Upptäck 12 fördelar med diktamen

Diktamen har många fler fördelar än att bara ge barn ett större ordförråd och lära sig att stava. Upptäck fördelarna med detta förstklassiga träningsverktyg i följande artikel.
Upptäck 12 fördelar med diktamen
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hur många gånger har du pratat med ditt barn och insett att han eller hon inte förstår vad du säger eller inte är uppmärksam? Det finns intressanta verktyg du kan använda för att ändra på det. Ett av dem är att använda diktamen, något som vi kommer att prata om nedan.

Så vad menas egentligen med diktamen? Diktamen (eller tal till text) är helt enkelt övningar där man lyssnar på en text och skriver ner vad man hör, och för språkutveckling har det flera fördelar.

Hörövningar och diktamen

När du hör ordet diktamen kanske du föreställer dig tråkiga hörövningar för barn, men det kan faktiskt också vara en positiv och trevlig stund tillsammans om du vet hur du kan utnyttja ditt barns förmågor.

använda dikteringar: mamma och son framför dator
Du kan till exempel komma med roliga dikteringar som får dina barn att skratta. Nedan kommer vi att förklara vad barn lär sig med detta pedagogiska verktyg.

Fördelar med diktamen

Nu när du vet vad diktamen är ska vi prata om fördelarna en efter en.

Förbättrar logiskt tänkande

Det hjälper barn att känna igen och återskapa ord som går ihop och skapar meningar, samt främjar deras logiska förståelse.

Stimulerar kreativitet

Diktamen stimulerar barns kreativa färdigheter eftersom de förbättrar sitt ordförråd genom att skriva ner orden de hör. Det hjälper dem också att bättre uttrycka sina känslor, idéer etc.

Förbättrar koncentrationen

Diktamen är särskilt fördelaktigt för barn som har uppmärksamhetsstörningar eller är mycket nervösa eller hyperaktiva eftersom det kräver koncentration och uppmärksamhet från barnets sida, som samtidigt måste undvika distraktioner.

Förbättrar minnet

Korttidsminnet blir också bättre eftersom barn måste lyssna på och komma ihåg kompletta meningar som de måste skriva ner.

Främjar samarbete

Diktamen främjar också samarbete när man använder det i små grupper i en klass. Med andra ord kan ett barn diktera texten till de andra eleverna och därmed övar de sig alla på att samarbeta. Detta stärker bandet mellan dem.

Förbättrar läsförståelsen

Diktamen förbättrar också barns förmåga att förstå innehållet när andra läser och när de själva gör det.

Fördelar med diktamen: Det förbättrar ordförrådet

Diktamen gör det möjligt för barn att utöka och berika sitt ordförråd. Genom att göra det förbättrar de sin förmåga att uttrycka sig själva, får större självförtroende när de pratar samt har lättare att kommunicera, uttrycka sig och delta i konversationer med andra.

Kultiverar också fantasin

Ju mer fantasifull texten är, eller ju fler termer den innehåller som barnen behöver lära sig, desto mer uppmuntrar den deras fantasi och desto större blir deras förmåga att föreställa sig saker.

Underlättar läsning

Barn kommer alltid att behöva utveckla sin förmåga att läsa – till jobbet, skolan, för att koppla av med en bok osv. Diktamen underlättar barns läsförståelse och därmed deras nutida och framtida läsförmåga.

använda dikteringar: lärare med bok i klassrum

Förbättrar barns förmåga att korrigera sig själva

Med diktamen lär sig barn att korrigera och rätta sig själva. På det sättet lär de sig att misstag är en del av livet. Dessutom lär de sig att korrigera sina misstag utan att det påverkar deras självförtroende och självkänsla.

Förbättrar hörförståelsen

Diktamen förbättrar också barns hörförståelse. När de lyssnar på andra som talar till dem förstår de bättre vad som sägs.

Diktamen uppmuntrar barn att läsa

Att läsa är en bra vana för alla, men speciellt för barn. Under hela livet måste de läsa, oavsett om det är i skolan, på jobbet eller för nöjes skull. Genom diktamen får de en större och bättre förståelse för världen omkring dem och utvidgar sina horisonter om kultur och kunskap.

Kort sagt, om du får dina barn eller elever att träna på dessa hörövningar dagligen kan du dra full nytta av alla fördelar med diktamen och mer. Lycka till och ha det så roligt!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cassany, D. (2004). El dictado como tarea comunicativa. Universidad Colegio Mayor de Cudinamarca: Tabula Rasa.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.