Hur man bekämpar ångest hos barn

Hur man bekämpar ångest hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2018

Ångest hos barn är mycket vanligare än du kanske tror, ​​och det finns många orsaker. Därför är det viktigt att förebygga det och diagnostisera det i tid.

De flesta tror att barn alltid är glada och sorgfria och att “de har inte något att oroa sig för”, men det är inte sant.

Statistiken visar att upp till 20% lider av någon typ av ångest som barn.

Vad orsakar ångest hos barn?

Det finns olika typer av ångest hos barn som orsakas av olika anledningar. Att ha grundläggande kunskaper om ångest hos barn är mycket användbart.

Vårdnadshavare bör ge barnen alla nödvändiga verktyg för att hjälpa dem att kanalisera sina känslor på ett hälsosamt sätt.

Orsakerna till ångest hos barn beror ofta på barnets ålder. Här är några vanliga orsaker till ångest hos barn:

 • Fysisk eller psykisk misshandel.
 • Konflikter mellan föräldrarna.
 • Att en förälder plötsligt överger barnet.
 • Traumatiska händelser av något slag.
 • Finansiella svårigheter i familjen.
 • Att barnet får för stort ansvar.
 • Plötsliga förändringar i barnets dagliga liv som t.ex. en flytt, ett nytt syskons ankomst eller att en släkting eller någon annan som står nära barnet avlider.
 • Brist på rutiner och ordning och reda. Detta inkluderar ständiga förändringar i sömntider eller matvanor.
  Ångest hos barn
 • Brist på kontakt med en eller båda föräldrarna.
 • Obehagliga situationer i skolan.
 • Frånvaron av tydliga gränser.
 • Brist på fysisk aktivitet.
 • Överdriven konsumtion av socker.
 • Utmattning eller trötthet på grund av för många aktiviteter under dagen.
 • Brist på självförtroende eller självkänsla.
 • Ångest över att föräldrarna skiljer sig.

Föräldrar eller vårdnadshavare är ansvariga för att identifiera orsaken till barnets ångest. De är också ansvariga för att hitta en lösning.

Åtgärder som kan vidtas för att bekämpa ångest hos barn

1. Undvik att skuldbelägga

Det är vanligt att föräldrar känner ångest för att deras barn lider av ångest. Det kan låta ironiskt, men det händer. Vissa föräldrar börjar även känna sig skyldiga för att de har märkt att deras barn lider av ångest.

Skuld hjälper inte, och det är därför det är bäst att undvika det. Att vidta åtgärder när du är tyngd av skuldkänslor kan leda till att du som förälder fattar dåliga beslut. Det är viktigt att skilja mellan ansvar och skuld för att börja vidta nödvändiga åtgärder.

2. Prata

Det kan tyckas uppenbart, men alla föräldrar gör inte det. Det är viktigt att låta barnen ventilera sina känslor och åsikter. Lyssna uppmärksamt på vad de säger för att förstå deras känslor.

Tvinga inte barnen att tala, det kan skapa motsatt effekt. Du behöver inte predika eller hålla långa monologer om vad som måste göras för att uppmuntra en dialog.

Föräldrar behöver helt enkelt skapa ett band, en anknytning, som gör det möjligt för deras barn att uttrycka sig själva.

“De som älskar barn ska ge dem alla de nödvändiga verktygen för att hjälpa dem att kanalisera sina känslor på ett hälsosamt sätt.”

3. Var en god förebild

Barn lär sig att hantera sina känslor och möta sina problem på samma sätt som deras föräldrar gör. Därför bör vi fungera som förebilder: vi bör hantera stressiga situationer som vi skulle vilja se våra barn göra det.

4. Kost

Att äta för mycket socker kan förändra barns beteende. De har mycket energi helt naturligt. Om de får mer socker än vad kroppen kan bearbeta, kommer de att förlora kontrollen.

Dessutom kan barnen inte ha utrymme att förbränna all sin överflödiga energi.

5. Var inte för krävande

Föräldrar bör veta att deras barn inte är perfekta. Det är viktigt att låta dem veta att du älskar dem trots de misstag de gör.

Att vara för krävande kan generera mycket stress hos ett barn. Ett typiskt exempel på detta är när föräldrar är för krävande och har för höga förväntningar på barnets betyg.

Detta kan också vara fallet med sport. Barn som känner att de måste vara perfekta eller bäst är mer benägna att lida av ångest.

6. Kärlek

Hur kan vi ge våra barn de verktyg som behövs för att möta stressiga situationer? För att personer ska kunna möta stressiga situationer måste de först känna sig kapabla. Detta är nära relaterat till självkänsla.

För att barn ska ha självförtroende måste de känna föräldrarnas ovillkorliga kärlek. Föräldrar ska inte bara visa kärlek när de firar sina barns prestationer.

Vi måste alltid vara kärleksfulla och tillbringa tid tillsammans med dem för att få dem att vara trygga i sin förvissning att vi värdesätter dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bragado, C., Bersabé, R., & Carrasco, I. (1999). Factores de riesgo para los trastornos conductuales, de ansiedad, depresivos y de eliminación en niños y adolescentes. Psicothema, 11(4). https://www.redalyc.org/html/727/72711415/
 • Cárdenas, E. M., Feria, M., Palacios, L., & de la Peña, F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. México: Instituto Nacional de Psiquiatria Ramón de la Fuente Muñiz.
 • Fernandez, L. E. (2009). Ansiedad infantil e implicación de los padres: una revisión. Behavioral Psychology/Psicologia Conductual, 17(1), 67-88. https://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA226571530&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11329483&p=AONE&sw=w
 • Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada). El Manual Moderno.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.