Lär dig mer om utvecklingen av barns skrivförmåga

Att lära sig skriva är viktigt för barn, eftersom det gör att de kan uttrycka sina egna idéer. Och som med alla andra inlärningsprocesser kommer ditt barn att behöva din vägledning och ditt stöd.
Lär dig mer om utvecklingen av barns skrivförmåga
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 25 september, 2020

Under utvecklingen av barns skrivförmåga behöver de stöd från sina föräldrar och lärare.

Föräldrar och lärare spelar en mycket viktig roll medan barn lär sig att skriva. De ansvarar för att ge barnen alla verktyg de behöver. De första stegen mot att lära sig skriva börjar vid ungefär 3 års ålder, även om barnet antagligen bara kommer att klottra under det första året av utvecklingen.

När barn är omkring 5 år lär de sig att identifiera bokstäver och följa linjer med en penna. Vid ungefär 6 års ålder kan de redan skriva kombinationer av några bokstäver till stavelser och ord. Vid 7 års ålder kan många barn börja skriva olika typer av texter mer flytande, både i och utanför klassrummet.

Barns skrivförmåga: Ett kontinuerligt lärande

Kom ihåg att barn lär sig hela tiden, men också att varje barn är unikt och lär sig i sin egen individuella takt.

För små barn är lärandet ett värdefullt verktyg som hjälper dem att uttrycka sig och kommunicera. Detta lärande har sin grund både i utvecklingen av finmotoriska förmågor såväl som grovmotoriska färdigheter.

Under tiden som ditt barn lär sig att skriva kommer han eller hon lära sig att hålla en penna i rätt position samt kontrollera handleden och fingrarna för att styra den.

Med träning lär sig barn kontrollera styrkan som de använder pennan med, definiera riktningen på sina linjer samt kombinera och koordinera sina rörelser. Med lite mer träning lär sig barnet att bemästra konsten att forma bokstäver som är läsbara och sammanhängande.

En annan sak att tänka på är att cirka 85% av alla barn använder sin högra hand för att skriva. Normalt visar de vilken hand de föredrar mellan 3 och 6 års ålder.

Under den första treårsperioden kan barn dock använda båda händerna för att skriva och rita. I de flesta fall kommer många barn till slut att favorisera en hand över den andra, efter 6 års ålder.

Utvecklingen av barns skrivförmåga

Nedan följer faserna som barn går igenom när de lär sig att skriva:

1. Klotterstadiet

Klotter är en slumpmässig variation av linjer och streck på ett papper. De första tecknen som ditt barn gör är stora, cirkulära och slumpmässiga. Under detta första skede kommer klottret att vara betydelsefullt, eftersom barn använder dem för att visa sina idéer.

Huvudfotingar

2. Symboler och siffror

Under det andra stadiet av att lära sig skriva börjar barn forma sina första bokstäver och skriva sina första siffror.

3. Koppla samman bokstäver

Sedan börjar barn skriva korta läsbara sekvenser av bokstäver. Småbarn utvecklar en medvetenhet om förhållandet mellan ljud och symboler. Men normalt sett kommer de inte att kunna matcha de flesta ljuden än på ett tag.

Det är vanligt att barn i det här stadiet använder sig av bara stora bokstäver och inte markerar några mellanrum mellan ord.

4. Differentiera ljud

I det fjärde stadiet lär sig barn att skilja mellan en bokstav och ett ord. Deras budskap är mer begripliga och sammanfaller med bilder och illustrationer. Detta gäller särskilt om barnet själv får välja ämnet.

Trots dessa framsteg brukar de fortfarande utelämna mellanrum mellan ord.

5. Mellanslag och skiljetecken

Barn börjar lämna mellanrum mellan ord och börjar ofta använda sig av en kombination av stora och små bokstäver i sitt skrivande. Samtidigt introducerar de skiljetecken. Ofta skriver de meningar för att uttrycka sina idéer.

6. Startljud, mellanljud och slutljud

Under den sjätte etappen kan barn korrekt stava vissa ord som är lätta att ljuda. Till exempel namn på familjemedlemmar eller hushållsföremål.

Barn kan börja skilja mellan olika ljud i ord, och deras handstil börjar bli mer läsbar.

7. Övergångsfas

I övergångsfasen blir skrivandet mer läsbart och handstilen blir mer konventionell. Barnet kan redan stoppa in ord i meningar och assimilera sig till standardbokstäverna.

8. Standardiserad skrift

I det sista stadiet kan barn stava de flesta vanliga ord korrekt. De utvecklar också en god förståelse för ord.

Utvecklingen av barns skrivförmåga pågår hela tiden

Slutligen måste föräldrar och lärare komma ihåg att utvecklingen av skrivförmågan är en process som flyter på gradvis. Alla steg är kopplade till varandra.

Medan du ger ditt barn tid att utforska, experimentera och leka med att skriva kan du börja se hans eller hennes framsteg på sin väg mot att bemästra skrivkonsten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • JIMÉNEZ, M. S. (2008). La preescritura en la etapa de infantil. Innovación y Experiencias Educativas, 8.
  • Díaz Oyarce, C., & Price Herrera, M. F. (2012). ¿ Cómo los niños perciben el proceso de la escritura en la etapa inicial?. Estudios pedagógicos (Valdivia), 38(1), 215-233. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000100013&script=sci_arttext&tlng=en
  • Hidalgo, C., & de Medina, S. (2009). La importancia de la lectoescritura en educación infantil. Acessível em, 14, 1-10.
  • Cuesta Cossío, N. (2015). La enseñanza de la lectoescritura en educación infantil: La transición de la etapa silábica a la silábico-alfabética. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/15828

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.