Hur man vägleder tonåringar som inte vet vad de ska studera

När vi vägleder ungdomar som inte vet vad de ska studera, måste vi vara medvetna om både våra fördomar och övertygelser.
Hur man vägleder tonåringar som inte vet vad de ska studera
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 13 september, 2023

Under hela livet fattar vi olika beslut. En av de viktigaste är kanske valet av vilken karriär man ska ägna sig åt. För unga människor är det nästan som det första beslutet om steget in i vuxenvärlden. Och det är inte någon enkel sak: bland deras egna tvivel och känslor finns det också ett stort socialt inflytande. Låt oss därför titta på hur man vägleder tonåringar som inte vet vad de ska studera.

Följ dessa tips när du vägleder tonåringar som inte vet vad de ska studera

Här är några praktiska rekommendationer som hjälper dig när du vägleder tonåringar som inte vet vad de ska studera.

Rådfråga en yrkesvägledare

Ibland kan utbildningsvägledning, utifrån ett mer övergripande synsätt, fungera som ett verktyg för unga som funderar över olika alternativ.

Skapa utrymme för dialog med breda frågor

Sätt dig med din tonåring och tänk tillsammans tillbaka på vad hen tyckte om att göra som barn, vilka aktiviteter hen tycker om på fritiden eller vilka samtalsämnen som fångar hens uppmärksamhet. Många gånger är ungdomars intresseområde begränsat av det de får höra i skolan. Detta kan leda till att de väljer traditionella studievägar eftersom de inte har kännedom om det breda universum som finns.

Tipsa dem om att delta i projekt och aktiviteter

Många skolor anordnar ofta öppna dagar för att presentera sina utbildningsalternativ. I sin tur finns det institut som har projekt där de lär ut specifika färdigheter, som exempelvis planering eller tidshantering.

En tonåring pratar med en annan vuxen om sina planer för framtiden.
Genom att prata med andra studenter eller yrkesverksamma kan tonåringar få information om hur det som studeras i teorin omsätts i praktiken.

Rekommendera att de pratar med referenser relaterade till deras intresseområden

Utöver kursplanen är det en bra idé för tonåringen att prata med någon som redan är bekant med ämnet. Till exempel en student som har kommit längre i sina studier eller en någon som praktiserar yrket.

Föreslå att de söker information från en mängd olika källor

Det är bra att din tonåring använder officiella eller formella källor – som institutet eller universitetet – för att få konkreta valmöjligheter och en tydligare uppfattning. Men de kan också få hjälp av mer informella sökningar, som bloggar och åsiktsforum.

Prata om stereotyperna förknippade med vissa yrken

Det är mycket vanligt att tro att tjejer och kvinnor presterar bättre i de så kallade “mjuka yrkesgrupperna”, medan matematik eller ingenjörsvetenskap vanligtvis är förbehållet män. Detta har utan tvekan en inverkan på hur män och kvinnor ser sig själva som kapabla att prestera inom vissa yrkesområden.

Berätta om dina egna erfarenheter

Att prata om det vi själva var med om i samma ålder hjälper oss att anknyta med känslor och känna empati med våra ungdomar. Detta hjälper dem att knyta an till vad de känner och hitta idéer och lösningar till sina bekymmer.

Du kanske är intresserad av: Mina barn berättar inte vad de gör i skolan

En tonåring tittar uttråkat på en bärbar datorskärm.
Många unga söker kortare utbildningsprogram för att känna efter vad de gillar och väljer sedan specialiseringar.

Att välja i det aktuella sammanhanget

Denna rekommendation förtjänar ett särskilt avsnitt. Ofta glömmer vi nämligen bort att sammanhanget villkorar våra val. För några årtionden sedan var scenariot ett annat. Till exempel följde man familjetraditioner, de akademiska valmöjligheterna var mer begränsade, och en 4- eller 5-årig utbildning var inte en konflikt och närvaron i klassrummet var ett faktum.

Idag har allt förändrats. Nu för tiden tänker tonåringar på att resa och arbeta var som helst i världen. Det är viktigt att ta hänsyn till denna förändring i det globala scenariot. Dessutom bör ungdomar också bli uppmuntrade att överväga huruvida de vill ha en upplevelse i ett annat land.

Slutligen måste vi också tänka på lönen. Denna påverkar så klart också andra framtidsplaner och projekt vi kan ha. I detta avseende måste vi också hjälpa våra ungdomar att tänka i termer av konkurrenskraft.

Du kanske är intresserad av: 7 fraser för att motivera dina barn i skolan

Ingjut ett lugn när det gäller beslutsfattande

En gemensam nämnare som måste finnas är lugnet. Det vill säga att vi måste hjälpa våra ungdomar att fatta beslut med medvetenhet och reflektion och ta tid att knyta an till sitt syfte. Men vi måste också dela med dem att, även när vi är övertygade om något, kan oväntade scenarier uppstå och saker kanske inte blir som vi föreställt oss.

Den emotionella aspekten har en mycket viktig roll i beslutsfattandet. Med avseende på detta måste vi mjuka upp alla idéer om misslyckande. Om din tonåring väljer en studieväg och sedan ändrar uppfattning om ämnet, innebär detta inte ett misslyckande. Tvärtom bör det hållas som ett exempel på lärande och självkännedom.

Slutligen, när vi vägleder ungdomar måste vi tänka på de övertygelser och fördomar som vi talar ifrån. När vi gör det kan vi upptäcka om våra råd är mer orienterade av våra rädslor och kanske även okunnighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garduño, J. M. E. G. (2010). Los determinantes de la elección vocacional de una semiprofesión. Un estudio de estudiantes de primer ingreso a la carrera de profesor de educación primaria. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)40(1), 95-110.
  • Cantillo, A. E. C., & Rojas, J. A. N. (2005). Procesos y procedimientos de orientación vocacional/profesional/laboral desde una perspectiva sistémica. Hallazgos, (4), 144-165.
  • Borrachero Cortés, A. B., Dávila Acedo, M. A., & Airado Rodríguez, D. (2017). LA INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA ELECCIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1),125-136.[fecha de Consulta 31 de Enero de 2023]. ISSN: 0214-9877. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349853220013

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.