Beteende

Du kommer att se alla slags beteenden hos ditt barn, och du kommer inte alltid vara redo. Beteenden som utbrott, olydnad och klängande kräver alla ett specifikt svar från dig. Lär dig hur du förstår och hanterar ditt barns beteende och hur man främjar gott beteende för att uppfostra ett moget, lyckligt och självständigt barn.