Hur man sätter gränser med hjälp av positiv disciplin

Positiv disciplin är ett system baserat på lyssnande, respekt och kommunikation. Lär dig att sätta gränser med hjälp av positiv disciplin.
Hur man sätter gränser med hjälp av positiv disciplin
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2022

“Jag försöker prata, men de lyssnar inte på mig.” “När jag säger nej får de raserianfall och jag kan inte kontrollera dem.” “Det fungerar inte på det milda sättet, så jag tar i med hårdhandskarna.” Dessa fraser är typiska för situationer som överväldigar vuxna i arbetet med att uppfostra barn. De speglar de ögonblick då det blir ett omöjligt uppdrag att sätta gränser och säga till ett barn att det inte kan agera på ett specifikt sätt. Men med hjälp av positiv disciplin är det möjligt att få barn att lära sig att acceptera ett nej, utveckla sina sociala färdigheter och anamma ett respektfullt och lämpligt beteende. Låt oss se vad det handlar om.

Vad menas med positiv disciplin?

För många verkar det självklart att positiv disciplin bygger på respekt och erkännande av barnen, deras känslor och deras behov, men alla förstår inte detta. Ålderdomliga och vuxencentrerade föräldraskapsmetoder råder fortfarande, metoder som bygger på auktoritära uttalanden som “Barn ska lyda för att de är barn, för att jag är föräldern och för att jag säger det”.

Positiv disciplin bygger på Alfred Adlers och Rudolf Dreikurs teorier, som postulerade att människor beter sig efter deras behov av att tillhöra. Därmed är målet med detta föräldraparadigm att utbilda genom värderingar så att barn inte behöver sina föräldrar att vara närvarande för att veta vad som är rätt och hur de bör agera.

Sammanfattningsvis främjar denna disciplin utvecklingen av självkontroll, reglering, självkänsla och autonomi. Den försöker lära barn färdigheter samt nära en tilltro på deras medfödda förmågor att anamma dessa. Dessutom skapar det lärdomar för livet.

Det är viktigt att klargöra att positiv disciplin varken är ständigt positivt eller överbeskyddande. Det är inte synonymt med brist på gränser, inte heller är positiv disciplin en manual för helikopterföräldrar. Denna typ av föräldraskap är emot auktoritära stilar, enligt vilka barnet endast lyder av rädsla eller för att följa auktoriteter, men utan att förstå innebörden av vad de gör.

Slutligen får vi inte glömma att vuxna alltid är förebilder: Barn lär sig genom imitation. Därför är det viktigt att analysera vårt eget beteende innan vi korrigerar deras.

En mamma som pratar öga mot öga med sin dotter.
Att veta hur man korrigerar barn med tillgivenhet och disciplin när de uppvisar dålig attityd, eller demonstrerar olämpliga beteenden, är nyckeln till att fastställa absoluta gränser. Detta kommer att göra dem medvetna om de gränser som de inte bör överskrida och de konsekvenser som deras handlingar kan medföra.

Hur man säger nej till ett barn genom positiv disciplin

När vi inser att vi måste avråda barnet från att göra något, är inte ett strikt nej det enda alternativet. Här följer några riktlinjer att tänka på.

Det är viktigt att veta att sätta gränser kräver att vuxna är konsekventa, sammanhängande och lägliga (agerar i tid). Undvik till exempel de handlingar som förvirrar barnet: Idag tillåter vi dem att inte borsta tänderna innan läggdags, men imorgon blir vi arga när de vill samma sak.

Vi måste vara tydliga med det beteende vi letar efter och vi kan involvera barnen i de regler som fastställs hemma. Det finns vissa frågor som inte är förhandlingsbara, som att tvätta händerna innan vi äter, men i andra kan vi tänka annorlunda och söka en balans.

Positiv disciplin tar kommunikation och utbyte som en av dess grundpelare. Att föra dialog och förhandla med barn är ett sätt att utöva dessa sociala färdigheter.

Samtidigt måste vi ha i åtanke att gränserna måste vara i enlighet med barnets ålder. Att modulera beteendet hos ett barn som just då lär sig att förstå ett nej är annorlunda än att modulera beteendet hos ett barn i skolåldern som söker större autonomi.

Samtidigt är ett intressant sätt att säga nej det att förstärka de önskade beteendena. Det vill säga, du kan försöka flytta fokus på uppmärksamheten till det vi tillåter att göras. “Det får mig att må riktigt bra när jag går in i ditt rum och ser att du har gjort i ordning dina leksaker” förstärker vikten av ordning och reda och inte oordning.

Slutligen måste vi vara beredda att möta ilska eller “utbrott”, eftersom vi inte alltid kommer att få det svar vi vill ha. Det är viktigt att ha tålamod och lära sig att respektera våra barns tid. Vad betyder det här? Att om barnet blir argt för att det inte kan få något så kommer vi inte heller att bli frustrerade eller arga. Istället kommer vi att försöka få kontakt med dem, hjälpa dem att vara lugna och förklara orsaken till vårt beslut.

En mamma lugnar sitt upprörda barn.
Ett argt barns hjärna domineras av dess känslor, eftersom det ännu inte har utvecklat sin frontala cortex, hjärnans område som är ansvarig för exekutiva funktioner (organisering, kontroll och hämning av impulser).

Vad ska du undvika om du vill tillämpa positiv disciplin?

Förutom det faktum att slag och smisk är former av våld och inte bör tillämpas när som helst eller på någon, så är de inte någon källa till effektiv inlärning. Barn lär sig inte det beteende vi vill på det här sättet, utan utvecklar snarare en rädsla och lär sig att bli defensiva.

Samtidigt är att “isolera” barnet eller använda bestraffningar inte heller rekommenderade former av disciplin, eftersom de i allmänhet inte är kopplade till ett specifikt värde eller en konsekvens. Med andra ord, om jag vill att mitt barn inte ska slå sin lillebror och jag skickar dem till deras rum för att åstadkomma det, då tillåter jag dem inte att tillgodogöra sig “logiken” mellan en handling och en annan. Jag ignorerar helt enkelt orsaken till deras handlingar, ogiltigförklarar deras känslor och får dem att lida för sättet som de yttrar dem. Vilket lärande kan komma från detta?

Varje barn är unikt

Utöver alla tidigare överväganden är det viktigt att komma ihåg att varje barn har olika önskemål och behov. Om positiv disciplin är ett paradigm som vi vill tillämpa i föräldraskapet, då måste vi hitta rätt sätt för våra barn och se till att deras lärande verkligen är positivt betingat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Santa Cruz, F. F., & D’Angelo, G. (2020). Disciplina positiva para el desarrollo de las habilidades emocionales. Revista de Investigacion Psicologica, (24), 53-74.
  • Castellanos, S. A. P. (2015). Disciplina positiva una estrategia de amor para la promoción de pautas de crianza y manejo de las emociones. Reflexiones sobre la Educacion en Iberoamerica., 24.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.