Livet i ett förhållande

Ankomsten av dina barn sätter dig i en ny fas i ditt förhållande. Det är dags att möta en mängd nya utmaningar! Ta reda på hur du kan vitalisera din dagliga rutin, dela på ansvaret, njuta av din sexualitet, fly rutinen, kompromissa, lösa problem... Livet i ett förhållande med barn är alltid komplext, men ibland ger förändringar oss en fantastisk möjlighet att växa.