Varför är det viktigt att låta barnen se er bli vänner igen?

Vi vet alla att det aldrig är en bra idé att bråka inför barnen, men ibland går det inte att undvika. Om detta händer bör ni också låta barnen se er bli vänner igen och lösa problemet. Här kan du läsa om varför.
Varför är det viktigt att låta barnen se er bli vänner igen?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I vardagen går vi som föräldrar ofta på autopilot och glömmer att våra barn ser allt vi gör. Att de internaliserar det de ser. I alla familjer bråkar föräldrar och när barn bevittnar detta kan det påverka dem. Det är därför, om vi skulle bråka med vår partner inför våra barn, vi även bör låta dem se oss bli vänner igen.

Efter att barn sett sina föräldrar bråka märker de ofta hur deras föräldrars dynamik är tillbaka till det normala nästa dag. De får se hur de närmar sig varandra igen med tillgivenhet och utan spänning. Men om barn bevittnat ett bråk är det viktigt att föräldrar också involverar dem i konfliktlösningen. Låt oss titta närmare på varför.

Hur påverkar bråk barn?

För ett litet barn är föräldrarna dess två huvudsakliga anknytningspersoner. Han eller hon förlitar sig på att föräldrarna ska tillhandahålla inte bara grundläggande kärlek och omsorg, utan också struktur, trygghet och vägledning. Det är viktigt att föräldrar alltid fungerar som en enhet för sina barn. Det visar styrka som ger barnen trygghet och sinnesro.

bli vänner igen: par argumenterar vid köksbordet

Så när föräldrar börjar bråka så att barnen ser det, kommer detta att få dem att känna sig otrygga och upprörda. Särskilt när respekten, tryggheten och tillgivenheten som alltid borde dominera interaktioner inte går att se. Att se de två viktigaste människorna i sin värld vara arga på varandra, skrika eller uppföra sig respektlöst, påverkar barn på djupet.

Här är några sätt på vilket det att se föräldrar bråka kan påverka barn:

  • De känner sig rädda. De två personer som ansvarar för deras säkerhet och välbefinnande verkar upprörda, bråkar och tappar kanske kontrollen. Barnen vet förmodligen inte varför bråket började eller hur det kommer att sluta. Denna osäkerhet kan leda till att de känner sig oroliga.
  • De upplever skuldkänslor, eftersom barn ofta tror att det är de som är orsaken till konflikten. Och de kanske tror att föräldrarna är arga på dem; att de har uppfört sig dåligt eller gjort något fel.
  • De lär sig felaktiga strategier för sociala interaktioner. Barn lär sig genom imitation. Genom det de observerar skapar de sig en bild av hur mänskliga relationer fungerar. De kommer att internalisera vissa beteendemönster. På grund av detta kan dina barn komma att tro att höjda röster, förolämpningar eller iskalla tystnader är giltiga kommunikationsverktyg.

Det är inte alltid möjligt att undvika konflikter

Du bör försöka undvika att ha regelrätta bråk framför dina barn. Det är alltid bättre att hitta rätt tid och plats där paret kan diskutera och lösa sina meningsskiljaktigheter utan att barnen är närvarande.

Men samtidigt, om något behöver sägas framför dem, bör ni göra det med stor omsorg och eftertanke. Vi måste visa hur man i dessa fall tar upp problem och vi måste försöka kommunicera så respektfullt och tryggt sätt som möjligt.

Men föräldrar är också människor. Vi är inte maskiner eller robotar. Vi kan inte alltid till hundra procent kontrollera våra handlingar. Konflikter och motgångar är inte heller planerade och kan ibland uppstå vid fel tillfällen. På grund av detta har dylika obehagliga scener tagit plats i alla familjer.

bli vänner igen: par bråkar och flicka håller för öronen

Vikten av att bli vänner igen så att barnen ser det

Det är inte nödvändigt att bli arg på er själva och älta det som hänt om och om igen om ni av misstag låtit era barn bevittna ett bråk. Det som däremot är nödvändigt är att låta dem se er bli vänner igen så att de kan lära sig av denna erfarenhet.

För det mesta löser vi konflikter med vår partner efter det att våra barn redan har somnat eller medan de leker i ett annat rum. Men att låta dem vara närvarande vid försoningen kommer att gynna dem på olika sätt.

För det första blir de lugna genom att se att deras två anknytningspersoner har blivit vänner igen. För det andra lär ni dem genom att vara ett gott exempel, att det är normalt att konflikter och meningsskiljaktigheter uppstår, men att dessa inte innebär att det inte finns någon kärlek eller att relationen är slut . Det visar dem hur man hanterar oenigheter och löser konflikter med andra.

Men framför allt låter ni dem bevittna viktiga handlingar och värderingar. Som exempelvis den ödmjukhet det tar att be om ursäkt och den styrka det tar att acceptera en ursäkt. Alla de många olika uttryck för kärlek som sker vid dessa tillfällen. Dessa kärleksfulla handlingar är kännetecknande för försoning. Så om det inte går att förhindra att det blir bråk inför barnen, kommer det alltid att vara ett utmärkt alternativ att bli vänner igen så att de ser det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.