Hur man främjar ett starkt band mellan syskon i olika åldrar

Att skapa ett starkt band mellan syskon i olika åldrar är inte omöjligt, och det kan definitivt vara en tillgång.
Hur man främjar ett starkt band mellan syskon i olika åldrar

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2023

Om du själv har syskon så känner du kanske att bandet mellan er är något väldigt unikt och speciellt. Syskon påverkar ömsesidigt bildandet av varandras identiteter. I det förhållandet är allt speciellt. De kan slåss eller bråka brutalt, men efter en stund så skrattar de tillsammans. I sin tur exploderar de av raseri när någon skadar, hånar eller kritiserar ett syskon. I den här artikeln behandlar vi frågan om hur man bygger ett starkt band mellan syskon.

Buspartners, rivaler, bästa vänner, allierade eller medbrottslingar … syskon är så mycket och mer. Utan tvekan är syskonrelationer unika. Men sanningen är att  ha ett syskon med liten åldersskillnad inte är detsamma som att ha ett som är betydligt äldre eller yngre. Den här artikeln är för dig som vill skapa ett starkt band mellan dina barn som skiljer sig åt rejält i ålder.

Finns det en ideal åldersskillnad mellan barn?

En äldre bror går nerför gatan med sin lillasyster.
När syskon inte står nära i ålder ger och får var och en ändå mycket värdefulla bidrag av den andra. I detta avseende är det viktigt för vuxna att undvika att överbelasta äldre syskon.

Hur långt ifrån varandra bör syskon vara för att kunna upprätthålla en nära relation? Är två eller tre år bäst? Eller är det bättre för dem att vara längre ifrån varandra? Ofta ställer par sig själva dessa frågor när de planerar sin familj. Men sanningen är att det inte finns något enskilt svar, varje alternativ har sina egna fördelar och nackdelar när det gäller både föräldraskap och syskonband.

När barn skiljer sig några år åt i ålder så tenderar de att stärka bandet genom sitt umgänge allteftersom de växer upp tillsammans. Har man dessutom två eller fler små barn samtidigt, då förökar sig de svåra uppgifterna i det tidiga föräldraskapet. Därmed blir tröttheten, alla ekonomiska utgifter och småttingarnas ständiga krav på uppmärksamhet helt tongivande i föräldrarnas liv, vilket minskar barnens individuella tid med föräldrarna och gör syskonbanden än viktigare

Men det är också sant att det finns de som uppfattar detta som en fördel eftersom de förstår att de inte längre behöver anstränga sig för att uppfostra små barn efter några år. De får med andra ord allt gjort snabbare.

Syskon med större åldersskillnad: aspekter att ta hänsyn till

När det ligger åtta, nio, tio eller fler år mellan barnen förändras situationen. Familjedynamiken blir väldigt annorlunda när en bebis och en tonåring bor tillsammans under samma tak, eller ett barn i puberteten och en person som är på väg att gå in i vuxenlivet. I dessa fall existerar väldigt olika världar precis bredvid varandra och ett starkt band mellan syskon behöver överskrida den gränsen.

För att skapa ett starkt band mellan dem är det viktigt att ta hand om var och ens behov. Logiskt sett behöver det yngsta barnet att de vuxna är närmare, eftersom det finns många saker som de ännu inte kan göra självständigt. Men även om det äldre syskonet redan har skaffat sig en viss självständighet behöver det fortfarande kvalitetstid med sina föräldrar.

En storebror myser med sitt nyfödda syskon.
Ofta tar det äldre syskonen rollen som beskyddare för det yngre, medan det yngre hjälper dem att utveckla en känsla av empati, ansvar och omsorg.

Ett starkt band mellan syskon i olika åldrar

Rivalitet och känslor av svartsjuka kan dyka upp i alla band mellan syskon, oavsett deras ålder. Problemet ligger inte i att den ena får mer uppmärksamhet jämfört med den andra, eftersom behoven inte sammanfaller mellan ett litet barn och ett tonåring eller vuxet barn. Snarare uppstår svårigheten när omhändertagandet av den ene leder till försummelse av den andre.

Denna konfliktsituation jämnas ut när föräldrarna kan ge var och en vad de behöver. Kanske behöver det äldre barnet bara en eftermiddag ensam med sina föräldrar varje vecka, medan det yngre behöver mycket mer än så. Kanske behöver barnet mer gos än samtal, medan det äldre barnet behöver mer dialog än fysisk kontakt. Eller kanske inte. Det handlar om att lyssna och försöka möta bådas krav.

En annan punkt som främjar ett hälsosamt band mellan syskon i olika åldrar har att göra med att tillåta genuin interaktion mellan dem utan föräldrarnas ingripande. Så du behöver inte bevittna vart och ett av deras möten eller inkludera dig själv i alla deras lekar, promenader eller konversationer. Låt dem leva sitt syskonskap fritt och självständigt, det är så som syskonrelationen blir som starkast.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bank, S, P., Kahn, M, D. (2003). The Sibling Bond (Basic Behavioral Science). Basic Books; Anniversary edición (3 Abril 2003).
  • Shuguli manguia, C, Y. (2013). Estabilidad emocional. Guía de orientación sobre la preparación del niño para la llegada de un nuevo hermano dirigida a padres de familia. (Bachelor’s thesis). http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1304

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.