Utbilda barn om ansvarsfull konsumtion

Att ta hand om miljön är allas ansvar. Idag ska vi prata om hur vi utbildar våra barn om ansvarsfull konsumtion.
Utbilda barn om ansvarsfull konsumtion
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2023

Att utbilda barn om ansvarsfull konsumtion innebär att de utvecklar medvetna och kritiska attityder när de köper produkter. Detta sker tillsammans med andra åtgärder – som sopåtervinning, energibesparing och vattenvård – vilka är grundläggande för att bevara vår miljö.

Att bevara miljön genom att ta hand om den är möjligt om vi införlivar hållbara vanor och intar en attityd av respekt för den.

Vad menas med ansvarsfull konsumtion?

Ansvarsfull konsumtion är en attityd hos konsumenter och klienter som innebär en medveten och kritisk konsumtion. Det betyder att när vi köper en produkt eller kontrakterar en tjänst så ser vi till att den har minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Ansvarsfull konsumtion innebär att vi tänker till angående våra behov när vi tillgodoser dem, och på så sätt bidrar vi till ett mer hållbart och rättvist samhälle. Detta inkluderar behovet av att utveckla metoder för personliga, institutionella, organisatoriska och affärsmässiga metoder som bidrar till en friskare natur.

Det är viktigt att vidta åtgärder, dagliga rutiner och ansvarsfulla beslut om vilken typ av produkter som ska köpas. Till exempel vilka som är miljövänliga och vilka som kan undvikas för att de inte är miljövänliga eller för att vi inte behöver dem.

En bit jord i en spargris.

Ansvarsfull konsumtion innebär också att känna till samt ta beslut om företagen som tillverkar de produkter vi använder och att veta om de följer alla rättigheter och principer för godtagbar miljövård. Vi måste välja hållbara och rättvisa modeller för produktion, distribution, konsumtion och avfall.

Att utbilda våra barn om ansvarsfull konsumtion

Även om utbildningssystemet i mångt och mycket ansvarar för utbildningen av våra barn så är det inom de dagliga livsstilsvanorna i våra hem som ansvarsfull konsumtion verkligen måste börja och utövas. Att utbilda våra barn i ansvarsfull konsumtion är ett oundvikligt ansvar, både när det gäller skolinstitutioner och föräldrar.

Först och främst måste vi utgå från premissen att det första steget till att utbilda våra barn om ansvarsfull konsumtion är genom exempel. Vi kan inte få våra barn att anta hållbara vanor och utveckla metoder för respekt för miljön om de inte ser det i sin egen familjemiljö.

För att utbilda våra barn om ansvarsfull konsumtion måste vi överväga följande:

  • Utveckla beteendemönster i dem utifrån vårt eget exempel, främja värderingar som tar hand om vår miljö.
  • Förklara och informera dem om de miljömässiga återverkningar som köp av vissa produkter kan få.
  • Uppmuntra rättvis handel. Förklara och informera våra barn om att varje produkt har en historia som involverar odling, skörd och tillverkningsprocess, och att det är människor som tillverkar den, och att varje människa har rätt till godtagbara arbetsvillkor.
  • Att lära dem att tolerera ett nej som svar, och anledningarna till att du inte kan köpa allt de ser och vill ha.
  • Att visa respekt genom alla dagliga rutiner som vi utför hemma; återvinn, återanvänd och minska. Det innebär i första hand att slänga sopor i motsvarande kärl, och åtgärder som att återanvända papper och att minska vår användning av plastflaskor.
    En person som återvinner en plastflaska.
  • Lär dem värdet av arbete, att inte slösa bort och att inte spendera eller göra inköp i onödan. Våra barn bör vara medvetna om den ansträngning som krävs för att få saker.
  • Se till att de utvecklar dagliga vanor av ansvarsfull konsumtion, som att återvinna avfall på rätt sätt, inte slösa med vatten och spara energi.
  • Ta våra barn till rättvisemärkta marknader, köpa begagnade produkter, återanvända och reparera produkter osv.

Innan du köper …

“Behöver jag verkligen det?”. Det här är frågan vi bör ställa oss innan vi köper eller konsumerar en produkt eller tjänst. Samt att vid behov utvärdera inte bara dess kvalitet och pris utan också utvärdera dess miljömässiga och sociala påverkan.

Med andra ord, om vi verkligen behöver köpa en produkt, överväg då ansvaret för företaget som ansvarar för dess produktion och dess engagemang både för att ta hand om miljön och respektera mänskliga rättigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.