Exceptionellt begåvade barns temperament

Vi ska här tala om exceptionellt begåvade barns temperament och vad du kan göra.
Exceptionellt begåvade barns temperament
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2018

Det finns många allmänna kännetecken för exceptionellt begåvade barns temperament, som det särskilda sättet på vilket de manifesterar sina idéer, sinnesstämningar och känslor.

Generellt är begåvade barn lugna och tankfulla, men de kan också vara väldigt entusiastiska och passionerade när det kommer till saker som intresserar dem. 

Som föräldrar är det viktigt att komma ihåg att begåvade barn har samma behov som vilket annat barn som helst. Därför måste vi vara försiktiga med att försumma dem, speciellt deras psykiska välmående.

Även om våra barn har vissa väldigt påtagliga förmågor  betyder det inte att de kan göra allt själva. De behöver oss fortfarande och vi måste finnas där för dem, villkorslöst.

Exceptionellt begåvade barn brukar ha ett temperament som är konstant och kritiskt, och de har en fallenhet för självförbättring.

Vi vill samtidigt påpeka att de vanligtvis har ett lugnt temperament så länge som vi hjälper dem att förstå och överkomma deras dagliga frustrationer. 

Exceptionellt begåvade barns temperament

Här nedan kommer vi att beskriva de 10 vanligaste karaktärsdragen för exceptionellt begåvade barn.

exceptionellt begåvade barn

1. Inlärningsförmågor

Begåvade barn har en tendens att lära sig men framförallt förstå väldigt snabbt. Deras förståelse är global och integrerad.

Meningslös inlärning av fakta är deras värsta fiende, jämsides med rutin och automatiska odiskutabla processer. I vissa fall kan det bli motiv för konflikt med skolan.

2. Nyfikenhet

Exceptionellt begåvade barn är väldigt nyfikna och tar varje tillfälle i akt för att tillfredsställa sin hunger efter att lära sig nya saker.

De är ofta intresserade av saker som ligger utanför deras åldersgrupp. De kanske vill diskutera frågor som var livet kommer ifrån, rymden, döden, etc.

3. Språk

Paradoxalt nog utvecklar de här barnen inte sitt språk före sina kamrater. Men när de väl börjar tala har de normalt sett ett vokabulär som vida överskrider det hos ett vanligt barn.

De har också förmågan att hantera grammatisk struktur.

På samma gång uttrycker de sig lätt. De älskar att prata med vuxna och använder det för att bygga ett rikt och varierat språk.

4. Ensamhet

Vanligtvis har begåvade barn en tendens att isolera sig. Det kanske beror på deras behov av djup reflektion, men också för att det är svårt för dem att delta i gruppaktiviteter.

Det betyder inte att de är utstötta. Istället leder deras temperament till att de föredrar att vara ensamma för att utforska sitt inre.

5. Perfektionism

Exceptionellt begåvade barn har en tendens att vara perfektionister, och det kan vara till fördel på många sätt.

Men en nackdel är att de ha svårt att känna sina egna gränser och kräver för mycket av sig själva.

Därför är det viktigt att som förälder inte lägga någon ytterligare press på dem när de utför särskilda aktiviteter.

6. Överkänslighet

Begåvade barn har en högre förståelse av information som de tar emot om sin omgivning, och det leder till att deras känslor och intryck kan vara mycket starkare än normalt.

Den här överkänsligheten kommer från hur dessa exceptionellt begåvade barn involverar sig i sin omg ivning.

exceptionellt begåvade barns temperament

7. Bra självkontroll

Generellt karaktäriseras exceptionellt begåvade barns temperament av god självkontroll. De ger sällan efter för sina impulser eller känslor.

Hur kommer det sig? För att de konstant analyserar situationen. Som en följd av det förstår barnet snabbt hur han eller hon borde reagera istället för att förlora självförtroendet.

Självförtroendet kan ibland felaktigt ses som blyghet, men så är inte alltid fallet. I vilket fall som helst måste vi akta oss för att sätta etiketter.

8. Distrahering

Exceptionellt begåvade barn verkar ofta distraherade, men det är för att de är djupt försjunkna i sina egna tankar.

De är helt enkelt väldigt uppmärksamma på ämnena som intresserar dem, på sitt eget sätt.

Det tillåter dem att assimilera och förstå information och observationer. En stor personlig tillfredsställelse kommer från den här vanan.

9. Humor

En fin egenskap hos exceptionellt begåvade barn är att de vanligtvis har en utmärkt känsla för humor.

Den manifesterar sig ofta och är väldigt intelligent och logisk. Den tillåter dem att interagera med folk på ett vänligt och ledigt sätt.

10. Kritiskt tänkande

Exceptionellt begåvade barn har en stor förmåga för kritiskt tänkande och har lätt för att identifiera  alla aspekter.

Till exempel kan de snabbt peka ut alla för- och nackdelar med en speciell situation. De kan också peka ut personlighetstyper och deras respektive intentioner.

Generellt uttrycker de sina åsikter objektivt och konstruktivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manzano, A., & Arranz, E. B. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de Psicologia.
  • Nabor, R. (1957). Los niños superdotados. Revista Colombiana de Psicología.
  • Oliver, P. R., Marcilla Fernández, A., & Navarro Guzmán, J. I. (1999). El alumno superdotado. Revista Latinoamericana de Psicología, 31(3). https://www.redalyc.org/pdf/805/80531309.pdf
  • Pérez, L. (2004). Superdotación y familia. Faisca: revista de altas capacidades, (11), 17-36. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2476401.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.