Äktenskapsförord: Vad är de till för, hur påverkar de våra relationer och våra barn?

Kärleken är en nyckelingrediens, men respekten för sig själv är viktig. I dessa situationer kan äktenskapsförord vara till hjälp.
Äktenskapsförord: Vad är de till för, hur påverkar de våra relationer och våra barn?

Senaste uppdateringen: 27 oktober, 2022

Även om många par tillsammans beslutar sig för att inte skriva något äktenskapsförord så kan avtalet vara till stor hjälp när det kommer till att fatta objektiva beslut på ett förnuftigt sätt, fritt från impulser som härrör från personliga kriser.

Det kan tyckas vara ett obehagligt ämne att ta itu med i början, men ibland är det nödvändigt. Äktenskapsförord används för att båda parter i relationen ska ha klart för sig vad som kommer att hända ur ekonomisk synvinkel vid händelse av en skilsmässa , eller till och med vid ett dödsfall. Det är ett beslut som, om det är klokt fattat, kan förhindra många framtida orosmoment.

En hand och en penna


Vad är syftet med ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två personer som ska gifta sig, eller som redan är gifta. Avtalet fastställer hur det inom äktenskapet är klarlagt att förfogandet över tillgångarna ska hanteras vid ett dödsfall eller en skilsmässa. En separation kan verka avlägsen inom nykontrakterade juridiska föreningar, men det är definitivt en möjlighet om saker och ting inte utvecklar sig som förväntat.

Dessa typer av avtal blir ännu mer nödvändiga när det gäller efterföljande äktenskap. Detta eftersom de då skyddar rättigheterna för barnen från det tidigare äktenskapet. Dessutom är de till stor hjälp för yrkesverksamma som vill skydda sin egendom i händelse av eventuella problem, eller för personer som har betydligt mer tillgångar än sin partner.

Fördelarna med äktenskapsförord

Inom denna typ av avtal kan flera typer av ekonomiska åtgärder till ömsesidig nytta stadgas paret emellan. Allt sker för att kunna agera i god tro vid den tidpunkt i förhållandet som passar bäst, och för att paret ska bli nöjda med de beslut som fattas.

Här följer några av de fördelar som äktenskapsförord ger, både för de som gifter sig och för deras barn:

  • Avtalen hjälper till med att skydda träget förvärvade familjeförmögenheter och företag som grundades före starten av den nuvarande relationen.
  • De fastställer ersättningen för varje part samt deras barn vid skilsmässa och hur den gemensamma egendomen som samlats under äktenskapets gång ska fördelas.
  • De bevarar arvet efter barn och barnbarn från tidigare äktenskap vid händelse av skilsmässa samt nya juridiskt bindande förbund.
  • Äktenskapsförord gör det möjligt att skydda en individ mot eventuellt ekonomiskt ansvar i fall då dess partner är skuldbelagd.
  • De skyddar egendomar för äldre människor som när de gifter sig annars kan sätta det de samlat på sig under sin livstid på spel.
  • De fastställer regler kring vårdnaden över minderåriga barn, så som umgängesordningar, underhåll och barnbidrag.
Ett par


Hur påverkar det relationer?

Det är sant att respekt och kärlek till varandra är oumbärliga ingredienser för alla äktenskap. Av den anledningen är det viktigt att veta hur man introducerar ämnet med äktenskapsförord på bästa sätt. Ett sätt som visar att denna typ av avtal är fördelaktiga för båda parter och deras barn eftersom det inte finns några andra avsikter i förhållandet än att visa tillgivenhet och ömsesidig uppskattning.

”Att inleda ett äktenskap med ett avtal som stipulerar vad som sker vid en möjlig skilsmässa kan skapa känslor av misstro. Dessutom kan den part som tjänar mindre pengar känna sig förringad om frågan inte hanteras varsamt och moget.”

I slutändan är det viktigt att fatta dessa typer av beslut vid lugna och trygga tidpunkter. Det är ingen bra idé att teckna ett äktenskapsförord under smekmånaden, eller andra emotionellt stormiga epoker, eftersom man då kan gå med på villkor som kan skada den personliga ekonomin i framtiden vid det olyckliga fallet att en skilsmässa skulle drabba de inblandade.

Sök professionell hjälp för att förbereda ditt äktenskapsförord

Varje juridisk process kommer med specialiserade experter som kan hjälpa dig att få bästa resultat. Oavsett om det är ett äktenskapsförord, en skilsmässa, en vårdnadstvist eller något annat äktenskapsrelaterat förfarande så kan en advokat som är specialiserad på familjerätt utan problem hantera dessa processer.

Kom slutligen ihåg att det kan vara komplicerat att skriva ett äktenskapsförord om du inte har den hjälp du behöver. Om du behöver hjälp kan du använda digitala plattformar som är specialiserade på den här typen av dokument. Det är en strömlinjeformad process som enkelt genomförs genom att tillsammans med din partner fylla i formuläret som erbjuds på sidan och sedan låta era advokater sköta resten.

Bibliografi

  • Figueroa Torres M. (2015). Contenido de las capitulaciones matrimoniales. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: https://eprints.ucm.es/43168/1/T38885.pdf
  • Arag Legal Services. Guía práctica de separación y divorcio. Disponible en:

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.