Några minnesvärda talesätt från inflytelserika pedagoger

Låt oss ta en titt på några berömda talesätt från inflytelserika pedagoger, genom dem kan vi förstå deras tankar om barndomen.
Några minnesvärda talesätt från inflytelserika pedagoger
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2023

Genom historien har många pedagoger utvecklat teorier och delat med sig av sina erfarenheter angående utbildning och hur man utbildar människor. Således kan vi hitta berömda talesätt av inflytelserika pedagoger som hjälper oss att lära känna de teoretiska och praktiska bidrag som dessa specialister har gjort till det pedagogiska området.

Deras bidrag har hjälpt pedagogiken som disciplin att bli ett specialiserat område, ett som förklarar hur undervisnings- och lärandeprocesserna går till.

Kända talesätt: pedagogikens början

Idén om barndomen som ett stadium som skiljer sig från vuxenlivet och en vision om barn som subjekt med sina egna behov har utvecklats genom historien. Pedagogiken har utvecklats genom pedagogernas tänkande, som studerat och förklarat hur barn lär sig. Som ett resultat har de bildat uppfattningar om hur barn ska undervisas enligt deras särdrag.

 • “Att undervisa bra är att göra det möjligt för eleven att lära sig snabbt, gemytligt och fullständigt.”
 • “Vi ska inte lära ut vad vi kan, utan vad eleverna kan lära sig.”
 • “Lär inte ut mer än en sak åt gången, du måste lära ut det ena efter det andra i ordning.”

Dessa är talesätt från John Amos Comenius (1592-1670), en av de första pedagogerna som började utveckla en teoretisk samling av pedagogiskt tänkande. Han är författare till det berömda verket Didactica Magna (1632). I detta arbete utvecklade han sina undervisningsprinciper och ansåg dem obligatoriska för alla barn, utan åtskillnad av etnicitet eller social status.

Några minnesvärda talesätt från inflytelserika pedagoger

Kritik av traditionell pedagogik: berömda talesätt av inflytelserika pedagoger

Traditionell pedagogik började utvecklas på 1600-talet, både i Europa och i de koloniserade delarna av Latinamerika. Dess huvudsakliga mål var att utbilda unga människor att delta i uppbyggnaden av de begynnande nationerna.

Traditionell pedagogik kännetecknas och har kännetecknats av att vara en pedagogik som huvudsakligen är centrerad kring läraren samt på kunskaps- och begreppsöverföring.

Den första kritiken mot denna typ av pedagogik kom från pedagogen Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Han vände traditionell pedagogik på huvudet genom att flytta fokus från pedagogen till barnet. Rousseau försvarade barnens naturliga utveckling och respekten för sin egen natur, utan att vara så bunden till vuxna. Vi kan se hans idéer i ordspråk som:

 • “Människan är god av naturen, det är samhället som korrumperar henne.”
 • “Barndomen har sina egna sätt att se, tänka och känna. Ingenting är dummare än att försöka ersätta dem med vuxnas sätt.”

Kontinuiteten i Rousseaus tanke

Rousseaus idéer togs upp av andra kända pedagoger, såsom Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) och Friedrich Froebel (1782-1852). De försvarade också barns individualitet och behovet av utbildade lärare för att ge dem en heltäckande utbildning. Således menade Pestalozzi:

 • “Ett barn som inte känner sig älskat kan knappast utbildas.”

Längst denna linje vandrade även Friedrich Froebel (1782-1852) som liksom Pestalozzi försvarade behovet av att utbilda från praktik och observation. Froebel var även skapare av förskoleundervisningen och begreppet “daghem”. Froebel fokuserade på fri lek som ett sätt för barn att lära sig. Vi kan se hans tänkande i ordspråk som:

 • “Lek är den högsta nivån i ett barns utveckling. Den ger glädje, frihet, tillfredsställelse, inre vila, yttre vila och frid med världen. Barndomens lekar är de groende bladen till ett senare liv.”
Några minnesvärda talesätt från inflytelserika pedagoger

Berömda ordspråk av inflytelserika pedagoger som representerar den nya skolan

Nya skolan var en rörelse som började i slutet av 1800-talet och som följde linjen av de första pedagogerna som engagerade sig i att förändra och förnya den traditionella pedagogiken. Den förespråkade en pedagogisk hållning som försvarade barns intressen, behov och frihet, och som tränade dem för livet med en kritisk anda.

Dess syfte var att träna hela människan, och inte bara dess intellekt. Några talesätt från inflytelserika pedagoger som representerade denna rörelse är mycket intressanta:

 • “Undervisning måste utföras genom handlingar. Utbildning är livet, skolan är samhället.” –John Dewey, 1859-1952.
 • “Utbildningens första uppgift är att röra upp livet, men att lämna det fritt att utvecklas.” – Maria Montessori, 1870-1952.
 • “Barn har en anda av iakttagelse, du behöver bara undvika att släcka den.” –Ovide Decroly, 1871-1932.
 • “Syftet med utbildning är inget annat än att hjälpa barnet att utvecklas och utveckla sin potential. Det är en gratis utbildning utformad för att ge frihet.” – Adolphe Ferriére, 1879-1960.

Andra kända ordspråk

Tanken och den teoretiska utvecklingen av specialister inom områdena psykologi och filosofi har också varit grundläggande för att utveckla detta område, såväl som pedagogik som disciplin, och utbildningspsykologi.

Även om det inte är berömda talesätt från utbildade pedagoger, är dessa ordspråk från kända psykologer om utbildning värda att nämna.

 • “Barn har bara en verklig förståelse för vad de hittar på själva, och varje gång vi försöker lära dem något för snabbt hindrar vi dem från att återuppfinna sig själva.” – Jean Piaget, 1896-1980.
 • “Det ett barn kan göra idag med hjälp, kommer de att kunna göra själva imorgon.” – Lev Vygotsky, 1896-1934.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.