Ungdomar vill ha vår kärlek, inte våra förklaringar

Under ungdomstiden är det är känslorna som styr. Men som föräldrar brukar vi använda förnuft och rim och reson när vi försöker få kontakt med våra tonåringar, vilket oftast inte tar oss någonstans alls. Ungdomar vill ha kärlek, tillgivenhet och empati, och det är den väg vi måste välja för att skapa en sund kommunikation med dem.
Ungdomar vill ha vår kärlek, inte våra förklaringar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Tonåren karaktäriseras som en fas där känslor dominerar. Så varför försöker vi alltid lösa deras problem med föreläsningar baserat på förnuft? Våra ungdomar vill ha vår kärlek och tillgivenhet. Våra långrandiga utläggningar och förklaringar gör ingenting för att skapa en sund kommunikation med våra tonåringar.

Under den här tiden måste föräldrarna ändra sin inställning. När barnen är små måste vi hjälpa dem med allt och bestämma det mesta, men för våra tonåringar passar inte längre detta förhållningssätt. Vi måste ändra vårt tillvägagångssätt och anpassa vår föräldrastil. Naturligtvis behöver vi fortfarande vara uppmärksamma och ta ansvar för stora områden av våra barns liv. Men samtidigt måste vi börja låta dem få mer självständighet och låta dem ta större ansvar.

Tonåren är en komplicerad tid, både för föräldrar och barn. Om vi ​​vill upprätthålla en sund kommunikation med våra barn måste vi anstränga oss för att förstå dem och visa dem att vi bryr oss. Våra barn vill ha vår kärlek och tillgivenhet, och det är det mest kraftfulla verktyget vi kan använda för att få kontakt med dem.

Varför vill ungdomar ha vår kärlek och inte några förklaringar?

Många föräldrar försöker resonera med sina äldre barn och tonåringar, eller följer bara sina egna kriterier, utan att ta hänsyn till den unga personens känslor. Och som ett resultat stänger deras barn ner och kommunikation blir omöjlig. Så vad kan vi göra för att frambringa empati för våra tonåringar och visa dem att vi bryr oss?

Lotsa våra tonåringar

Som föräldrar är det avgörande att vi visar våra tonåringar att vi respekterar dem, och att vi behöver samarbeta så att de gör rätt val för sig själva i sina liv. Först och främst vill tonåringar ha vår kärlek och acceptans. Som föräldrar måste vi visa omsorg och empati och använda dessa förhållningssätt som en utgångspunkt för att prata om och diskutera allt annat som kommer upp. Utan en omtänksam och förstående grund är vi förlorade.

Ungdomar vill ha vår kärlek: tonåring håller upp hand mot mamma

Konversation som grundar för förtroende och närhet

Tonåringar och föräldrar behöver inte dela samma åsikter. De kommer från två olika generationer och ser därför saker – världen, kärlek, pengar etc. – på olika sätt. Därför måste vi kunna diskutera dessa saker med våra tonåringar utan att de kommer i vägen för våra känslomässiga band.

Kom ihåg att detta är en svår utvecklingsfas för ungdomar, och de känner sig ofta osäkra och otrygga – dina föreläsningar ger dem inte den trygghet de söker. Våra ungdomar vill ha vår kärlek och tillgivenhet för att möta världen.

Varför svarar tonåringar ibland aggressivt?

När tonåringar svarar aggressivt när de talar med sina föräldrar finns det en anledning. Denna aggression är ofta starkare hos tonåringar som har haft bättre relationer med sina föräldrar under barndomen. De visar aggression eftersom de har svårt att skilja sig från sina föräldrar och, om de inte gör det, kommer de att vara barn för alltid.

För ungdomar kan det vara svårt att vandra på vägen mot vuxenlivet. De måste börja fatta sina egna beslut och kan inte alltid ha mamma och pappa där som kommer att berätta för dem vad de ska göra.

Hur kan vi lösa denna aggression?

Om vi ​​förstår innebörden och motivationen bakom våra tonåringars aggression kommer intensiteten att minska. Om tonåringar säger ”Jag hatar dig”, men du förstår varför de säger så, gör det naturligtvis fortfarande ont. Men du kan förstå och släppa det. Om du kan behålla perspektivet och inte förstora problemet genom att ta aggressionen personligt blir det mycket lättare för er alla.

Ungdomar vill ha vår kärlek: Vilka saker får föräldrar aldrig någonsin göra?

Medan vi navigerar denna utmanande period i våra barns liv finns det vissa saker som vi aldrig någonsin får göra som föräldrar.

Säg inte saker som, “Om du inte vill göra vad jag säger, packa dina väskor och gå”

Vi måste till varje pris undvika att slänga ut våra barn, för vi kommer att ångra det. Förklara istället att vi anser att de gör ett misstag och att vi inte accepterar eller godkänner vad de gör.

Samtidigt måste vi förmedla budskapet att vi fortfarande finns där för dem oavsett vad som händer och att vi älskar dem villkorslöst. Detta kommer att ge dem den trygghet de behöver, vilket är precis vad de vill ha.

barn försöka göra sig hörd

Försök inte vara en perfekt mamma eller pappa

Om vi försöker vara perfekta får det bara våra tonåringar att känna sig alienerade. Om du tillåter dig att vara ofullkomlig kommer dina tonåriga barn att vara mer öppna för att knyta an.

Kom ihåg att ungdomar känner sig osäkra på hur de ska förhålla sig till andra. Om du projicerar en bild av perfektion och styrka kommer dina barn därför att känna sig mer rädda. De kommer definitivt inte att vilja prata. Var villig att visa dina svagheter, fel och misstag. Detta hjälper dina barn att känna sig närmare dig.

Lägg ifrån dig din telefon och stäng av TV:n när dina ungdomar vill ha din kärlek

Ibland är vi så fokuserade på våra favoritprogram, sociala medier eller de senaste uppdateringarna från våra vänner att vi inte uppmärksammar och ser våra barn.

Ibland pratar våra barn med oss ​​och vi ber dem att vara tysta för att vi är upptagna med något annat. Och sedan har vi inte en aning om vad som är på gång när vi får reda på problemet de försökte prata med oss ​​om tidigare.

Om vi föräldrar inte lyssnar på våra tonåringar, eller förstår de förändringar de går igenom, är det osannolikt att vi kommer ha koll på vad som händer med dem.

Ja, vi är trötta när vi kommer hem från jobbet och det sista vi vill är att bråka med våra barn. Konversationer omvandlas lätt till konflikter för att vi försöker använda förnuft och reson för att påtvinga dem våra idéer. Men vi måste komma ihåg att våra ungdomar vill ha vår kärlek och tillgivenhet, inte några föreläsningar.

Du behöver inte tveka en sekund om huruvida ditt barn behöver din tid och ditt tålamod. Vi är föräldrar och ingen sa någonsin att det skulle vara lätt. Men vi måste finnas där för våra ungdomar om vi vill hjälpa dem att undvika problem under denna viktiga livsfas.

“Undervisning som påverkar sker inte huvud mot huvud, utan hjärta mot hjärta.”
– Howard Hendricks –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.