Barn i åldrarna 12 till 14: förändringar och utveckling

Barn i åldrarna 12 till 14 år går igenom ett skede som innebär stora förändringar. Ta reda på vilka de är och hur du effektivt kan möta dem.
Barn i åldrarna 12 till 14: förändringar och utveckling
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi har alla en grundläggande föreställning om vad tonåren är och de förändringar den innebär; det rör sig dock om ett långt skede som inte alltid går till på samma sätt. Barn mellan 12 och 14 år går igenom den tidiga tonåren, vilket är en period av enorma förändringar.

Detta stadium börjar med puberteten, vilket leder till biologisk sexuell mognad. Därmed befinner sig de minderåriga i ett limbo mellan barndom och ungdom. Detta gör det ofta svårt för dem att hitta sin plats och hantera sin fysiska och mentala utveckling på bästa sätt.

Det är inte heller lätt för föräldrar att följa den här processen med sina barn, och det är därför vi här erbjuder dig relevant information och råd angående processen.

De viktigaste förändringarna hos barn i åldrarna 12 till 14

Utvecklingen som sker under tonåren sker på flera nivåer, men de sammanfaller inte alltid i tid. Därmed är det möjligt att se ett barn med en mogen kropp som fortfarande uppvisar ett barnsligt beteende. Eller tvärtom, barn som är väldigt mogna mentalt, men som har en fysisk utveckling som är försenad jämfört med andra jämnåriga.

På ett fysiskt plan

De fysiska förändringarna som kommer från den sexuella mognadsprocessen är de mest påtagliga. Hos både pojkar och flickor sker den så kallade tillväxtspurten under puberteten. Detta involverar tillväxt i längd och vikt, vilket åtföljer utvecklingen av följande sekundära sexuella egenskaper:

  • Hos flickor framträder bröstvårtan och storleken på brösten och höfterna ökar. Därefter inträffar den första menstruationen.
  • Hos pojkar ökar storleken på pungen och testiklarna, muskelmassa och styrka ökar och nattliga utlösningar inträffar.

Hos båda könen ses tillväxten av kroppsbehåring, särskilt på benen, i armhålorna och i skrevet. När det gäller pojkar kan hår även dyka upp på bröstet och i ansiktet. Dessutom blir huden fetare och akne kan uppstå.

Alla dessa förändringar förmedlas av hormonella processer, ledda av tillväxthormon, androgener (hos pojkar), och östrogener och progesteron (hos flickor).

En tonåring med akne.
Förändringar i hår och hud är en av de mest märkbara förändringarna under detta stadium. De är av särskild betydelse eftersom det fysiska utseendet har en speciell relevans för ungdomar.

På en kognitiv nivå

Barn i åldrarna 12 till 14 är redan i det sista stadiet av kognitiv utveckling enligt Jean Piaget: ett med formella operationer.

Vid det här laget kan de redan använda sig av logik och abstraktion, genomföra komplexa resonemang och etablera moralfilosofiska föreställningar. De kan också formulera kritiskt tänkande som får dem att ifrågasätta vad som är etablerat samt att skapa en egen värdeskala.

Men dessa färdigheter utvecklas fortfarande och kommer inte att bemästras fullt ut av barn förrän sent i tonåren.

Slutligen är det viktigt att notera att under den tidiga tonåren fortsätter hjärnan också att utvecklas. Speciellt vissa regioner, såsom prefrontala cortex, har inte mognat färdigt, vilket leder till impulsivitet och en tendens att ta risker.

På ett känslomässigt plan

Om ditt barn är i tidiga tonåren kommer du förmodligen att hålla med om att detta är en av de mest ökända förändringarna i detta skede.

I denna ålder upplevs händelser med ovanlig intensitet. Det finns en omfattande känslomässig labilitet som kan leda dem från eufori till sorg utan någon uppenbar anledning, och det är vanligt att känslor av oförståelse dyker upp.

De som står barnet närmast kan också märka att den unge ofta är irriterad och tenderar att isolera sig vid vissa tillfällen. Dessa känslomässiga reaktioner är kopplade till åldersrelaterade hormonella förändringar och kan vara svåra att förstå, även för barnet självt.

