7 tips för att prata med tonåringar

Tonåren har många upp- och nedgångar, så vi vill här ge dig några tips för att bättre kunna kommunicera med ditt barn.
7 tips för att prata med tonåringar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 juli, 2020

Det är inte lika svårt som det kan verka att prata med tonåringar. Även om deras önskan om självständighet och sökandet efter sin identitet kan göra kommunikationen svår kan du använda några av våra tips för att hjälpa er relation att förbättras och växa.

Kommer du ihåg vad som störde dig så mycket när du var tonåring? Numera kan det vara kul att komma ihåg sådana stunder, särskilt om du ser att ditt barn upplever exakt samma sak.

Även om det nu verkar svårt att förstå saknar våra barn erfarenhet och därför är det viktigt att respektera deras utveckling.

7 tips för att prata med tonåringar

1. Kom ihåg att de inte längre är små barn

Även om du fortfarande ser på dem med mycket kärlek och ömhet ska du inte sätta etiketter på dem eller prata med dem som om de fortfarande vore små barn. I allmänhet avvisar tonåringar sådana saker eftersom det inte får dem att känna sig validerade och respekterade som individer.

Så vårt första råd för att prata med tonåringar är att försöka lägga dessa gester åt sidan och inte ständigt påminna dem om hur kärleksfulla de brukade vara. Med andra ord måste du anpassa dig och utvecklas med dem.

2. Prata med tonåringar: Undvik konfrontation

Se till att din tonåring känner sig bekväm med att prata med dig om sina upplevelser och att han eller hon kan lita på dig utan rädsla för att du ska bestraffa eller skälla.

Det faktum att de öppnar upp för dig och du svarar genom att straffa dem leder bara till ilska och frustration hos dem. Det gör det mindre troligt att de kommer att berätta om liknande saker i framtiden, eftersom de kommer sluta gå till dig för att prata och få råd.

För att ha en bra konversation med dina tonåringar bör du försöka vara så stödjande som möjligt genom att ta upp ämnen som intresserar dem, som deras vänner, deras favoritspel, deras hobbyer och så vidare.

prata med tonåringar: mor och dotter fikar

3. Försök att se saker ur deras synvinkel

Även om du inte håller med om vad de säger, försök att inte vara fördömande. Försök istället att vara neutral och ansträng dig att inte förminska dem. Detta kommer bara att skjuta dem ifrån dig och skapa ett större avstånd mellan er.

För att främja god kommunikation bör du visa dem att du är villig att se saker ur deras synvinkel och lyssna på vad de har att säga. På detta sätt blir de mer respektfulla och de kommer med större sannolikhet att välja att prata med dig.

4. Håll dig lugn

När man ska prata med tonåringar är det viktigt att hålla sig lugn. Se till att du kan kontrollera dina känslor. Om du pratar aggressivt kommer det bara leda till att de reagerar explosivt och det slutar i onödiga bekymmer.

Det är mycket lättare att lösa ett problem om du talar lugnt med dem. Skrik och skäll gör att tonåringar känner sig attackerade, och de kommer sannolikt att svara på samma sätt tillbaka eller stänga ner och avsluta konversationen.

5. Undvik att tvinga fram samtalet

Om du tror att din tonåring undviker att inleda en konversation med dig, pressa inte fram den. Det kommer bara att driva din tonåring ännu längre bort. Acceptera att just nu kanske inte är rätt tid att ta itu med problemet.

Försäkra dem att du finns där när de är redo att prata, och att din dörr alltid är öppen.

Det kan också vara värt att leta efter externt stöd. Din tonåring kan känna sig mer bekväm att prata med någon de inte känner. I det här fallet kan du kontakta en terapeut eller psykolog.

prata med tonåringar: dotter pussar mamma

6. Lyssna på vad tonåringen har att säga

Innan du försöker ge råd åt en tonåring, se till att du har lyssnat på vad han eller hon har att säga. Lyssna utan att döma eller bidra med egna anekdoter. Var uppmärksam och tänk noga över vad som har sagts. Föreslå att ni hittar ett produktivt och positivt sätt att lösa problemet på och gå vidare tillsammans.

7. Ta det inte personligt

När människor är arga, frustrerade eller irriterade säger de ibland saker som de inte menar. Försök att inte ta åt dig av tonåringens dåliga humör. Ta inte det som sägs i stridens hetta personligt.

När du är stressad förlorar du ibland siktet på vad som är viktigt och du kan komma att säga saker du inte menar. Det kan såra din omgivning.

Om de säger något som sårar dig, kom ihåg att inte reagera explosivt på deras kommentarer. Föreslå istället att ni fortsätter konversationen efter att saker har lugnat ner sig och ni båda är redo att prata igen.

Slutligen hoppas vi att dessa tips har gett dig lite vägledning om hur du pratar med tonåringar. Som förälder måste du ha tålamod och njuta av de här åren till fullo.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Faber, A., & Mazlish, E. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen. Barcelona: Medici.
  • Estévez, E., López, E. E., & Ochoa, G. M. (2007). Relaciones entre padres e hijos adolescentes (Vol. 3). Nau Llibres.
  • Estévez López, E., Musitu Ochoa, G., & Herrero Olaizola, J. (2005). El rol de la comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud mental del adolescente. Salud mental, 28(4), 81-89. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
  • Guevara, L., Pinzón, N., & Osorio, M. (2021). Comunicación asertiva entre padres y adolescentes. Revista Estudios Psicológicos, 1(4), 51-79. http://www.estudiospsicologicos.com/index.php/rep/article/view/18
  • Jiménez, Á. P., & Delgado, A. O. (2002). Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 18(2), 215-231. https://revistas.um.es/analesps/article/view/28421
  • Pavez, M. M. (1999). Déficit en el desarrollo del lenguaje en la adolescencia. Revista Chilena de Fonoaudiología, 1(1), 41-50. Disponible en este enlace.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.