Varför du drabbas av näsblod under graviditeten

Undrar du varför du blöder näsblod under graviditeten? Vi kommer att berätta varför detta händer och när du behöver kontakta din läkare.
Varför du drabbas av näsblod under graviditeten
Marcela Alejandra Caffulli

Skriven och verifierad av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Näsblödning (eller epistaxis) är ett mycket vanligt symptom under en graviditet och beror främst på de adaptiva förändringar som kvinnans kropp genomgår för att bära barnet. Utöver dessa finns det i vissa fall andra faktorer som ökar dess förekomst. Även om det vanligtvis är ett milt och snabbt övergående tillstånd, är det viktigt att veta vad du ska göra när du får näsblod under graviditeten samt vilka symtom som kräver ett samråd med din läkare.

Varför blöder man näsblod under graviditeten?

Från början av graviditeten påverkar de hormonella förändringarna i moderns kropp alla hennes delar och system. Detta är ett svar på de biologiska behoven som uppkommer för att man ska överleva detta nya tillstånd.

Nedan beskriver vi de faktorer som är involverade i utvecklingen av epistaxis under graviditeten:

Cirkulationsförändringar

En av de mest betydande förändringarna under graviditeten sker i cirkulationssystemet (vener och artärer), eftersom det är viktigt för att säkerställa blodtillförseln till barnet och förse det med de nödvändiga näringsämnena.

Dessa förändringar har att göra med ökningen av graviditetshormonerna (östrogen och progesteron) och är följande:

 • Under den första halvan av graviditeten sker en markant ökning av moderns blodvolym för att möta den nya bebisens behov.
 • Östrogen får kärlväggarna att slappna av och vidgas, vilket gör det lättare för blod att nå alla vävnader. Detta i sin tur skapar mer blod i slemhinnorna, såsom näsan och tandköttet.
 • Progesteron är ansvarigt för en ökning av blodtrycket. Detta manifesterar sig i alla kroppens kärl, inklusive näsans.

Som en konsekvens gör de förändringar som genereras i nässlemhinnan den gravida kvinnan mer benägen att blöda, även från minimala skador. Till exempel efter att ha snutit sig eller petat sig i näsan.

En kvinna med blöder näsblod.

Torrhet i näsans slemhinna

När det yttersta lagret i nässlemhinnan blir torrt, vilket ofta uppstår under kalla vintrar eller på grund av uttorkning, blir denna vävnad svagare och går lätt sönder.

Av denna anledning rekommenderar experter att man återfuktar näsan. Detta kan ske antingen genom att applicera krämer med vaselin eller genom att kontrollera luftfuktigheten i miljön.

Resultat av medicinering

Att använda droppar, sprayer eller mediciner direkt i näsan kan förändra slemhinnans struktur. Dessa förändringar sträcker sig från en täppt näsa till en försvagning av näsväggen, och i båda fallen ökar det chansen till blödning.

Tidigare mödrasjukdomar

Vissa mödrasjukdomar kan vara orsaken till att du drabbas av näsblod under graviditeten.

Samtidigt tenderar vissa tilltäppta tillstånd, såsom vid allergier eller kronisk rinit, att blossa upp under graviditeten och kan därför utlösa epistaxis. Alla dessa förändringar förbättras vanligtvis inom några dagar efter födseln.

Vad ska man göra om man drabbas av näsblod under graviditeten?

Varje gång en gravid kvinna drabbas av näsblödning är det viktigt att vidta följande åtgärder för att kontrollera det och undvika komplikationer:

 1. Sitt med huvudet upprätt eller något lutat framåt.
 2. Tryck hårt på den mjuka delen av näsan, precis ovanför näsborrarna.
 3. Behåll trycket i 10 till 15 minuter.
 4. Andas genom munnen.
 5. Applicera något kallt på området, i nivå med näsbryggan, för att minska inflammationsrisken.

Att lägga sig ner rekommenderas inte, eftersom en upprätt hållning minskar trycket inuti huvudet, och vid yrsel bör du ligga på sidan och aldrig på ryggen. Det är inte heller lämpligt att placera pluggar i näsborrarna.

I de flesta fall avtar blödningen efter några minuter, så du behöver inte konsultera akutmottagningen. Men det är ändå viktigt att diskutera detta med din läkare under uppföljningen.

När ska jag träffa läkaren?

Skulle du drabbas av näsblod som inte avtar, även efter att ha antagit de ovannämnda åtgärderna, är det viktigt att omedelbart konsultera en läkare.

I detta sammanhang är det viktigt att kunna utesluta mer komplexa orsaker till blödning, såsom posterior epistaxis. Dessa uppstår på grund av skador på större ådror, som är svåra att kontrollera genom vanliga åtgärder.

Vid återkommande epistaxis eller när blodförlusten är så omfattande att det orsakar symtom hos den gravida kvinnan (yrsel, kräkningar eller allmän illamående) är det bäst att söka akutvård.

Kan näsblod påverka barnets hälsa?

Vid lätt och sporadisk blödning är risken för moderns och barnets hälsa låg. Men vid kraftig eller upprepad blödning är det viktigt att bedöma den potentiella hälsorisken för båda.

Vissa massiva blödningar som uppstår under tredje trimestern kan det hota individernas välbefinnande och är ibland orsaken till en misslyckad eller för tidig födsel. Detta resultat beror bland annat på hur långt gången graviditeten är samt moderns hälsotillstånd.

Slutligen har studier publicerats som tyder på ett möjligt samband mellan näsblod under graviditeten och en ökad risk för blödningar efter förlossningen. Även om detta samband kan existera, behövs fler studier för att göra en exakt bestämning.

En läkare som lyssnar på en gravid kvinnas mage med ett steteskop.

Hur kan jag förhindra näsblod under graviditeten?

Även om det är ett frekvent och inte särskilt relevant symptom, finns det några förebyggande åtgärder som du kan använda:

 • Undvik rispor i näsan och applicerandet av läkemedel (t.ex. nässpray).
 • Upprätthåll en tillräcklig vätskebalans.
 • Om du bor i områden med ett torrt klimat, reglera luftfuktigheten i miljön.
 • Använd droppar med en fysiologisk lösning för att fukta slemhinnorna i näsan.
 • När torr hud eller torra slemhinnor i näsan kan kännas, applicera krämer med vaselin i näsborrarna.
 • Snyt dig försiktigt.
 • Efter en episod med näsblod, undvik ansträngning (att utföra intensiv fysisk träning, eller att lyft tunga saker från golvet, bör alltid undvikas under en graviditet).

Några sista överväganden

Näsblödning är ett mycket vanligt tillstånd under graviditet. Även om det i de flesta fall inte innebär någon risk för moderns och barnets hälsa är det viktigt att veta hur man går tillväga om det uppstår och vilka symptom som förtjänar ett besök hos doktorn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.