Definitioner av familj - fyra perspektiv

Vad är en familj? Det finns flera definitioner av familj, så som man närmar sig begreppet utifrån olika skolor för vetenskap, i olika länder och genom olika lagar. Upptäck dem här.
Definitioner av familj - fyra perspektiv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 november, 2020

Vill du veta lite om olika definitioner av familj? Familjer överallt har alla påverkats av de sociala lagarna i olika delar av världen. De påverkas även av kulturella och ekonomiska faktorer. I den här artikeln delar vi några av de mest kända; fyra perspektiv på familjekonceptet.

Ursprunget till ordet “familj” är inte särskilt tydligt. Det sägs komma från det latinska ordet “fames”, vilket betyder “hungrig”. Men andra hävdar att det härstammar från termen “famulos”, som betyder “tjänare”. Därför tror experter att människor använde begreppet familj för att hänvisa till slavar och tjänare som var under en mans myndighet eller beskydd. Det vill säga de som lydde under den mannen.

Definitioner av familj

Med tiden har våra familjekonstellationer utvecklats, vilket innebär att familjekonceptet också har förändrats. Nedan delar vi världens olika definitioner av familj.

  • En familj har sitt ursprung i äktenskapet, den juridiska institutionen som garanterar äktenskapsbindningen. Det genererar rättigheter och skyldigheter i samhället. Barnen utgör också en del av detta, i den mening att deras föräldrar bör ta hand om dem och tillhandahålla mat och skydd tills de blir äldre.
  • Familjen är den viktigaste sociala organisationen, lagligen helgad av blodsband eller genom äktenskap. Eftersom familjen tillhör en större grupp bidrar den till en individs psykologiska och sociala utveckling.
definitioner av familj

  • Andra definitioner av familj menar att en familj är en produkt av ett äktenskapskontrakt mellan två medlemmar i olika grupper och av denna familjens ättlingar. Den består också av släktingar, som kan ha blodsband, ingått äktenskap eller adopterats in, samt medlemmar som tillhör det intilliggande samhället.

En familj är en grupp människor som förenas av blodsband eller av emotionella band eller adoptionsband. Således utgör ett par och deras barn den definitionen av familj.

I vissa fall samexisterar andra människor med dem. De kan vara relaterade till olika släktskap kopplade till dem; såsom mor- eller farföräldrar, syskonbarn, mostrar, farbröder och så vidare.

Emotionella band inom en familj

Interaktionerna mellan dig och de du lever med stärker era känslomässiga band. Därför har du en nära familjär relation även med människor som är dina släktingar genom adoption, blodsband eller tillhörighet. Det är så vi utvecklar kärlek, broderskap och tillgivenhet.

Familjerelationer

Det är värt att nämna att blodsförhållanden är vad som kopplar oss till våra förfäder. Det finns å ena sidan det släktskap som räknas mellan en maka/make och de andra släktingarnas blodssläktingar. Å andra sidan finns de juridiska, vilket är förhållandet med adopterade barn.

Definitioner av familj – klassificering av den traditionella och moderna familjen

Det finns olika släktskapsnivåer i en familj. Med andra ord, inte alla människor i familjen har samma närhet eller relation. Detta beror till viss del på samhällets tillväxt och utveckling, vilket har lett till många familjeförändringar.

Familjen som enhet

Detta avser den grupp som bildas av fadern, modern och barnen, där föräldrarna är de som ansvarar för ekonomiskt stöd för familjen. De måste också ge skydd, säkerhet och andlig vägledning.

Utökade familjer finns också. De består kanske av parets föräldrar, farbröder, kusiner eller andra i släkten som saknar ett hem eller som behöver någon som kan ta hand om dem och försörja dem.

definitioner av familj

Sammansatta familjer

Den här typen av familj kan till exempel vara en moder, en fader och en familjemedlem som bara har blodsband med en av dem. Detta kan vara fallet när en make redan har andra barn eller när paret beslutar att en annan familjemedlem ska bo hos dem. Det kan vara en farbror, kusin eller brorson.

Familj med en ensamstående förälder

Detta avser familjer som består av en ensamstående förälder som själv fostrar sina barn. Ibland inträffar det då den ena föräldern blir änka eller änkling, när ett par skiljer sig från varandra eller då någon helt enkelt bestämmer sig för att vara ensamstående förälder.

Den här typen av familj blir allt vanligare nuförtiden på grund av de stora förändringar som samhället har genomgått de senaste åren.

Styvfamiljer eller blandade familjer

Dessa består av unionen av två ensamstående föräldrar, där föräldrarna förenas på grund av ett sentimentalt förhållande. Således bildar de en familj. Det finns fall där människor förenas genom en sentimental anknytning. Med andra ord har de ett familjeförhållande även om de inte gifter sig.

Sammanfattningsvis gäller definitionerna av familj vår mänskliga natur och behovet av att tillhöra en viss grupp i samhället.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.