Lär dina barn att vara varsamma med allmän egendom

Det är viktigt för barn att lära sig att ta hand om allmän egendom som om den vore deras egen. Den finns där för alla att njuta av.
Lär dina barn att vara varsamma med allmän egendom
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Allmän egendom är den som alla människor kan dra nytta av. Det är de materiella varor och utrymmen som är tillgängliga för samhällets nytta och användning. Vi är alla beroende av dem, för även om vi alla har våra egna utrymmen och tillhörigheter, finns det varor som används och tjänar alla lika oavsett vilken köpkraft eller vilket kapital en person har.

Att prata om allmän egendom med ditt tonåriga barn är viktigt för att utbilda dem om hur de bör bete sig varje gång de lämnar hemmet, hur deras beteende bör vara gentemot de materiella egendomar som står till deras förfogande och som tillhör medborgarna i samhället.

Hur tar man hand om allmän egendom?

Offentliga egendomar och utrymmen är vad som finns i områden där alla har rätt att befinna sig, och de är till för att göra livet lättare för människor eller för att försköna miljön. Låt oss som exempel ta offentlig belysning, parkbänkar, prydnadsväxter som gör samhället mer attraktivt, bussplatser, allmänna telefoner etc. Dessa element är tillgängliga för användning av samhället, och varje gång de missbrukas eller förstörs så påverkar det befolkningen som helhet.

Ingen har rätt att skada det som tillhör allmänheten, och det är en värdering som bör ingjutas i unga år. Det är därför du bör göra följande tydligt för ditt barn:

Två unga pojkar tittar på gräs med ett förstoringsglas.
  • Skriv inte på dörrar eller väggar i skoltoaletten, på skrivbord eller på stolen där du sitter eller på väggarna i ditt klassrum, till skillnad från badhusklottret i Pompeji eller ristningarna på Nordens runstenar så kommer inga framtida arkeologer att observera och förundras över vem du var.
  • Respektera trafikskyltar. Du ska veta att de finns där för att vägleda och ge ett meddelande till fordon och förbipasserande. Att slita av dem för att ta hem och hänga dem i ditt rum som troféer kan innebära att en familj och alla deras kommande ättlingar för all framtid berövas chansen att existera.
  • Var varsam med soptunnor, återvinningscentraler och brevlådor som finns längs vägen, och slå inte sönder dem bara för att imponeras av din egen destruktiva förmåga.
  • Gå inte på ömtåligt gräs då fullt funktionsdugliga trottoarer finns i närheten.
  • Lyssna på någon underhållande podd i lokaltrafiken istället för att misshandla säten som bot på tristess.
  • När du bestämmer dig för att luta dig mot en vägg, sätt inte din smutsiga sula mot den, faktum är att väggen kommer att stå kvar av sig själv och behöver inte din hjälp.
  • Om du använder en offentlig simbassäng, ät inte mat i vattnet och använd inte kläder som inte är lämpliga för den aktiviteten. Kissa inte och spotta inte i vattnet, det är det toaletterna är till för.

Visa dina barn varför det är viktigt att ta hand om offentlig egendom som om den vore deras egen

En mamma pratar med sin tonårsdotter.

Exemplen ovan är bara en liten del av de tusentals sociala övertramp som barn, men särskilt tonåringar, begår dagligen. Även om det är sant att de inte är de enda som beter sig så här, eftersom sociala övertramp till större eller mindre grad begås av alla åldersgrupper, så orsakas en oproportionerligt stor andel av skadorna på offentliga utrymmen av dem.

Bara genom att gå ut på gatan kan vem som helst av oss se hur effekterna av deras skador på allmän egendom. Det är därför vi anser att utbildning i den här frågan, som i nästan alla frågor, bör börja hemifrån, ägna tid åt att prata med ditt barn och berätta varför det är viktigt att ta hand om allmän egendom.

Vårt sociala beteende måste vara inriktat på att bevara vårt gemensamma välstånd. Utbilda ditt barn så att det inte agerar som en rebell utan orsak och så att dess beteende hela tiden visar vad du har ingjutit i dem, både där hemma och offentligt. Berätta för dem att allmänna utrymmen ska behandlas som om de vore personliga. De ska inte ta dem för givet, utan snarare bör de värdesätta dem och ta hand om dem så att de själva eller de som kommer efter dem kan använda dem i framtiden.

Varför ta hand om allmän egendom? Helt enkelt för att den tillhör alla och precis som den gynnar alla, drabbar den också alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jordán, J. A. (1995). Concepto y objeto de la educación cívica. Pedagogía social: revista interuniversitaria.
  • Molina Girón, L. A. (2013). ¿Cómo la escuela educa para una ciudadanía activa? Una experiencia de educación cívica ciudadana en Canadá. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 3(3), 296-326. doi: 10.4471/remie.2013.17

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.