det var det fräckaste! av Werner Holzwarth.
  • Viggo och rädslolistan av Lisa Bjärbo.

Andra steget: Välj kompletterande aktiviteter

Efter att ha läst dessa böcker kan du planera in flera olika aktiviteter. Till exempel kan de ta sig ett konstnärligt uttryck genom att låta barnen rita och måla karaktärerna och skapa en uppsättning minneskort relaterade till olika aspekter av böckerna.

Den här åldern är dessutom perfekt för högläsning och för att berätta sagor tillsammans. Det finns alltså inget bättre sätt att främja läsning hos barn än muntligt.

Andra aktiviteter

Om barnen är äldre, vilket innebär att de kan läsa på egen hand, kan aktiviteterna vara mer komplexa och pedagogiska.

En aktivitet som passar för barn i åldrarna åtta till nio år i en skolmiljö är att presentera boken de har läst för sina klasskamrater. Det kommer hjälpa dem att förbättra sitt muntliga uttryck och sin presentationsteknik. I detta avseende rekommenderar vi att välja huvudpersonerna från flera böcker, för att kunna använda flera karaktärer under hela månaden som ni har avsatt för dem.

Huvudpersoner som Waldo, Harry Potter, Katten i hatten och Nalle Puh är några alternativ att välja bland.

Det sista steget för att främja läsning hos barn

främja läsning hos barn: pojke läser

Som sagt varar det här initiativet med 12 månader och 12 karaktärer i ett år. I slutet av året kommer barnen att ha läst minst en bok per månad. Du måste dock försöka se till att de läser mer än så.

För att få en överblick över alla böcker som barnen har läst och alla aktiviteter de har gjort under året kan du skapa en liten anteckningsbok eller pärm för var och en av böckerna. Beroende på barnens ålder kan du inkludera information om boken, till exempel titel, författare eller förläggare. Du kan även notera andra mer personliga saker, till exempel den tid det tog barnet att läsa boken, vilket budskap eller moral som boken hade, vad barnet tyckte om boken och till och med en illustration av ett kapitel.

På detta sätt stimulerar du fantasi och kreativitet, liksom läs- och skrivförmåga, utan att barnen ens inser det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.