Livet i ett förhållande

Ankomsten av dina barn sätter dig i en ny fas i ditt förhållande. Det är dags att möta en mängd nya utmaningar! Ta reda på hur du kan vitalisera din dagliga rutin, dela på ansvaret, njuta av din sexualitet, fly rutinen, kompromissa, lösa problem… Livet i ett förhållande med barn är alltid komplext, men ibland ger förändringar oss en fantastisk möjlighet att växa.

Morföräldrarnas roll i sina barnbarns liv

Morföräldrarnas roll i familjen och samhället har förändrats mycket på senare tid. Deras roll, som tidigare var mer diskret och valfri, har nu blivit mer aktiv och nödvändig i många fall. Morföräldrarnas roll Morföräldrarnas roll är mycket viktig i deras…

10 julaktiviteter för hela familjen

Juletiden är en av de trevligaste tiderna på året för både barn och vuxna. Eftersom julen närmar sig snabbt undrar du kanske redan vad du ska göra med dina barn… Något underhållande som erbjuder dem nya upplevelser och som är…

Betydelsen av engagemang i relationer

Kärlek, respekt och engagemang i relationer är fundamentala värderingar. Engagemang går emellertid ofta obemärkt eller tas för givet av olika skäl. Många tror ofta att en ring eller ett bröllop är vad verkligt engagemang innebär. I motsats till vad man…

Hur man löser problem i ett förhållande

När du delar ditt liv med någon kommer ni att bråka förr eller senare, och det är helt normalt. Olika synvinklar, missförstånd, friktionen från dagliga rutiner, stress från vardagliga problem … allt detta innebär att felsteg kan leda till bråk…