Egenskaper hos idealistiska barn

Idealistiska barn är omtänksamma och intresserade av det som är bäst för samhället, men vi måste arbeta med dem angående deras världsbild.
Egenskaper hos idealistiska barn

Senaste uppdateringen: 19 september, 2022

Drömmar om en bättre värld. Under hela vårt liv har de flesta av oss fantiserat om utopier och har till och med förbundit oss till ett sådant mål. För idealistiska barn är det ett dagligt mål, något de tänker på kontinuerligt. Men till vilken kostnad? Låt oss ta en titt på egenskaperna hos dessa barn.

Hur är idealistiska barn?

Du har förmodligen stött på någon med starka övertygelser om möjligheten att förbättra miljön vi lever i. Kanske har denna motivationsfaktor följt dem hela deras liv. Här vill vi berätta vilka de mest typiska egenskaperna är hos idealistiska barn:

  1. De är väldigt tydliga med sina värderingar och agerar enligt dem. Solidaritet, rättvisa och omsorg om miljön är ofta några av de principer som vägleder dem. De är bekymrade över något som är “bortom” deras omedelbara sammanhang och det är därför de rör sig i en riktning mot förändring. I denna mening försöker många idealistiska barn att sträcka sig utöver det omedelbara, att inte söka sin egen vinning eller sitt eget erkännande, allt för att de tror möjligheten till en bättre framtid och en vilja att lämna ett annat arv.
  2. De stannar inte vid ord: de vill vara en del av den förändring de söker. Det här är barn som inte begränsar sig till att drömma och som tvärtom försöker driva på förändringen. De engagerar sig i de situationer som intresserar dem och visar stort engagemang, oavsett vilka svårigheter de möter.
  3. De är engagerade i solidaritet, och deras mål överskrider individuella intressen. De visar omtanke för samhället som de tillhör, de strävar efter idealet att alla av dem bedömda som goda och behövande människor får en bättre situation än den de för tillfället har.
  4. De kännetecknas av sin påstådda empati. De rörs till tårar av andras ogynnsamma situationer. De bryr sig även om de som i realiteten är främmande för dem.
  5. De tenderar att ha försonande, kommunikativa och förhandlande personligheter.
  6. De har positiva referenser: De identifierar vanligtvis några människor de beundrar, lyssnar till dem utan kritik och önskar lära sig av dem. Därefter följer de deras exempel och försöker efterlikna dem.

Du kanske är intresserad av: 5 lekar för att arbeta med empati hos barn

Vad ska man tänka på när det kommer till idealistiska barn

Den verkliga världen utgör en permanent utmaning för idealistiska barn: för precis som att rättvisan existerar, så gör även orättvisan. Även om de försöker allt de kan, kommer deras resultat inte att gå helt i den riktning de vill. Med risk för att låta cynisk; ordet ”utopi” betyder ordagrant: ”ingenstans”.

De flesta som uppnått någon form av mogenhet säger ofta att det är så livet är, och det är helt sant. Men idealistiska barn ägnar mycket kraft och uppmärksamhet åt att vägledas av sina värderingar och eftersträva sina ideal, vilket innebär att utsätta sig själva för allt mer frustration. Av den anledningen följer här några rekommendationer för att ledsaga deras uppväxt.

En tecknad av en pojke som klättrar uppför en trappa som han ritar själv.
Om du har ett idealistiskt barn, försök inte avskräcka det från att kämpa för sina ideal. Ledsaga det till att sätta upp uppnåbara mål, vilket gör att det kan komma närmare och närmare de stora utmaningar som det ställer upp för sig själv.

Prata med de små

Skapa utrymmen för dialog där de kan uttrycka sig och dela vad de känner och hur de känner. Det är viktigt att följa deras känslor väldigt noga, särskilt då de är oroliga för andra.

Samtidigt måste du hjälpa dem att hantera frustrationen som får människor att uppträda med själviska intressen. Det är viktigt att lära dem att känna igen och hantera sina känslor eftersom de kan vara känsliga för andras verklighet och anta den som sin egen. Även när det gäller främmande livsöden eller situationer som de inte har någon verklig kunskap om, eller verkligt inflytande över.

Hjälp dem att tänka på realistiska och uppnåeliga mål

Rent praktiskt, hjälp dem att “hålla fötterna på jorden”. Det är viktigt att följa dessa barn i processen mot deras mål, men också att hjälpa dem att reglera sig själva. Till exempel att förstå att det finns frågor som tar tid, att en enda persons önskan eller handling inte räcker för att åstadkomma någon stor förändring i samhället.

Alla dessa tips hjälper dem att tänka i “mindre skala” och att börja med att försöka skapa en positiv inverkan hos sina närmaste.

Ta alltid vad de säger på allvar

Under lång tid var den potentiella samhällsförvandlingen som barn kunde utöva minimal. Detta berodde på att det fanns ett socialt kriterium som var vuxencentrerat och som gav tyngd till idéer efter åldern på dem som föreslog dem.

Numera finns det dock inflytelserika barn som har en idealistisk och engagerad anda, som försöker skapa en annan ny verklighet och vars idéer inte får kritiseras. Att avskräcka dem för att vi är oroliga för att de ska bli lidande, eller för att undvika att göra dem besvikna, kommer inte att hindra dem från att gå vidare med sina drömmar. Tvärtom, de kommer att utföra dem utan vårt stöd.

Därför är det viktigt att validera dessa barn, uppmärksamma deras önskningar, hjälpa dem att uppnå sina mål och erbjuda dem det stöd och den uppmuntran de behöver. Det är viktigt att ge dem en utbildning som ger dem resurser, låter dem möta situationer och som inte “klipper deras vingar”. En utbildning som låter dem tillfredsställa sin aptit på förändring och som inte bara fokuserar på att förmedla teoretisk kunskap.

Ett barn som rider på sin fars axlar och bär raketvingar på ryggen.
Drömmar är inte alltid naiva, tvärtom så kan de hålla motivationens låga vid liv. Så varför försöker vi släcka dem?

Att lära av idealistiska barn

Många gånger präglas vuxenvärlden av en “extra” dos av rationalitet eller objektivitet och motiveras av behovet av att hålla “fötterna på jorden”. På grund av detta ser föräldrar ofta på världen genom realistiska linser, men glömmer illusioner och drömmar på vägen. Vi lämnar till och med syftet och meningen med vad vi gör åt sidan.

Idealistiska barn kommer för att påminna oss om svaret på frågan: “varför?” Och de kommer för att smitta och motivera oss. Från vår vuxna roll har vi mycket att tillföra dem och om vi vägleder dem bra så blir de inte avskräckta när de snubblar. I huvudsak måste vi dock tillåta dem att vara som de är och låta dem upplysa oss med sina illusioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pizzo, M. E. (2006). El desarrollo de los niños en edad escolar. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
  • López, L. M., Soto-Rubio, A., & Rico, G. M. (2015). Bullying e Inteligencia Emocional en niños. Calidad de vida y salud8(2).
  • Andrés, M. L., Castañeiras, C. E., & Richaud, M. C. (2014). Relaciones entre la personalidad y el bienestar emocional en niños. El rol de la regulación emocional. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology8(2), 217-241.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.