Hur man lär barn att inte ljuga

Att lära barn att inte ljuga är nödvändigt för att undvika sociala och personliga problem. Upptäck några grundläggande riktlinjer i den här artikeln.
Hur man lär barn att inte ljuga
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Alla barn ljuger någon gång i livet då detta är en del av deras kognitiva och sociala utveckling. Men när det blir till en vana att ljuga kan konsekvenserna bli allvarliga. Att lära barn att inte ljuga utan att vara pålitlig är viktigt för att de ska kunna fungera i världen och njuta av sunda relationer. Och ju tidigare de lär sig den här läxan, desto större blir deras framgångar på ett personligt plan.

Om du vill veta hur man lär ett barn att inte ljuga kommer vi här att erbjuda dig några förslag.

Varför ljuger barn?

Upp till ungefär sex års ålder har barn svårt att skilja verklighet från fantasi. Det är därför det är vanligt att de överdriver, idealiserar eller till och med hittar på upplevelser utan att det föreligger någon illvilja eller lust att luras.

Men både hemma och i skolan är det viktigt att ärlighet uppmuntras, och att hjälpa barn att införliva denna värdering i sin lista över prioriterade mål.

Lögner (vilka utgörs av de berättelser som skapas med en medvetenhet om osanning) tenderar att öka i övergångsstadiet till grundskolan. Detta beror på den högre kognitiva utvecklingsnivån som barn har uppnått i den åldern, men också på att deras umgängeskrets utökas. Från och med detta ögonblick blir deras interaktioner med andra mer frekventa och varierande, så vissa behov väcks för vilka lögnen kan verka vara ett användbart redskap.

Men varför ljuger barn? Å ena sidan kan vi säga att barn ljuger för att få uppmärksamhet och erkännande från sin omgivning. Även om det inte är ett bra beslut i det långa loppet kan berättandet av en fiktiv historia leda till ett tillfälligt uppsving i populariteten bland ens kamrater.

Å andra sidan kan en lögn uppstå för att undvika obehagliga konsekvenser. Genom att till exempel skylla på en bror då en leksak gott sönder så slipper man kanske undan tillrättavisningen.

En liten flicka som korsar fingrarna bakom ryggen.

Hur lär man ett barn att inte ljuga?

Barns första lögner fungerar som test. Beroende på konsekvenserna av dessa handlingar kommer de att välja att fortsätta med dem, alternativt att anpassa sig till en värld med uppriktighet. Därmed är föräldrarnas agerande avgörande för att uppmuntra ärlighet och lära barn att inte ljuga.

Om du inte vet hur du ska agera för att lära små barn att inte ljuga så följer här några viktiga riktlinjer.

Det börjar med dig

Det finns ett grundläggande koncept för föräldraskap och det är att barn inte lär sig av vad de får höra, utan av vad de observerar hos sina vuxna förebilder. Undvik därför att själv ljuga (särskilt för ditt barn), även om det rör sig om vita lögner.

Berätta inte för dem att alla godsakerna är slut bara för att du inte vill att de ska fortsätta äta. Var ärlig och förklara dina skäl. Var inte heller oärlig mot människorna runt omkring dig, eftersom dina barn kommer att imitera ditt beteende.

Sätt inte etikett på beteendet

Att få reda på att ens barn ljuger kan få en att känna sig kränkt, och det får oss ofta att reagera utan att tänka.

Ett av de vanligaste svaren från föräldrar i dessa fall är att anklaga barnet för att vara en lögnare. Men att införa sådana etiketter är både smärtsamt och kontraproduktivt.

Fokusera istället på den felaktiga i handlingen och kritisera barnet som en ansvarsfull individ. Annars kan det sluta med att du skapar en självuppfyllande profetia och får ditt barn att anta rollen som den etikett du har tilldelat honom eller henne.

Förklara vad konsekvenserna av att ljuga är

Straff är inte det bästa sättet för minderåriga att förstå varför de inte ska ljuga, eftersom lögnen i sig själv får allvarliga konsekvenser, därför behöver du helt enkelt förklara vad det rör sig om.

Gör det klart för dina barn att om de lurar människor kommer andra att sluta lita på dem. På samma sätt kan deras vänner avvisa dem och de upplever känslor av skuld och skam när de upptäcks.

Du kan fråga dem hur de känner när de ljuger och börja reflektionen där.

Belöna uppriktighet

Positiv förstärkning är mer effektivt på lång sikt än bestraffning och mycket hälsosammare för barns känslomässiga utveckling. Istället för att enbart fokusera på att kritisera och sanktionera, ställ istället in siktet på att belöna uppriktighet.

När dina barn tar ansvar för sina misstag och sina handlingar, uttryck då hur mycket du uppskattar deras uppriktighet och beröm deras mod att tala sanning. Detta kommer att få dem att vilja vara mer ärliga i framtiden.

Kontrollera din pedagogiska stil

Som vi har sagt används lögner ofta för att undvika obehagliga konsekvenser och detta förekommer oftare under de mer restriktiva och auktoritära formerna av uppfostran.

Om du är för krävande, kritisk och hård mot dina barn kommer de att vara rädda för att erkänna sina misstag, och kommer att välja att dölja dem. Å andra sidan, om du vädjar till deras resonlighet och vilja till gemenskap så blir det lättare för dem att berätta sanningen.

En mamma skäller ut sin unga dotter.

Främja självkänsla

Slutligen är det viktigt att du ser till att bygga en stark och solid självkänsla hos dina barn. På så sätt behöver de inte ta till lögner eller svepskäl för att känna sig värdefulla, och de kommer inte heller att vara så beroende av andras uppmärksamhet och externa godkännande.

Att uppfostra barn med goda värderingar är en fördel i livet

Att lära ett barn att inte ljuga är inget du kan göra över en natt, och det kräver att du implementerar tydliga och konsekventa riktlinjer för deras handlingar.

Genom att ingjuta ärlighet hos dina barn undviker ni framtida sociala och personliga problem. Börjar från barndomen för att göra inlärningen både enklare och naturligare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Popliger, M., Talwar, V., & Crossman, A. (2011). Predictors of children’s prosocial lie-telling: Motivation, socialization variables, and moral understanding. Journal of Experimental Child Psychology, 110(3), 373–392. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jecp.2011.05.003
  • Talwar, V., Arruda, C., & Yachison, S. (2015). The effects of punishment and appeals for honesty on children’s truth-telling behavior. Journal of Experimental Child Psychology, 130, 209–217. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jecp.2014.09.011

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.