Hälsosamma vanor

Hälsosamma livsvanor under ungdomen hjälper till att säkerställa optimal mognad och en perfekt fysisk samt intellektuell utveckling. Vi får inte glömma att det sker en andra tillväxtspurt mellan åldrarna 11 och 19. Mat är en nyckelaspekt, och det är även viktigt att ta tag i en rad andra faktorer så att de kan ta sig igenom detta skede på bästa möjliga sätt.