På ett socialt plan

Som bekant blir kamratgruppen under den tidiga tonåren en tillflyktsort och en referenspunkt. Barn mellan 12 och 14 år kräver i allt högre grad mer självständighet och söker en relativ avskildhet från sin familj för att få kontakt med sina kamrater.

De kommer att försöka passa in i den sociala gruppen, dela koder och ritualer, och kort sagt tillhöra. Ibland kan detta orsaka stress och lidande och även leda till att de tar dåliga beslut, om känslor inte hanteras på rätt sätt.

Några tips till föräldrar till barn i åldrarna 12 till 14

Som föräldrar måste vi gå igenom dessa processer med våra barn och det är normalt att vi ibland inte vet hur vi ska agera. Därför är det värt att ta hänsyn till följande rekommendationer för att bättre kunna följa dem på vägen.

Ta hand om deras livsstilsvanor

Varje persons livsstil börjar utvecklas under barndomen, men den konsolideras i tonåren.

Nuförtiden kan vi inte längre helt kontrollera vad de äter, hur mycket de sover eller vad våra barn gör under dagen. Därför är det viktigt att de förstår värdet av goda vanor och att de bestämmer sig för att implementera dem av sin egen önskan och inte av tvång.

Det är särskilt nödvändigt att ta hand om mängden sömn de får, detta eftersom ungdomar tenderar att vara uppe sent och det  kan leda till betydande brister.

Dessutom bör mat och fysisk träning ses som former av egenvård och sätt att materialisera egenkärlek. Inte som ett sätt att passa in i det skönhetsideal som skapats av omgivningen, eftersom detta kan leda till ätstörningar.

En ung tjej tittar på sin telefon klockan 03.30 på morgonen.
Tendensen att vara uppe sent under tonåren förstärks av missbruk av skärmar. Därför är det viktigt att du ingriper till förmån för goda sömnvanor.

Acceptera deras tillväxt

För många föräldrar är det komplicerat att se hur deras 12 till 14-åriga barn från en dag till en annan har förändrats, och nu är unga, buttra och självständiga. Det är viktigt att inte ta deras beteende personligt och att göra sitt eget inre arbete för att kunna följa dem med kärlek och respekt.

Du måste också successivt erbjuda den autonomi som barn kräver, eftersom de befinner sig i ett evolutionärt ögonblick av att bygga sin identitet och befästa banden med sina kamrater.

Glöm inte att sätta gränser

Slutligen, glöm inte att ungdomar fortfarande behöver gränser. Trots barnens motvilja till gränsdragningar så ger de dem den vägledning, säkerhet och konsekvens som krävs för att kunna ge sig ut på egen hand.

Självklart måste dessa gränser vara flexibla och anpassade till den unges ålder och mognad, men de måste alltid finnas. Respekt, ansvar och uppriktighet bör vara de maximer som begärs av tonåringen där hemma.

Slutliga rekommendationer

Kort sagt, barn i åldrarna 12 till 14 går igenom ett av de mest komplicerade stadierna av mänsklig utveckling. Som sådan måste föräldrar och barn vara medvetna om vad som händer och lära sig att förstå det.

Att prata med barn om fysiska och känslomässiga förändringar, vad man kan förvänta sig och de bästa sätten att hantera dessa transformationer är en viktig uppgift. Sådana samtal kan vara obekväma till en början, men det är viktigt att inte skjuta upp eller undvika dem.

Att förse barn med bra verktyg vid rätt tidpunkt kommer att göra stor skillnad i deras liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Águila Calero, G., Díaz Quiñones, J., & Díaz Martínez, P. (2017). Adolescencia temprana y parentalidad. Fundamentos teóricos y metodológicos acerca de esta etapa y su manejo. MediSur, 15(5), 694-700.
  • Picó, A. M. (1991). Factores que controlan el aumento de crecimiento durante el estirón puberal (Doctoral dissertation, Universitat d’Alacant-Universidad de Alicante).
  • Triskier, F. J. (2006). Algunas especulaciones respecto a las modificaciones neurobiológicas durante la adolescencia. VERTEX, Revista Argentina de Psiquiatría, 17(70), 424. http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/vertex/vertex70.pdf#page=25

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.