Thumb Author Marcela Alejandra Caffulli

Marcela Alejandra Caffulli

Barnläkare


Barnläkare med lång yrkeserfarenhet. Hennes specialisering är neuropediatrik och barns neuroutveckling. Hon är medlem i Argentine Society of Pediatrics, där hon utvecklar projekt, program, workshops och jobbar med uppsökande insatser i hela landet. Hennes arbete som barnläkare tar henne också till det digitala sammanhanget i samarbete med hälso- och medicintidningar och plattformar.

Om författaren

Examen i medicin från  universitetet i Buenos Aires (2011). Hennes specialisering är pediatrik (2016) och hon har ett diplom i Barnets neuroutveckling från Favaloro University (2018). För närvarande studerar hon för en magisterexamen i Pediatrisk neuroutveckling och barns neuroutveckling vid TECH Technological University.

Hon är ordinarie medlem av tillväxt- och utvecklingskommittén för Argentine Society of Pediatrics sedan 2017, där hon deltar i organiseringen av konferenser, kongresser, projekt och publikationer av enheten. Hon har arbetat på avdelningen för pediatrik på sjukhuset Italiano de Buenos Aires sedan 2012 och sedan 2017 även i sin privata praktik. Hon har även arbetat som informationsspridare och lärare i professionella barnutvecklingsprogram. Därtill jobbar hon som skribent och redaktör inom digitala medier relaterade till hälsa och medicin.

Hon är mamma till ett litet barn, vilket har gett henne karriärens viktigaste titel. Älskar att resa och skriva. Hennes dröm är att ge ut en bok om sina erfarenheter som mamma och barnläkare under 2000-talet.


Senaste artiklar