6 enkla sätt att lära dina barn tacksamhet

Tacksamhet hos barn är nära kopplat till andra individuella och sociala fördelar. Vill du veta hu du kan lära dina barn tacksamhet?
6 enkla sätt att lära dina barn tacksamhet

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Att lära barn dina barn om tacksamhet är avgörande för att de ska kunna utveckla både empati och respekt för andra. Det är också en nyckelfaktor för dem att lära sig värdet av allt omkring dem. Det finns många strategier som du kan använda för att lära dina barn tacksamhet.

Även om uppförandet i allmänhet är viktigt, är det särskilt viktigt att lära sig att säga tack för att främja utvecklingen av andra värderingar som respekt, empati och självkänsla.

Faktum är att en studie som rapporterats i Journal of Happiness Studies fann att tacksamhet är relaterad till barns lycka redan från fem års ålder. Utöver detta har det också kopplats till andra individuella och sociala förmåner. Vill du lära dig mer om det? Upptäck sex sätt att odla denna förmåga redan idag!

Hur kan du lära dina barn tacksamhet?

Tacksamhet anses vara en av de hälsosammaste dygderna att ha, oavsett ålder. Den hjälper inte bara i kommunikationen med andra – den kan också öka livstillfredsställelsen, förbättra självkontrollen, stärka tålamodet och minimera andra negativa känslor som avund och depression.

Hur du kan lära dina barn tacksamhet.

Generellt sett har tacksamma barn lättare att relatera till andra, de möter ofta nya situationer med optimism och kan hantera stress. Men även om denna känsla kan verka vara medfödd i oss måste den i verkligheten läras ut genom goda exempel och genom små men meningsfulla handlingar.

1. Lär dina barn tacksamhet genom att säga tack med blommor

Denna gest är mycket speciell för små barn. Om du uppmuntrar ditt barn att säga tack med blommor kan du lära dem att den andra personen förtjänar en särskild handling för att ha varit vänlig mot dem, för att ha delat något speciellt med dem eller helt enkelt för deras vänskap.

Tanken här är att du utökar tacksamhetsbegreppet hos ditt barn, och att de lär sig att de inte bara behöver säga tack för materiella saker, utan också för de små vänliga gesterna som de har fått.

Samtidigt bör du påminna dem om att när de tackar den andra personen borde de inte förvänta sig något i gengäld.

2. En tacksamhetsburk

Denna enkla resurs är en av de trevligaste av alla när det gäller att lära barn om tacksamhet. Hur fungerar det? Lätt! Uppmuntra först ditt barn att dekorera en burk eller en flaska. Sedan kan ni båda, på små pappersbitar, skriva ner de saker ni är tacksamma för och sedan helt enkelt lägga lapparna i burken.

Slutligen, i slutet av veckan, lägg några minuter på att läsa alla tacksamhetsanteckningar. Vid den tiden kan du ta tillfället i akt att lära dem mer om tacksamhet och hur de kan tillämpa det i andra miljöer.

3. Ett tacksamhetsträd

Tacksamhetsträdet fungerar på samma sätt som den tidigare idén. Men i det här fallet skapar du ett träd och målar det på kartong eller annat återvunnet material. Ditt barn måste klippa ut och färga trädets löv eller frukter. Sedan skriver de helt enkelt de saker de är tacksamma för på dem.

4. Lär tacksamhet till dina barn med tackkort

Kartong, färgat papper, pennor, klistermärken… det finns oändliga material du kan ge till dina barn för att hjälpa dem att skapa vackra tackkort. Det första du ska göra är att uppmuntra dem att tänka på de människor som har hjälpt dem och hur de gjorde det.

Därefter kan du hjälpa dem att leta efter idéer för att skapa sina kort. Slutligen ta du med dem ut för att leverera sina kort!

Gör ett tackkort för att lära tacksamhet hos barn.

5. Tacksamhetsdagbok

Om dina barn redan vet hur man skriver är en tacksamhetsdagbok idealisk för att odla denna känsla. Skrivande är en mycket användbar aktivitet eftersom den främjar reflektion, optimerar barnets tankeprocess och hjälper dem att uttrycka sina idéer.

Som ett resultat, då barn dokumenterar de saker de är tacksamma för, ökar det deras medvetenhet om hur värdefullt allt de har verkligen är.

6. Läsning av fabler och sagor

Många bra fabler och sagor lär barn viktiga värderingar, såsom respekt, empati och tacksamhet. De kan kommunicera positiva meddelanden på mycket spännande sätt för dina barn.

Du kommer att kunna hitta många sagor online som du kan använda för att lära dem om tacksamhet på ett tydligt och underhållande sätt.

Uppmuntrar du tacksamhet hos dina barn?

Som du har sett finns det många intressanta sätt att lära ut tacksamhet till dina barn. Du kan till och med börja tillämpa dem från deras första levnadsår.

Det viktigaste här är att lära dem konsekvent, både genom handlingar, ord och med gott exempel. Vi kan inte nog betona att det är en av de viktigaste dygderna för ett barns utveckling och välbefinnande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.