Så använder du Doman-metoden för att lära små barn att läsa

Med Doman-metoden kan du lära ditt barn att läsa redan från åtta månaders ålder. Läs mer om detta här.
Så använder du Doman-metoden för att lära små barn att läsa
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att läsa och skriva är några av de viktigaste förmågorna som skiljer människor från andra levande varelser. Dessa två aktiviteter är de viktigaste verktygen som vi utvecklar vårt intellekt med. Därför vill vi erbjuda dig en praktisk guide till hur du använder Doman-metoden, som du kan använda för att lära ditt barn att läsa redan från åtta månaders ålder.

En bebis kan faktiskt börja stimuleras av läsrelaterade aktiviteter innan sin första födelsedag. Det är idén bakom den metod som Glenn J. Doman har utvecklat. Denna metod har vänt upp och ner på många uppfattningar om läsinlärning. Många föräldrar har häpnat när de sett att deras barn kan absorbera hundratals ord på kort tid.

Det finns väl etablerad forskning som bevisar att barns vokabulär kan berikas från och med den första månaden i deras liv genom att vi läser sagor och berättelser högt för dem.

De förstår kanske inte innebörden av varje ord till att börja med. Men de kommer att lagra informationen och det kommer det inte dröja länge innan de kan utse motsvarande förhållanden mellan dessa ord och världen runt omkring dem.

Och detta är precis vad Doman-metoden är: att använda vardagliga koncept i barnens liv för att lära dem hur man kan representera var och en av dem i ord. Man gör det genom memoreringskort eller små affischer som hjälper dem att göra kopplingar och memorera hur de ser ut i skrift.

Så använder du Doman-metoden för att lära små barn att läsa

pojke använder Doman-metoden

Det låter som en otrolig uppgift att lära en baby att läsa, eller hur? De mest skeptiska kommer att tro att detta är omöjligt på grund av att de har uppfattningen att man måste lära sig alfabetet innan man kan lära sig ord. Och i detta ligger skillnaden mellan Doman-metoden och andra strategier, som har abstrakt kunskap som en utgångspunkt för läsinlärning, till exempel bokstäver.

Doktor Domans tillvägagångssätt för inlärning börjar från det som är väl bekant för barnet. Saker och begrepp som barnet känner till. Först efter det går metoden vidare till det abstrakta. Detta tillvägagångssätt utnyttjar barns förmåga att lära sig saker i en snabb takt. Dessutom har barn en stor kapacitet att absorbera information och kunskap och att lära sig nya saker.

Glenn J. Domans arbete är erkänt över hela världen tack vare lanseringen av ett nätverk av institutioner, kallade  Institutes for the Achievement of Human Potential, baserat i USA. Dessa jobbar med att uppmuntra barn att till fullo utveckla sina kognitiva, emotionella och fysiska förmågor.

Låt oss titta närmare på vad Doman-metoden specifikt innebär för att lära barn att läsa i tidig ålder.

Viktiga punkter när du använder Doman-metoden

barn lär sig att skriva med Doman-metoden

Kunskap i små portioner

Man bör tillämpa metoden i små sessioner som inte bör överstiga 10 minuter. Om barnet är yngre än ett år är det bäst att bara lägga tre minuter i taget på en session. Tanken är att de inte ska bli uttråkade så att de kan hålla sig aktivt intresserade. Man har tre sessioner dagligen där man inkluderar en ny ordgrupp varje dag.

Dessa små detaljer kommer att göra stor skillnad. Om ditt barn är under 18 månader är korten du använder stora (15 x 60 cm), bokstäverna är 12 cm höga och 2 cm tjocka. Du skriver ut orden i röd färg och sedan håller du upp eller placerar korten ca 45 cm från din bebis ögon.

För barn som är över ett och ett halvt år kan korten vara lite mindre (10 x 60 cm), bokstäverna är nu svarta och med en höjd av 7,5 cm och 1 cm tjocka. Du bör placera eller hålla upp korten cirka en meter från barnet.

