Ansvar och värderingar

Att lära ett barn att ta ansvar är viktigt. Och ingenting är lika viktigt som din roll som förälder när du ingjuter goda värden hos ditt barn. Här på Att vara mamma visar vi hur du lär ditt barn ansvar och ger det starka värderingar, och uppfostrar det till att bli en bra person.

Bibliotekens pedagogiska värde

Bibliotekens pedagogiska värde är inte någonting som hör till en förgången tid. Bibliotek existerar fortfarande över hela världen, och de kapitulerar inte inför den digitaliserade nutiden. Många människor har fina minnen av att ägna många timmar åt läsning i sitt…

Hur ingjuter vi ärlighet i våra barn?

Ärlighet är en värdefull egenskap som lätt kan läras om man övar på det varje dag. Förutom att lära ut och utöva ärlighet så måste föräldrarna också vårda värderingen i den dagliga uppfostran. Föräldrarna bör vårda ärlighet med samma ömhet…