Vikten av personlig stil för tonåringar

Tonåren präglas av sökandet efter sin egen identitet. Och det bästa sättet för många tonåringar att uttrycka den är genom en personlig stil.
Vikten av personlig stil för tonåringar
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

En personlig stil är ett visitkort. Det är det viktigaste sättet vi har att presentera oss för världen, att säga: “det här är den jag är”. Därmed är det logiskt att ens stil får stor relevans under tonåren, en tid präglad av sökandet efter sin egen identitet.

Många unga människor kan bli besatta av en personlig stil som de vill förmedla, till den grad att de engagerar sig i skadliga eller farliga beteenden. Därför måste vi som föräldrar förstå och vägleda detta sökande, respektera dess betydelse och främja en solid självkänsla.

Personlig stil och identitet

Med tonåren kommer behovet av att etablera en egen identitet. Att upptäcka vem men är; det är ingen lätt uppgift. Svaret erhålls ofta efter en process med försök och misstag.

En personlig stil är ett av de bästa verktygen som barn har för att uttrycka denna nya och värdefulla identitet. Men om vi tar med i beräkningen att identiteten ännu inte är helt etablerad, då blir det logiskt att vi ser ungdomar som byter stil, från ett utseende till ett annat, från en subkultur till en annan.

En tonårspojke med håret som täcker ögonen, med hörlurar.

Problemet uppstår när social press och otrygghet tar kontroll över processen. När detta sker blir utseendet alltför viktigt och barnets personliga väsen glöms bort. För att hjälpa våra barn att utveckla en hälsosam personlig stil måste vi känna till elementen som utgör den.

Vad består en personlig stil av?

  • Externt utseende: den visuella bilden vi presenterar för andra. Detta inkluderar kläder, smink, accessoarer och parfym, tillsammans med personlig hygien och kroppsuppfattning. Det är det yttre som andra uppfattar när de tittar på oss.
  • Uttryck: gester, ställningar, rörelser, kommunikativ stil. Det är dessa element som spelar in när vi är i rörelse. Vårt tonfall, var vi riktar blicken, de uttryck vi använder när vi pratar. Allt detta ger viktig information angående vår personlighet.
  • Attityd: detta är essensen som är impregnerad i alla våra handlingar. Det är den röda tråden som går genom allt vårt beteende, det helhetsintryck vi lämnar på andra. Därmed kan vi visa en hjälpsam, likgiltig, sorglös, provocerande eller välvillig attityd.

Alla dessa element måste tjäna till att presentera, på ett naturligt sätt, vilka vi är. Ungdomar kan lätt göra misstaget att sätta sin image framför sin person. De kan försöka använda sitt utseende för att skapa den person de för tillfället önskar att de vore, en som de tror kommer att uppnå en social acceptans och ett erkännande.

Ungdomar kan ibland inleda ohälsosamt kalorifattiga dieter för att bli slankare. Eller så kan de agera likgiltigt trots att de översvämmas av känslor inombords. Det är uppenbart att detta är skadligt och hindrar deras upptäckt av sitt sanna jag. För att motverka detta kan vi som föräldrar använda oss av ett antal olika strategier.

Vad kan vi göra som föräldrar?

  • Förstå vilket skede i livet ditt barn går igenom. Att tona ner vikten av en personlig stil  kommer bara att få dem att känna sig missförstådda, och de kommer att ignorera dina råd. Försök att sätta dig i deras skor.
  • Respektera deras behov av uttryckt individualism. Försök inte påtvinga dem en outfit, en frisyr eller ett sätt att bete sig. När allt kommer omkring försöker de projicerar sig själva, och det är upp till dem att välja vem de vill försöka vara.
  • Hjälp dem att förstå att deras stil måste vara hälsosam. Deras bild bör naturligtvis återspegla deras väsen och personlighet och de behöver inte framstå som något de inte är, men som föräldrar kan vi observera självdestruktiva beteenden utan att ingripa.
  • Var en guide och inte en domare. Som förälder måste du sätta vissa gränser för att säkerställa dina barns välfärd. Men försök alltid att uttrycka dem konsekvent, och med respekt. Du kanske tror att ditt barn är för ungt för att färga håret, eftersom färgen kan skada det. Men försök leta efter alternativ och nå överenskommelser som till exempel ett tillfälligt färgämne. Det är viktigt att dina tonåringar uppfattar att du försöker säkerställa deras välbefinnande, men inte att du tvingar fram dina egna önskemål.

Kort sagt, sökandet efter en identitet under tonåren är naturligt och oundvikligt. Likaså är behovet av att uttrycka sig genom en personlig stil. Istället för att underskatta vikten av detta för unga människor, låt oss försöka förstå, respektera och vägleda dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, L. (2007). La Imagen Personal, un activo muy importante a cuidar.
  • Montt, M. E., & Chávez, F. U. (1996). Autoestima y salud mental en los adolescentes. Salud mental19(3), 30-35.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.