Den här uppgiften bör inte ses som en tråkig förpliktelse. Om du kan hålla tonen i sessionerna lekfulla och roliga hjälper detta dina barn att hålla fokus och vilja lära sig mer.

Organisation och disciplin

Organisera dina ord i grupper efter kategori (familj, hus, kroppsdelar). Varje grupp ska innehålla fem ord, ett på varje kort. Den första dagen kommer du att visa ditt barn en kategori. Den andra dagen måste du ta med en ny grupp och du kommer att gå från fem till tio kort. Den tredje dagen lägger du till ytterligare en kategori, totalt 15 ord.

Därefter lägger du till en grupp varje dag tills du når den femte dagen. Efter detta kommer ni att använda 25 ord under var och en av de tre dagliga sessionerna. På den sjätte dagen ska du sortera ut den första gruppen av ord och lägga till en ny så att ni fortfarande arbetar med 25 kort.

På så sätt introducerar du varje grupp av ord för ditt barn i fem dagar, i 15 sessioner. Detta är tillräckligt med tid för att de ska memorera vart och ett av dessa kort.

I början kan du använda dig av ungefär 200 kort. Detta kommer att ge dig material som räcker för en hel månad av sessioner. Kom ihåg att du måste lära ditt barn i tre små lektioner dagligen. Det är absolut nödvändigt att du gör dem roliga och lekfulla. Ni kan utföra dem var som helst hemma, eller till exempel medan ni väntar i väntrummet på BVC eller någon annanstans.

Ha roligt medan ni använder Doman-metoden

Gå från familjära begrepp till abstrakta begrepp. Börja med att lära ditt barn de ord som definierar deras närmiljö: nappflaska, pappa, mamma, vatten, säng, hand, näsa.

När du har gått igenom kategorier som beskriver miljön i ert hem kan du inkludera andra ord som är associerade med andra miljöer som parken, skolan och deras farföräldrars hus. På så sätt kommer deras ordförråd gradvis att bli större och större. Du kan inkludera familjemedlemmars namn, olika färger och allt du kan tänka dig.

Varje gång du lär ut ett nytt ord, försök att peka ut för ditt barn vilket objekt du pratar om. Detta hjälper dem att göra kopplingar och underlättar inlärningen.

Tanken med denna metod är att gå från det som är bekant, för att de ska förstå hur ord skrivs, till det abstrakta, att förstå vad som representeras av bokstäverna och ljuden. När ditt barn förstår vad ett ord är blir det lättare för dem att förstå namnet på varje bokstav. Därifrån kan de gå vidare till hur stavelser, ord och fraser hänger ihop.

Är Doman-metoden något för dig och din baby?

Om du följer dessa instruktioner kommer du att se att när ni använder Doman-metoden är detta inte bara ett tillfälle att få ditt barn att börja läsa och skriva, utan att det också ger er tid tillsammans som ni kan njuta av, samtidigt som det stimulerar deras intelligens. Var inte rädd för att prova på. Om du känner dig självsäker så kommer det att hjälpa dig att bättre förmedla kunskap till ditt barn.

Vad väntar du på? Testa!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Díaz, J. Q., & Llamas, J. L. G. (2013). Sobre el Aprender a leer. Acerca de las inquietudes que suscita la elección de un método para enseñar a leer. Libreria-Editorial Dykinson.
  • Fundación Iberoamericana Down 21. (s. f.). Método Doman. Recuperado 2009, julio 17, de: http://www.down21.org/educ_psc/educacion/tecnica_inetrvencion/doman.htm
  • Mejía, D. N. (2010). Lectura en pañales para llegar a la escuela. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 8(2), 873-883. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3356276
  • Suárez, L. B., & Carbajal, K. C. (2012). Aplicación del Método Doman para disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la institución educativa Nº 252 “Niño Jesús” del distrito de Trujillo, 2012. Perspectivas en primera infancia, 1(1).
  • Valadez, Á., Ángel, M., Gómez Zermeño, M. G., & García Mejía, I. A. (2013). Diseño de un recurso educativo multimedia basado en la Metodología Doman para mejorar la enseñanza de la lectura en el nivel preescolar. http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2865

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.