beteende

Hur man hanterar tvåårstrots

När barn fyller två år kommer de in i en period av stora fysiologiska och psykologiska förändringar, nästan som en liten pubertet. De börjar kräva autonomi och uttrycka sin personlighet på sätt som ibland kan vara påfrestande för deras föräldrar…

När ska man uppsöka en barnpsykolog?

Föräldraskapet kommer inte med en instruktionsmanual. Även om vi försöker göra vårt bästa kan vi ibland känna oss överväldigade och behöva be om hjälp. Att uppsöka en barnpsykolog kan ge upphov till tvivel och rädslor, men det är många gånger…