Att hålla sig lugn och inte låta sig dras med av allt kaos

Att hålla sig lugn och inte låta sig dras med av allt kaos
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är en utmaning för varje förälder att konfronteras med sina barns raseriutbrott. Vi känner alla igen de stunder som är fulla av frustration och desperation. Det är viktigt att hålla sig lugn när situationer som dessa uppstår.

Vi måste låta bli att dras med i det kaos som våra barn ibland orsakar. Nyckeln till framgång ligger i att öva upp ditt tålamod, ha sinnesro och fokusera på att trösta dina barn.

Kommunikation spelar den viktigaste rollen i dessa situationer. Tala till dem med en mjuk och lugn röst.

Försök att hålla dig på barnens nivå så att du kan titta dem i ögonen. Att skapa ögonkontakt är mycket viktigt när det gäller att lösa dessa kriser.

Men räcker dessa tips till för att ta kontroll över dina små när de har raseriutbrott? Hur kan du agera på ett balanserat sätt för att undvika att skrika, förolämpa eller dela ut olämpliga straff?

Idag delar vi på Att vara mamma med oss av de bästa sätten att hantera dina barns utbrott.

Raseriutbrott: små barns stora känslor

Dessa raseriutbrott är bara ett av de många sätt som barn uttrycker hur de känner på. De har inte något annat lämpligt sätt att uttrycka sina känslor och frustrationer på.

När utbrottet pågår spelar föräldrarna en grundläggande roll. En förälders jobb är att vara positiv, bestämd och empatisk.

Föräldrarna bör försöka förstå hur barnet känner och lista ut det som orsakade en så stor reaktion.

Att lyckas hålla sig lugn är viktigt

Flera kort på pojke som gör olika miner
Som förälder ska du inte vara fördömande, inte förnedra, straffa eller förlora ditt humör. Du bör vara en god förebild. Framförallt är det viktigt att utbilda dina barn i känslomässig intelligens.

Dina barn måste vara försedda med verktygen för att börja utveckla sin kommunikationsförmåga.

Detta är absolut nödvändigt eftersom det är det enda sättet att skapa en bättre framtid för barnen. Det kommer också att säkerställa positiv fysisk och känslomässig utveckling och garantera en lycklig barndom och ett tillfredsställande vuxenliv.

Känslomässig intelligens börjar utvecklas under de första åren av livet. Varje interaktion som ett barn har med sina föräldrar, sina lärare och vänner har känslomässiga budskap.

Daniel Goleman

Att hålla sig lugn och vara bestämd med empati är nyckeln till att undvika dessa kriser

Empati är det första vi behöver , förutom de aspekter vi tidigare nämnde för att ta kontroll över våra barns känsloutbrott.

Försök att sätta dig in i deras situation. Håll dig lugn och försök att få kontakt med dina barn för att delta i bildandet av deras känslor.

Förstå hur de känner sig och varför de är så upprörda. Projicera lugn. Fråga dem hur de känner sig. Förklara hur de kan uttrycka sig på rätt sätt.

Försök framförallt att belysa det problem som stör dem så mycket. Om det är möjligt, försök att ge dem alternativ för att lösa situationen.

Barn har raseriutbrott i trappa

Det är här det att vara bestämd och tydlig kommer in. Vi måste lära våra barn hur vi vill att de ska uppföra sig och konsekvenserna av oönskade beteenden. Detta måste göras lugnt. Tålamod är viktigt när du pratar med dem.

Om du utstrålar självförtroende och empati kan du förse dem med verktygen för att uttrycka sig på ett vänligt, öppet, direkt och lämpligt sätt.

De måste ha din hjälp att balansera sig för att uttrycka hur de känner. Efter lite träning kommer du att uppnå ditt mål. Dina barn kommer att kunna uttrycka vad de vill och behöver utan att skapa onödiga konflikter.

Se det från deras perspektiv

När våra små har raseriutbrott är ett bra sätt att hjälpa dem att försöka se det från deras perspektiv. Detta kräver lite ansträngning och att vi tänker tillbaka. Kom ihåg hur det var när du var barn. Kom ihåg hur du kände, tänkte och handlade.

Gå tillbaka i tiden, håll dig lugn, ge barnet ögonkontakt, inte längre som vuxen, utan ur barnets synvinkel. Kom ihåg att oavsett intensiteten i deras utbrott så är de fortfarande barn. Det var så vi med gjorde när vi var barn.

Ta dig tillbaka till nutiden, till här och nu. Du har kommit långt och dina föräldrar gav dig verktygen för att hantera dina känslor och att uttrycka dig på ett lämpligt sätt.

Även om det är logiskt att dina barns utbrott stör dig, se det bara från deras perspektiv. Du kommer att få en ny förståelse för dem och ni kommer att finna lösningar tillsammans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.