Hur man övervinner blyghet under barndomen

Blyghet kan utvecklas under olika fasen av barndomen och det kan vara en stor utmaning för vissa barn. Det gör det svårt för dem att interagera med sin omgivning och skapar rädsla för att möta nya människor och situationer.
Hur man övervinner blyghet under barndomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2019

Även om blyghetens ursprung kan vara genetiskt är barns föräldrar och miljö också mycket inflytelserika. Därför kan barn med rätt steg och hjälp övervinna sin blyghet i viss mån under sin uppväxt.

Även om blyghet är ett ganska vanligt personlighetsdrag kan det för vissa barn vara ett allvarligt problem.

För att hjälpa barn att övervinna blyghet är det nödvändigt för föräldrarna att förstå vad som händer med deras barn under varje fas av barndomen.

Tecken på blyghet i olika faser av barndomen

Många barn är helt naturligt blyga från att de kommer ut ur sin mammas mage. En stor del av deras beteende i relation till blyghet beror på deras neurokemi. Därför är de försiktiga och avvaktande i nya situationer.

De första månaderna

Under sina första månader i livet är vissa barn mer toleranta mot sällskap från olika människor, även om de inte hör till deras vardagliga miljö. När någon ler mot dem eller är vänliga är barnet vanligen tryggt och bekvämt med detta.

Det viktiga i den här åldern är att barnet knyter an till sina föräldrar och har positiva interaktioner med andra människor för att undvika blyghet längre fram.

Blyghet under barndomen: blygt barn håller händerna för ansiktet

Vid sex månaders ålder

När en bebis blir sex månader gammal har den en tendens att bli lite mer misstänksam. Nu känner bebisen igen sina föräldrars ansikten, till skillnad från tidigare, och de som har tillbringat mycket tid med den. Därför är ett nytt ansikte främmande för bebisen eller ger upphov till osäkerhet.

I den här fasen av barndomen är det mycket vanligt att barnet har stort behov av stöd och trygghet. Barnet letar efter familjära saker i de människor som han eller hon ser hela tiden. När dessa människor inte är närvarande ger det upphov till en rädsla för separation, så kallat separationsångest.

Många föräldrar tvingar ofta fram en separation för att de fruktar att barnet annars kommer bli helt beroende av dem. Men det är något som barnet behöver lära sig på egen hand. När barnet växer börjar han känna sig trygg, samtidigt som blyghet börjar träda fram på ett eller annat sätt.

Vid två års ålder

Barn är inte vana vid att hälsa på främlingar när de är två år gamla. De gömmer sig ofta bakom sina föräldrar, och de behöver sina föräldrar för att få dem att känna sig trygga.

Även om detta beteende är kopplat till blyghet är barn i denna ålder egentligen socialt selektiva. Om de inte leker med andra barn är det inte för att de inte vill, utan för att de föredrar att leka ensamma.

Om barnet dock är blygare än normalt kan det vara ett problem. Om barnet är tre år gammalt och fortfarande inte har några sociala intressen, inte leker med andra barn, blir oberörd av fysisk kontakt och inte uttrycker sig tydligt eller visar oro inför nya situationer kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en expert.

Vid tre års ålder

Från tre till sex år börjar barnet utveckla vissa intuitiva vanor, varför han kan ha ett större samspel med andra. Men det kan också ge upphov till vissa rädslor, vilket gör honom mer känslig för att vara i kontakt med andra, dvs. blyg.

Han oroar sig kanske ofta över vad andra tycker om honom, och kan inte stå ut med negativa kommentarer. Han är kanske också rädd att han inte kan leva upp till sina vänners förväntningar. Dessutom kan han bli självkritisk, fokusera på sina svagheter och tro att han saknar mod att möta skrämmande situationer.

Blyghet under barndomen: blygt barn håller om sin mamma

Hur man övervinner blyghet under barndomen

Först och främst är det viktigt att ta hänsyn till hur barn visar sina känslor. Ofta kan deras beteende samt hur de leker och ritar avslöja hur de känner. Detta är användbart eftersom det i de tidiga stadierna är svårt för dem att uttrycka sina känslor i ord.

  • Ofta kan små barn bli skrämda av främlingar. Om de leker slutar de. För att övervinna det obehagliga ögonblicket måste föräldrarna lugna ner dem. Ett leende, en kram eller ett uppmuntrande ord är en stor hjälp för att de ska känna sig bättre igen.
  • Även om barnet inte känner sig bekvämt runt andra bör han inte sluta träffa andra barn och vuxna. Det hjälper honom att integrera sig med omvärlden och lär honom att känna sig mer bekväm bland människor.
  • När han är lite äldre, då han lyssnar på och kan resonera med andra, är det inte bra att säga att han är blyg. Detta kan han ta som kritik, och det kan få honom att dra sig undan ännu mer.
  • För att barnet ska känna sig tryggt är det klokt att istället uttrycka det som att barnet behöver tid att känna sig bekväm med främlingar.
  • Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar, eftersom blyghet i olika faser av barndomen kan hålla i sig. Men om du förväntar dig för mycket av ditt barn kan det få konsekvenser för hans beteende.
Glada barn står i ring och tittar in i kameran.

Är det möjligt att övervinna blyghet under barndomen?

Även om det kan vara besvärligt finns det inget sätt att säkert veta om ett blygt barn kommer sluta vara det. I många fall övervinner barn sin blyghet allteftersom de växer. Ju äldre de blir, desto mer brukar de öppna upp sig och lära sig att hantera omvärlden.

Som mamma eller pappa kan du göra en insats genom att erbjuda trygghet, stöd och tillgivenhet. Om du hjälper dina barn att känna sig trygga kommer de ha större självförtroende för att kunna övervinna sin blyghet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cano Vindel, A., Pellejero, M., Ferrer, M. A., Iruarrizgada, I., & Zauzo, A. (2001). Aspectos Cognitivos, Emocionales, Genéticos Y Diferenciales De La Timidez. Revista Electrónica de Motivación y Emoción
  • Ito, L. M., Roso, M. C., Tiwari, S., Kendall, P. C., & Asbahr, F. R. (2008). Terapia cognitivo-comportamental da fobia social. Revista Brasileira de Psiquiatria. https://doi.org/10.1590/S1516-44462008000600007
  • Olivares, J., Rosa, A. I., Piqueras, J. A., Sánchez-Meca, J., Méndez, X., & García-López, L. J. (2002). Timidez y fobia social en niños y adolescentes: Un campo emrgente. Psicologia Conductual. https://doi.org/10.1016/S0975-3575(11)80026-X

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.