Att förstå din tonåring

Ibland kommer din tonåring vara så utmanande och krävande som när han eller hon var liten. Att förstå dem är svårt, men inte omöjligt. Vi ska lära dig hur man verkligen sammankopplar med dem och bryter ned murarna av meningsskiljaktigheter, så att er kommunikation är så bra och ert band så starkt som möjligt.