Ansvar och värderingar

Att lära ett barn att ta ansvar är viktigt. Och ingenting är lika viktigt som din roll som förälder när du ingjuter goda värden hos ditt barn. Här på Att vara mamma visar vi hur du lär ditt barn ansvar och ger det starka värderingar, och uppfostrar det till att bli en bra person.

Lär barnen värdet av pengar

Barn brukar vanligtvis ägna sin tid åt att lära, leka och ha roligt. Men föräldrar bör tillbringa lite av sin lediga tid åt att också lära sina barn saker som förbereder dem för framtiden. I den här artikeln visar vi…

Vikten av att lära barn om tolerans

Mobbning, respektlöshet, pikar och andra negativa beteenden är vanliga bland barn som aldrig lärt sig vikten av tolerans. Lyckligtvis kan föräldrar uppfostra sina barn bättre genom att lära dem om tolerans och goda värderingar från en tidig ålder. Tolerans är…

6 citat som lär barn om jämlikhet

Det är viktigt att utbilda barn om jämlikhet. I världen vi lever i finns det fortfarande många problem som ojämlikheter mellan könen, sexuella trakasserier, machokultur och våld riktat mot kvinnor och sexuella minoriteter. Vi är alla medvetna om hur farlig…

Bibliotekens pedagogiska värde

Bibliotekens pedagogiska värde är inte någonting som hör till en förgången tid. Bibliotek existerar fortfarande över hela världen, och de kapitulerar inte inför den digitaliserade nutiden. Många människor har fina minnen av att ägna många timmar åt läsning i sitt…

Hur ingjuter vi ärlighet i våra barn?

Ärlighet är en värdefull egenskap som lätt kan läras om man övar på det varje dag. Förutom att lära ut och utöva ärlighet så måste föräldrarna också vårda värderingen i den dagliga uppfostran. Föräldrarna bör vårda ärlighet med samma ömhet…