Skadliga föräldrar: Sätt att identifiera dem

Skadliga föräldrar: Sätt att identifiera dem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Föräldraskap är en svår uppgift och många gånger undrar vi hur det går för oss. Istället borde vi stanna upp och fråga oss om det vi gör är för våra barns skull eller om det är för vår egen. På så sätt kan vi förhindra uppkomsten av ett skadligt föräldraskap. Skadliga föräldrar är de som tror att de hjälper eller beskyddar sina barn men faktiskt skadar dem utan att veta om det.

Från ögonblicket som vi blir föräldrar, är vår enda oro deras välmående. Vi vill ge dem alla möjligheter som vi inte hade, många gånger utan att vi vet om vilka svårigheter och vilket arbete som det innebär att erbjuda dem allt detta.

Vid andra tillfällen gör vi dock misstaget att vara för strikta och seriösa, vilket också kan vara negativt. Samma sak inträffar när vi avstår från våra egna behov eller när vi insisterar på att de gör det vi vill till varje pris.

Detta är anledningen till att vi måste ställa oss själva följande fråga: Hur kan vi undvika att bli skadliga föräldrar?

Typer av skadliga föräldrar

Helikopterföräldrar

Helikopterföräldrar är dem som överbeskyddar sina barn och tar hand om alla deras uppgifter och problem. Detta spänner över allt från att prata med deras lärare till att välja sitt barns vänner.

Den här situationen slutar oftast med att barnen lider av ångest eller stressrelaterade störningar.

Det hindrar dem från att utveckla sin egen självständighet och gör dem oförmögna att kontrollera vissa situationer.

Tävlingsinriktade föräldrar

Det här är skadliga föräldrar som projicerar sina frustrationer och önskningar på sina barn.

De är normalt sett auktoritära människor som tvingar sina barn att få de bästa betygen i alla ämnen även om detta tar ett oändligt antal timmar. I majoriteten av dessa fall stannar de aldrig upp för att se vad det egentligen är som barnen själva vill.

Den här typen av förälder uppfostrar väldigt tävlingsinriktade vuxna som mest troligt lider av stresstörningar. När de växer upp kan de också ha dåligt självförtroende eller ett behov av erkännande och acceptans.

Marshmallowsföräldrar

Vid första anblicken verkar den här typen av förälder idealisk ur barnets synvinkel: tillåtande, generös och självbelåten.

De sätter aldrig gränser för sina barn och följer vart och vilket infall som barnet har för tillfället. De tror att detta gör barnet lyckligt, men i verkligheten skapar detta barn som är själviska och opålitliga.

Dessa föräldrar hade normalt sett själva en väldigt strikt uppfostran eller föräldrar som spenderade mycket tid utanför hemmet. De försöker gottgöra för deras brist på närvaro med presenter eller överdriven frihet.

Manipulatörerna

Detta är föräldrar som vill att barnen ska göra som de vill till vilket pris som helst. De använder ofta känslomässig utpressning, psykologisk misshandel (i allvarliga fall också fysisk) och manipulation. 

De uppfostrar barn som lider av mindervärdeskomplex och skuld.

Detta är människor som blir offer, kapabla att ljuga och vrida samtal till sin egen fördel. De karaktäriseras först och främst genom sin själviskhet.

Pojke som lider av skadliga föräldrar

Frånvarande föräldrar

Som namnet antyder, är dessa nästan aldrig närvarande i barnens liv. Ibland kan det vara på grund av arbete, i andra fall på grund av separation.

Barn i dessa fall lider av känslor av övergivande, brist på betydelse och brist på emotionellt stöd. Många av dem upplever hat eller ibland beundran gentemot en förälder.

Den här typen av skadliga föräldrar anser inte barnen vara en prioritet.

Polarna

Den här typen av föräldrar försöker vara barnens bästa vänner. Precis som marshmallowsföräldrarna sätter de inga gränser för sina barn i tron att de kommer att bli mer älskade. De använder ofta uttryck som andra skulle anse “ungdomliga”. De beter sig ofta oanständigt och är överdrivet tillåtande.

Den här typen av beteende upprätthålls också framför deras vänner. Detta kan få barnet att känna sig skamset och besvärat.

Den här attityden förhindrar dem att tas på allvar. De ses inte som en auktoritär eller respekterad figur. Detta i sin tur leder till främmandegörande mellan föräldrar och barn.

“Utbildning är det kraftfullaste vapnet du kan använda för att förändra världen.” – Nelson Mandela

Finns det lösningar på de här föräldratyperna?

Skadlig förälder

Om du identifierade dig med någon av de här föräldratyperna finns det fortfarande chans att förändra ditt beteende. Det finns ingen mening med självbestraffning eller att känna sig skyldig. Det viktigaste är att vara medveten om problemet. Ibland kan vi bli en skadlig förälder på grund av vår välvilja för våra barn. Problemet är bara det att det är inte allt som vi tror är bra som faktiskt är det.

Det finns bara en barndom och dina barn behöver spendera den med dig. Det spelar ingen roll hur många moders- eller fadersfigurer som interagerar med dem, du kommer alltid att vara deras referens. Du bör alltid vara uppmärksam på deras behov och försöka visa empati för dem så mycket som möjligt. Ingen känner dem bättre än du.

Vi får inte glömma bort att barn också är människor, med sina egna rädslor, önskningar och känslor som är precis lika viktiga som vuxnas. De borde bli respekterade och värdesatta eftersom den här fasen avgör resten av deras liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.