8 tecken på mognad i tonåren

Vägen till mognad i tonåren följer förändringar på det känslomässiga planet samt i förmågan att fatta egna beslut.
8 tecken på mognad i tonåren

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Är du medveten om vilka tecken som tyder på en uppnådd mognad redan i tonåren? Mognad ter sig ofta vara en specifik destination som ska nås, men i verkligheten är det en väg som man färdats på under hela livet. Våra olika erfarenheter konsoliderar gradvis lärande, färdigheter och förmågor i olika skeden.

I denna mening är tonåren inget undantag eftersom vi människor under dessa år förvärvar och fulländar de resurser som förbereder oss för vuxenlivet. Detta är också den tid under vilken vi stärker vår autonomi och definierar vår identitet.

Varje viktigt ögonblick presenteras genom sina egna prestationer, och alla är de nödvändiga för tillväxt och välbefinnande. Låt oss se vad som är tecknen på mognad i tonåren.

Du kanske är intresserad av: Sökandet efter identitet under tonåren

Vägen till mognad i tonåren

En digital illustration av hjärnan som svävar över en öppen hand.
Psykoemotionell utveckling sker gradvis. Varje individ har sin egen takt och sina egna egenheter, men följer trots det artens mönster generellt.

I början av livet är barn självcentrerade och därför präglas den tidiga barndomen av egocentrism. Gradvis kan de förstå andras avsikter, vilket gör att de kan sätta sig själva i den andres plats och börja utöva empati. Detta är ett av bidragen som härrör från ”theory of mind”.

När tonåren kommer sker också stora förändringar: Nya utmaningar och lärdomar uppstår och kamratgruppens åsikt blir avgörande; ännu viktigare än föräldrars och släktingar.

På ett psykologiskt plan bekräftar unga människor sin identitet, upptäcker vilka de är och skiljer sig från sina föräldrar. Det limbiska systemet får en särskild relevans, prioriterar känslor och lämnar frontalbarkens funktioner (kontroll och planering) i bakgrunden.

Alla dessa förändringar som sker efter puberteten start kan ge upphov till konflikter och gräl. Men med tålamod och tydliga gränser övervinns tidsålderns typiska konflikter på nolltid.

De 8 tecknen som tyder på mognad i tonåren

Det kommer en tid i tonåren när barn börjar visa tydliga tecken på utveckling. Här delar vi med oss av vad de viktigaste tecknen på emotionell mognad hos ungdomar är:

 1. Ansvar för sina handlingar. De kommer inte med ursäkter, inte ens i stunder av skam eller ilska. De kan inse att de har fattat otillräckliga beslut.
 2. Personliga åsikter. Kamratgruppen är viktig, men alla ungdomar är kapabla att tänka och uttrycka olika åsikter utan att påverkas av sin omgivning (massfenomen). Ibland kan unga människor acceptera att det finns situationer som de inte håller med om och skilja sig från dem utan att vara rädda för vad andra kommer att säga. Andras okritiska inflytande ger vika för utvecklingen av sina egna kriterier.
 3. Kvalitativa och känslomässiga relationer. De etablerar hälsosammare mellanmänskliga band med tydliga gränser.
 4. Att sätta upp mål. Många ungdomar visar ansvar, intresse och en vilja att nå sina mål, och detta är något som bör uppmuntras. Till exempel för att delta i sport eller någon annan aktivitet som de föredrar.
 5. Impulskontroll. När de mognar reagerar inte ungdomar med impulsivitet utan är mer reflekterande. Det vill säga att de kan stanna upp och fundera över vad de vill och vad som är bäst för dem.
 6. Större flexibilitet och öppenhet att lyssna. De kan förstå att vissa rekommendationer från vuxenvärlden kan vara användbara för dem och att det inte handlar om att “kontrollera” dem eller “motarbeta dem”. Om de relationer som etablerats med föräldrar är förtroendefulla, kommer de att vara de som kontaktar dem för råd eller för att dela med sig av vad som händer dem.
 7. Övergivandet av ytterligheter. I relation med föregående punkt handlar det inte längre om att inta polära positioner för konfrontation, utan att lära sig att se och värdera det som finns däremellan.
 8. Behärskar att vänta och förhala. Känslan av brådska som tidigare styrde dem börjar tappa kraft och de kan förstå att allt inte behöver ske direkt.
 9. Egenvård. Trots en viss upproriskhet när det gäller hygien och personlig image så är unga människor kapabla att ta hand om sig själva. Deras föräldrar behöver inte längre påminna dem om att tvätta sig eller vikten av personligt utseende, istället är de motiverade att utföra dessa beteenden på egen hand.

Naturligtvis har varje ung person sin egen stil och personlighet. Därmed kommer dessa egenskaper för mognad i tonåren att presenteras på olika sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att mognad inte är något som förblir statiskt eller för livet. Det är snarare något som vi fortsätter att lära oss hela tiden av de erfarenheter vi går igenom.

Du kanske är intresserad av: De 7 huvudsakliga stereotyperna om ungdomar

En mamma och hennes tonårsson pratar gemytligt med varandra.
Bara för att ditt barn har vuxit betyder det inte att det inte längre behöver dina tecken på tillgivenhet. Tvärtom ger de dem trygghet och uppmuntrar dem att följa sin väg.

Ackompanjera och respektera deras rytm

När vi ser dem växa upp tror vi att våra tonåringar inte längre behöver oss. När de var barn tog vi inte blicken från dem, men nu när de är mer autonoma litar vi på att de är kapabla att lösa nästan allt. Men tonåren är fortfarande en utmanande tid av tillväxt och osäkerhet.

Även om vi kan ge dem mer frihet så är det också viktigt att vi ger dem stöd och trygghet så att de vet att vi finns där för dem. Det är även viktigt att respektera deras tid och utrymme, ge dem råd utan att kritisera, samt att vara nära och noggrann, utan att vara kontrollerande.

Till sist är tonåren en utmaning för föräldrarna eftersom det är en tid av självständighet och mycket eftertanke. Barn börjar kartlägga sin egen väg, och i det här scenariot är det bästa man kan göra att lära sig tillsammans och följa varandra var dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Palacios, X. (2019). Adolescencia:¿ una etapa problemática del desarrollo humano?. Revista Ciencias de la Salud17(1), 5-8.
 • Stelzer, F., Cervigni, M. A., & Martino, P. (2010). Bases neurales del desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia y adolescencia. Una revisión. Revista chilena de Neuropsicología5(3), 176-184.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.