Varför är superhjältar så viktiga för barn?

Superhjältar spelar en viktig roll i barns liv och särskilt hos små barn kan de påverka utvecklingen positivt.
Varför är superhjältar så viktiga för barn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 februari, 2023

Superhjältar spelar en viktig roll i barns liv, särskilt mycket små barn, och de kan påverka utvecklingsprocessen positivt. Varje barn har sin favorit med övernaturliga förmågor vars huvudmål är att rädda världen från skurkarna runtomkring. I följande artikel förtäljer vi varför superhjältar är viktiga för barn.

Barns utveckling och superhjältar

Dessa karaktärer och deras berättelser inspirerar fantasin och identiteten samt kan främja tidiga sociala beteenden hos barn. Lek i relation till superhjältar hjälper även barn att utveckla sin språk och problemlösningsförmåga.

Superhjältar hjälper till att bygga intresse för vetenskap, teknik och matematik

Barn utklädda till superhjältar.

För barn kan superhjältar agera som motivation för att väcka intresse för vetenskap, teknik och matematik. Samtidigt kan de få barnen att bli intresserade av att utforska ytterligare koncept relaterade till dessa ämnen.

En del av de superhjältar vi känner till har inte några egentliga superkrafter, snarare använder de sina färdigheter och sin uppfinningsrikedom för att skapa och delvis stödja den superhjälte de karaktäriserar. Låt oss titta på några exempel:

 • Batman (Läderlappen). Hans personal använder vetenskap, ingenjörskonst och teknik för att skapa  bilen, dräkten och tillbehören som hjälper honom att bekämpa skurkarna i Gotham City.
 • Iron Man. Tony Stark skulle inte vara en hämnare utan sin rustning. En rustning som han skapade med hjälp av den bästa tekniken, matematiska ekvationer samt ren och skär uppfinningsrikedom. Låt oss inte glömma att Tony också skapar robotar för att hjälpa honom att utföra uppgifter i hans verkstad.
 • Captain Amerika. Han transformerades från att vara fysiskt svag till en supersoldat efter att ha injicerats med ett serum utvecklat av en vetenskapsman. Han använder också en sköld designad genom avancerad metallurgi.

Läsning och konst är roligare med superhjältar

Serietidningar med berättelser om superhjältar fångar nästan alltid barnens uppmärksamhet. Genom att använda superhjältar för att utveckla intresset för läsning kommer barnen att utveckla läskunnighet samt ha roligt på samma gång.

Dessutom kan superhjälteillustrationerna i dessa böcker utveckla ett barns uppskattning för konst, finmotorik och handstil.

Fantasifull lek med superhjältar

Vilket barn älskar inte att spela rollen som sin favoritsuperhjälte? Studier visar att denna typ av ostrukturerad lek främjar utvecklingen av sociala och emotionella färdigheter, stimulerar kreativiteten och förbättrar språkkunskaperna.

Att lära sig moraliska värderingar

Traditionellt sett så agerar superhjältar heroiskt och hjälper mänskligheten. De är bra exempel på att man inte behöver vara rik eller berömd för att bli en fantastisk människa.

Goda influenser är en nödvändighet för att hjälpa barn att bli bidragande medlemmar i samhället, och superhjältar kan vara en kugge i maskineriet. Låt oss titta på några exempel av superhjältar som utgör exempel på detta:

Stålmannen, Spindelmannen och Hulken.
 • Hulken. Dualiteten mellan Bruce Banner och Hulken visar att även om saker och ting inte är perfekta kan människor fortfarande göra det bästa av det hela. Hans dagliga kamp för att kontrollera sitt humör är en särskilt bra egenskap att visa för små barn, en som de kan relatera till.
 • Spindelmannen. Trots sina superkrafter är Peter Parker en vanlig tonåring. Han söker inte berömmelse eller rikedomar, han lever som en bland många. Vad som skiljer den här superhjälten från mängden är viljan att hjälpa andra människor på egen bekostnad.
 • Stålmannen. Clark Kent är bara ännu en vanlig person med ett normalt jobb och ett stort hjärta och kärlek till sina adoptivföräldrar. Stålmannen är inte intresserad av berömmelse eller erkännande, bara av att hjälpa planeten som adopterade honom.
 • Thor. Thor erbjuder en lektion genom sin ödmjuka berättelse. Den återspeglar vikten av att ta ansvaret för sina misstag, lära sig av ödmjukhet och utveckla empati.

Genom att identifiera sig med sina hjältar finner barn sin styrka, upptäcker känslor som empati och medkänsla samt lär sig att hjälpa andra i nöd. Samtidigt börjar de förstå skillnaden mellan gott och ont.

Råd till föräldrarna:

Även om superhjältar kan utgöra viktiga förebilder och hjälpa till att stärka barnens kreativitet så kan de också utgöra en risknivå för barn som tar fantasierna för långt.

Det är viktigt att du hjälper dina barn att uppskatta superhjältarna för vad de är utan att de ägnar sig åt orealistiska eller farliga beteenden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castellanos-Sotelo, L. S., Coy-Pineda, G. M., & Ramírez-Riaño, D. M. (2019). “Inteligencia emocional”, una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar. Educación Y Ciencia, (23), 237-250.
 • Córdova Rodríguez, A. L., & Sánchez Sánchez, M. N. (2020). Análisis semiótico del superhéroe Iron-Man y la construcción del bien y el mal desde Nietzsche (Bachelor’s thesis).
 • Sastre de Blas, M. (2017). El proceso simbólico y la construcción del sujeto, a partir de la relación adulto-niño. Desarrollo como revolución. Obtenido de Repositorio. Universidad Complutense de Madrid:
 • https://eprints.ucm.es/43278/1/T38924.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.