Hur man löser kommunikationsproblem mellan föräldrar

Det är viktigt att familjer löser kommunikationsproblem mellan föräldrar så snart som möjligt. Här berättar vi hur.
Hur man löser kommunikationsproblem mellan föräldrar
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kommunikationsproblem mellan föräldrar kan leda till missförstånd som riskerar att bli allvarliga problem inom en familj. Förhållandet mellan föräldrarna försämras och barnen i familjen känner sig osäkra eftersom de inte helt kan lita på sina föräldrar.

Det är inte nödvändigtvis en fråga om att en förälder alltid håller med den andra föräldern. Ibland handlar det om att en förälder inte stöttar den andra inför sina barn.

Även när föräldrar inte är överens om något behöver de fortfarande stötta varandra. Om de har några meningsskiljaktigheter beträffande deras barns utbildning och uppfostran bör de prata om det privat, inte inför sina barn.

När det saknas stöd i kommunikationen

När en förälder inte stöttar den andra eller erbjuder sitt stöd under vissa omständigheter är det normalt att barn ser honom eller henne som “den elaka” eller “den svaga” etc.

Kommunikationsproblem mellan föräldrar handlar inte bara om att bråka inför sina barn. För det mesta är det subtila beteenden eller kommunikationsstilar som sammantaget sänder ut ett skadligt budskap.

Många föräldrar har svårt att hantera problemet eftersom de inte vet hur de ska uttrycka sitt obehag med ord. Ofta har de en mer eller mindre diffus “känsla” av att de inte befinner sig i en situation där de kan samarbeta, men de kan inte tydligt se mönstret.

Typer av kommunikationsproblem mellan föräldrar

Det finns vissa typer av kommunikation och beteenden hos föräldrar som kan orsaka problem. Det är viktigt att tänka på dessa så att man kan se om om upplever dem eller inte. Några av de kommunikationstyper som kan ge problem är följande:

barn håller för öronen med föräldrar som bråkar i bakgrunden

En sitter på alla korten

I ett kortspel har spelaren som vinner ett kort som slår resten. Den här personen vill alltid ha det sista ordet om barnuppfostran eller om en disciplinär situation på bekostnad av den andra föräldern. Ibland händer detta när den andra personen blir den nya auktoritetspersonen i konversationen genom att skrika eller ålägga ett straff.

I andra situationer kan denna förälder klaga på att den andra föräldern är barnslig eller behandla den andra föräldern som ett barn. Det är viktigt för föräldrar att visa sina barn att de är på samma sida i en disciplinär situation. En person som alltid sitter på alla korten kommer dock att undergräva den andra förälderns auktoritet.

Den falska tryggheten

Om en förälder orsakar ett barn känslomässigt lidande kan den andra ta sig rollen att erbjuda falsk trygghet och tröst – ge någon form av lindring i en svår situation. Föräldrar kan också försöka erbjuda sina barn falsk trygghet på andra sätt.

Till exempel kan den här föräldern tillåta barnet att använda datorn efter det att det har förbjudits, eller ge uppmärksamhet eller tröst när barnet är mitt i ett vredesutbrott. Att erbjuda denna form av falsk trygghet är att reducera förälderns egna känslor av obehag eller ångest i barnets situation.

Den överanalyserande föräldern

Den överanalyserande föräldern har privata konversationer med sina barn angående den andra föräldern. De kan direkt klaga på den andra föräldern eller använda mindre uppenbara metoder. De kan till exempel säga saker som “Jag tycker heller inte om det när hon är på dåligt humör.

Denna uppfostringsmetod hindrar den överanalyserande föräldern från att ha ett direkt samtal med sin partner om vad som stör honom eller henne. I situationer där föräldrarnas beteende är riktigt farligt kommer den här typen av förälder att kommunicera med sina barn på detta sätt istället än att ta det skrämmande steget att ta sig ur situationen.

Söndra och härska

Den här typen av kommunikation handlar om att gadda ihop sig med andra i familjen för att prata negativt om en förälder som försöker använda sin auktoritet. Vid middagsbordet kan den här typen av förälder till och med uppmuntra barnen att inte hålla med den andra förälderns synvinkel.

Ibland kommer den här typen av förälder att subtilt uppmuntra alla barn att gadda ihop sig mot den andra föräldern. Med tanke på att en sådan här förälder i allmänhet befinner sig i en position där han eller hon kan upphäva den andra förälderns auktoritet kommer barnen naturligtvis att anpassa sig till honom eller henne. Det är viktigt att föräldrar löser dessa problem så snart som möjligt.

”De bästa äktenskapen bygger på lagarbete. En ömsesidig respekt, en hälsosam dos beundran och en oändlig del kärlek och god vilja.”

– Fawn Weaver –

Hur man löser kommunikationsproblem mellan föräldrar

Det är nästan omöjligt att hantera kommunikationsproblem mellan föräldrar mitt i en konflikt eller ett bråk. Att försöka ta itu med problem med barnuppfostran slutar ofta med en konflikt eller att diskussionen får avbrytas i ett för tidigt skede för att barnets situation kräver uppmärksamhet.

När familjer växer blir dessa olösta kommunikationsfrågor ännu mer komplexa. De enkla förslagen nedan kan hjälpa föräldrar att komma på rätt spår med sin kommunikation och komma överens om barnuppfostran:

  • Analysera det väsentliga i förväg. Jämför listor över olika, vanliga barnbeteenden som är ”oacceptabla” och de som förtjänar lättare konsekvenser. Varje förälder måste balansera de positiva och negativa konsekvenserna och sedan komma överens om att använda dem gemensamt och konsekvent.
  • Låt ingen få ta på sig rollen som “den stränga föräldern”. Det här är en roll som ingen av föräldrarna ska behöva spela ensam. Även om den här rollen känns bekvämare för en av föräldrarna är det viktigt att undvika denna dynamik. Ingrip inte i en situation om inte den andra föräldern ber dig. Med andra ord, under en konflikt mellan en förälder och ett barn ska den andra föräldern hålla sig utanför såvida han eller hon inte är inbjuden. Du kanske känner dig bättre utrustad för att hantera situationen, men du underminerar din partners förmåga att lösa problemet och hantera situationen från början till slut.

Glöm inte…

  • Om du inte håller med om något ska du ändå erkänna din respekt för den andra förälderns åsikter.
  • Öppna meningsskiljaktigheter mellan föräldrar är inte ett tecken på dåligt föräldraskap. Och så länge ni löser det på rätt sätt lär det barnen att hantera meningsskiljaktigheter.
  • Utdela viktiga konsekvenser efter ett bråk. Det finns ingen regel som säger att föräldrar inte kan ta tid på sig för att prata om konsekvenserna av ett barns beteende innan de meddelar barnet om dem. Så ta några minuter på er att komma överens om lämpliga konsekvenser, och om hur ni kan uppmuntra era barn att ändra beteendet i framtiden.
  • Att undvika skadliga meningsskiljaktigheter och visa upp en enhetlig front leder till bättre resultat när det kommer till att uppfostra barn. Men det krävs ansträngning för att uppnå denna kommunikation med din partner. Det krävs också mod att förändras, och även förståelsen att när ni arbetar tillsammans vinner alla.

“Enighet är styrka… när det finns lagarbete och samarbete kan underbara saker uppnås.”

– Mattie Stepanek –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.