Förlossningens olika faser

Den här sektionen av Att vara mamma kommer att ge dig all information du behöver om de olika faserna av förlossningen: dilation, vattnet går, sammandragningar, smärta och slutligen födsel. Hitta svaren på dina frågor här.

Vad händer under öppningsskedet?

Öppningsskedet utgör den första fasen av värkarbetet och är ett av de tre skedena i förlossningen innan barnet kommer ut och moderkakan stöts ut. Under öppningsskedet spelar livmoderhalsen en nyckelroll. Sammandragningar gör det möjligt för den att öppnas upp, så…