Anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen

En kvinnas kropp genomgår otaliga anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen vilket möjliggör dess framgångsrika genomförande.
Anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen
Marcela Alejandra Caffulli

Skriven och verifierad av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Förlossningen är det sista skedet av graviditeten, där kvinnan föder sitt barn och driver ut moderkakan från livmodern. Oavsett vägen genom vilken fostret lämnar moderns kropp, genomgår den kvinnliga kroppen mycket viktiga anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen.

Precis som i början av graviditeten då förändringar skedde för att tillgodose ett nytt liv så är det vid denna tidpunkt som fasen till att återgå till det tidigare tillståndet tar sin början. Men inte alla strukturer kommer att återgå till sitt ursprungliga skick eftersom många av dem kommer att beredas plats för att säkerställa den fortsatta omvårdnaden av barnet.

Här kommer vi att berätta hur kroppen förbereder sig i ögonblicken före ankomsten av barnet.

Förlossningens faser

Barnets födelse är bara en av faserna under förlossningen. Faktum är att för att detta ska kunna inträffa måste moderns kropp förbereda sig i förväg. Hormonella faktorer spelar en stor roll under denna process.

Faserna under förlossningen involverar hela uppsättningen av anatomiska och fysiologiska förändringar i kvinnans kropp mot slutet av graviditeten. Med andra ord överträffas de välkända stadierna av förlossningen. För Cunningham et al. (2019) inkluderar dessa mer omfattande faser följande:

 1. Förspel till förlossning (eller fas av inaktivitet): Detta involverar en stor del av graviditeten och kännetecknas av ombyggnad av livmoderhalsen (utan utvidgning).
 2. Förberedelse för förlossning (eller livmoderaktivering): Börjar veckorna före födseln och inkluderar mognad av livmoderhalsen och vissa förändringar i livmoderns muskler.
 3. Förlossningsprocess (eller livmoderns stimuleringsfas): Detta är fasen av smärtsamma livmodersammandragningar, som åtföljs av förlossningens kardinalprocesser (utvidgning, utdrivning och förlossning).
 4. Återhämtning från förlossning (eller involution): Detta börjar efter födseln och involverar processer av livmoderns involution, reparation av livmoderhalsen och början av laktationen.
En gravid kvinna under förlossningen.

Du kanske är intresserad av: Hur din kropp förändras under graviditeten

Anatomiska och fysiologiska förändringar i moderns kropp under förlossningen

Som vi har sett följer förändringarna hos modern en definierad sekvens för att anpassa sig till det nya barnets behov. Allteftersom de mognar anpassar sig det kvinnliga könsorganet till att föda samt att återhämta sig inför nästa graviditet.

Här nedanför kommer vi att beskriva de anatomiska och fysiologiska förändringarna under förlossningen som involverar huvudstrukturerna vilka är involverade vid barnets födelse.

Livmodern och moderkakan

Detta är utrymmet som inrymmer barnet för att säkerställa dess näring, tillväxt och utveckling fram till det mogna fosterstadiet, vilket inträffar runt den 40:e graviditetsveckan.

Under dessa 9 månader sker förändringar i alla dess strukturer: endometrium (livmoderskiktet i kontakt med fostrets strukturer), myometern (muskulärt skikt) och livmoderhalsen, bland annat.

Mot slutet av graviditeten inträffar följande förändringar:

 • Cervikal mognad: Livmoderhalsen mjuknar och förkortas.
 • Bildning av det nedre livmodersegmentet: Denna region utvecklas i livmoderhålan och är förberedd för att hysa barnets huvud. På så sätt låter det fostret passa in i moderns bäcken.
 • Ökad känslighet i myometriet för hormonell stimuli under förlossningen (främst oxytocin) och en ökad förmåga att dra ihop sig.

Under fas 3 (eller förlossningsprocessen) börjar de livmodersammandragningar som är nödvändiga för att driva ut barnet till utsidan. Dessa är vanligtvis intensiva, regelbundna och ofrivilliga.

Den rytmiska sammandragningen av myometrium orsakar följande förändringar:

 • Utplåning och utvidgning av livmoderhalsen (upp till 10 centimeter i diameter)
 • Förlust av slemproppen
 • Fostersäcken brister
 • Uträtning av fostrets ryggrad och nedstigning genom födelsekanalen
 • Förändringar i bäckenbotten för att gynna förlossningen av barnet

När barnet lämnar livmodern börjar detta organ att krympa tills det når navelns nivå (involutionsfasen). Detta sker tack vare sammandragningen av myometrium men på nivåer som är nästan omärkliga för modern. Denna mekanism försöker komprimera blodkärlen för att förhindra blödning.

Samtidigt viks moderkakan över sig själv och lösgör sig långsamt från endometrium (eller decidua). Inom dessa två lager bildas ett hematom med blodrester och hela organet släpps långsamt ut genom förlossningskanalen. Detta fenomen är känt som efterfödseln.

Slutligen går livmoderhalsen in i ett reparationsstadium för att undvika infektion och för att bli starkt nog igen för att hysa ett nytt liv.

Bröst

En nyfödd som ammar.

De nya huvudpersonerna i den här historien kommer att vara bröstkörtlarna, eftersom de har det viktiga uppdraget att livnära det nya barnet.

Även om deras strukturer har utvecklats under graviditeten kommer detta maskineri verkligen att starta efter barnets första amning. Och precis som med könsorganen kommer hela denna process att bero på motsvarande hormonell stimuli.

Fysiska förändringar under förlossningen är bara början…

Moderskapet är mycket mer än bara biologi, och även om dessa förvandlingar är enorma och påtagliga utgör de endast rivstarten mot ett nytt liv.

Som du kan se är naturen klok och visar oss att det inte är lätt att ta in ett barn till världen. Det kräver tvärtom en ansträngning i flera aspekter och en hängivenhet hos både kropp och själ. Men gåvorna som naturen ger oss överträffar alla förväntningar, njut av dem!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cunningham G, Leveno K, Bloom S et al. Fisiología del trabajo de parto. Capítulo 21. En: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong. Williams Obstetricia. 25 edición. McGRAW-HILL INTERAMERICANA. 2019. ISBN: 978-1-4562-6736-0. Disponible en: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1525&sectionid=100458658
 • Condon JC, Jeyasuria P, Faust JM, Wilson JW, Mendelson CR. A decline in the levels of progesterone receptor coactivators in the pregnant uterus at term may antagonize progesterone receptor function and contribute to the initiation of parturition. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Aug 5;100(16):9518-23. doi: 10.1073/pnas.1633616100. Epub 2003 Jul 28. PMID: 12886011; PMCID: PMC170950. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC170950/
 • Menon R, Bonney EA, Condon J, Mesiano S, Taylor RN. Novel concepts on pregnancy clocks and alarms: redundancy and synergy in human parturition. Hum Reprod Update. 2016 Sep;22(5):535-60. doi: 10.1093/humupd/dmw022. Epub 2016 Jun 30. PMID: 27363410; PMCID: PMC5001499. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5001499/
 • Olson DM, Ammann C. Role of the prostaglandins in labour and prostaglandin receptor inhibitors in the prevention of preterm labour. Front Biosci. 2007 Jan 1;12:1329-43. doi: 10.2741/2151. PMID: 17127385. Disponible en: https://www.fbscience.com/Landmark/articles/10.2741/2151

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.